Wereldburgerschap en liefdadigheid

We stimuleren gemeenschappen, bieden noodhulp bij rampen en ondersteunen gezinnen

Give and Match-programma

We versterken het effect van schenkingen van Trenders aan goede doelen door deze bedragen als bedrijf te verdubbelen

Elk jaar benoemen werknemers een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk voor donaties die door ons moeten worden verdubbeld.

Organisaties die in aanmerking komen, ondersteunen over het algemeen achtergestelde gemeenschappen met aandacht voor, maar niet beperkt tot de digitale kloof, onderwijs, het milieu en de kansarmen.

Het Give and Match-programma biedt Trenders de gelegenheid hun vrijgevigheid te vergroten en het effect van hun bijdragen te versterken. Door samen te werken met collega’s wereldwijd kunnen Trenders ook ad hoc Give and Match-projecten beginnen als zich natuurrampen en rampen met een groot aantal slachtoffers (zoals aardbevingen, orkanen en branden) voordoen. Recente projecten zijn onder andere oproepen om de slachtoffers van de overstroming in Thailand te helpen, de voedselcrisis in Oost-Afrika en de aardbeving en tsunami in Japan.

Resultaten

Sinds 2008 hebben meer dan 13.000 werknemers van Trend Micro € 3.700.000 ingezameld voor meer dan 120 liefdadigheidsorganisaties zonder winstoogmerk en voor noodhulp bij 34 natuurrampen over de hele wereld

Woningbouwprogramma

Het programma beoogt bij te dragen aan een betere toekomst voor kansarme gezinnen. Sinds 2008 helpen werknemers van over de hele wereld tijdens vijfdaagse vrijwilligertrips, die worden bekostigd door Trend Micro, met het bouwen van huizen in de Filipijnen.

Al meer dan 650 Trenders uit Noord-Amerika, Europa en Azië hebben meegebouwd aan huizen in zestien verschillende gemeenschappen. Op deze manier hebben we al meer dan 1700 gezinnen en 2800 kinderen kunnen helpen.

Jaarlijks serviceproject Building a Future

Sinds 2013 heeft Trend Micro aanzienlijk geïnvesteerd in dit project, met tijd en middelen.  Omdat kinderen de volgende generatie leiders, makers en vernieuwers zijn, hebben we ons ten doel gesteld om kinderen zoveel mogelijk de kans te geven hun volledige potentieel te benutten.

Trenders hebben het voorrecht om iets terug te kunnen geven aan hun gemeenschap door het basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren en hiervan een veilige plek te maken waar kinderen kunnen leren en een goede basis krijgen.

We hebben meer dan 15.000 uur aan vrijwilligerswerk gestoken in allerlei bouw-, schilder-, tuinbouw-, mentor-, studie-, lees- en speelprojecten, en hebben honderdduizenden euro’s geschonken namens onze geweldige Trenders.

Onze werknemers zijn actief betrokken bij lokale steunprojecten.