InterScan Messaging Security

Gelen tehditleri durdurun. Giden verileri güvenlik altına alın.

Tüm e-postaların %90’ından fazlası spamdir. Hedef odaklı kimlik avı saldırılarının artmasıyla, en bilgili çalışanlarınız bile yanlışlıkla kötü amaçlı bir bağlantıya tıklayabilir ve kurumunuzu siber suçlara maruz bırakabilir.

Trend Micro InterScan Messaging Security, geleneksel ve hedefli saldırılara karşı en kapsamlı korumayı sağlar. Smart Protection Network’ten gelen ilişkili istihbaratı ve isteğe bağlı kum havuzu yürütme analizini kullanarak, spam, kimlik avı ve gelişmiş hedefli saldırıları (APT) durdurur. Çözüme dahil edilen hibrit Hizmet olarak Yazılım dağıtma seçeneği, güçlü bir ağ geçidi sanal uygulamasını tehditlerin çoğunu ve spami kaynağına daha yakın bir yerde, bulutta durduran bir Hizmet olarak Yazılım ön filtresiyle birleştirir. Bu hibrit çözüm, aynı anda iki ayrı fayda sağlar: kaynak verimliliği için buluttaki bir ön filtre ile kurum içi uygulamaların gizliliği ve kontrolünün yanı sıra, proaktif koruma da sunar. Veri Gizliliği ve Şifreleme modülü, giden verileri güvenlik altına alarak en büyük yasalara uyum ve veri koruma zorluklarının üstesinden gelir. Bu isteğe bağlı modül, kullanımı kolay kimlik tabanlı şifrelemenin yanı sıra, hızlı dağıtma için kişiselleştirilebilir veri kaybı önleme (DLP) şablonları sunar. Mesajlaşma güvenliğimizin birlikte çalışma şeklini görün.

Mail Gateway Security (E-Posta Ağ Geçidi Güvenliği)

Koruma Noktaları

 • Mesajlaşma ağ geçidi
 • Gelen ve giden veri
 • İnternet bulutu
   

Tehdit Koruması

 • Hedefli saldırılar
 • Ransomware
 • Uyum riskleri
 • Veri kaybı
 • Uygunsuz içerik
 • Kötü amaçlı web bağlantıları
 • Hedef odaklı kimlik avı
 • Spam ve botnetler
 • Casus yazılımı
 • Virüsler

Kuruluşunuzu gelişmiş hedefli saldırılardan ve diğer hedefli saldırılardan korur

remove add

 • ScanMail çoklu korumasıyla hedefli saldırıları en aza indirir
 • Kendi ortamınızda yürütme analizi gerçekleştirir ve Trend Micro Deep Discovery Analyzer entegrasyonu (isteğe bağlı) sayesinde kişiselleştirilmiş tehdit istihbaratı sağlar
 • Trend Micro Sosyal Mühendislik Saldırı Koruması ile hedef odaklı kimlik avı e-postalarını tespit eder
 • Genellikle yönetici parolasını kullanan popüler bir kimlik avı tekniği olan İş E-posta Gizliliğinin Bozulması (BEC) için koruma içerir
 • E-posta mesajlarındaki kötü amaçlı URL’lere karşı tıklama zamanı koruması sağlar. Tıklama anında URL’leri yeniden yazar ve analiz eder ve kötü amaçlı olmaları durumunda onları engeller

İtibar teknolojisi ile daha fazla kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve spam’i engeller

remove add

 • Gelen tüm e-postaların %85’e kadar olan kısmını e-posta gönderici itibarını kullanarak ücretsiz ağ kaynaklarına düşürür
 • Bağımsız testlere göre diğer güvenlik çözümlerine oranla daha az yanlış pozitif sonuç vererek daha fazla spami durdurur
 • Toplu pazarlama mesajları gibi gri posta mesajlarını isteğe bağlı tasnif için etiketler
 • Gelişmiş Web Reputation yoluyla kimlik avı saldırılarını engellemek için e-posta içindeki kötü amaçlı bağlantıları kontrol eder

Veri koruma ve şifrelemeyi kolaylaştırır

remove add

 • Kimlik tabanlı e-posta şifreleme sayesinde giden tüm e-postaların güvenlik altına alınmasını kolaylaştırır
 • Dinamik anahtar oluşturma yöntemiyle PKI şifrelemesi için ön kayıt ve sertifika yönetimini ortadan kaldırır
 • 200’den fazla kişiselleştirilebilir DLP şablonuyla düzenleme uyumunu ve veri kaybı önlemeyi kolaylaştırır
 • Zaman yönetimini azaltır ve detaylı raporlamayla uyum denetimlerini hızlandırır

Hedefli saldırılar için bir ağ savunması gerekir

remove add


Trend Micro mesajlaşma güvenliği ürünleri, gelişmiş Web Reputation, gelişmiş bir tehdit tarama tespit motoru, sosyal mühendislik saldırı koruması ve kum havuzu yürütme analizinden faydalanarak hedefli e-posta saldırılarını engelleyen bir tehdit analizi uygulamasıyla hedefli saldırılara karşı koruma sağlar. Bu bileşenlerin entegrasyonu, hedefli saldırıları tespit ve analiz etmenizi ve bunlara uyum sağlayıp karşılık vermenizi sağlayan bir ağ savunması sunar.

Interscan mesajlaşma güvenlik bileşenleri

remove add


InterScan Messaging Security, hedefli saldırılara karşı yerleşik korumalarla zenginleştirilmiştir.

 • Gelişmiş Web Reputation içinde veya ekinde kötü amaçlı bağlantılar olan e-postaları engeller. Uygulama, tehdit bilgilerini büyük veri analizleri ve öngörü teknolojileriyle ilişkilendiren Trend Micro Smart Protection Network ile desteklenmektedir
 • Gelişmiş Tehdit Tarama Motoru, bilinen istismarları ve sıfırıncı gün istismarlarını tespit etmek için statik ve bütünsel mantıktan faydalanarak Adobe PDF, MS Office ve diğer belge biçimlerindeki gelişmiş kötü amaçlı yazılımları tespit eder. Deep Discovery Analyzer ile entegre edildiğinde, şüpheli ekleri, mesajların çoğunun teslim edilmesini etkilemeden sıralı olarak gerçekleştirilen otomatik kum havuzu yürütme analizi için karantinaya alır
 • Sosyal Mühendislik Saldırı Koruması, başlık, gövde ve ağ yönlendirmesi gibi e-posta bileşenlerini ilişkilendirerek, hedefli e-posta saldırılarını tespit eder

Deep Discovery Analyzer bileşenleri (ek olarak satılır)

remove add


Deep Discovery Analyzer, Trend Micro Network Defense’in temelini oluşturan birleştirilmiş bir istihbarat platformunda kum havuzu, derin tehdit analizi ve yerel güvenlik güncellemeleri sağlayan bir donanımdır.

 • Özel Tehdit Analizi, güvenli bir kum havuzu ortamında çalıştırılabilir dosyalar ve ortak ofis belgeleri de dahil olmak üzere potansiyel olarak kötü amaçlı eklerin otomatik olarak derinlemesine simülasyonunu ve analizini sağlar. Müşterilerin, kendi ana bilgisayar ortamlarına tam olarak uyan çok sayıda kişiselleştirilmiş hedef görüntüsünü oluşturup analiz etmesini sağlar
 • Özel Tehdit İstihbaratı, Trend Micro ürünlerinin ve Trend Micro tehdit istihbaratıyla birleştirilen üçüncü taraf çözümlerinin günlüklerini analiz ederek, risk tabanlı olay değerlendirme, sınırlama ve düzeltme için derinlemesine içgörüler sağlar
 • Uyarlanabilir Güvenlik Güncellemeleri, yeni kötü amaçlı indirme siteleri ve kum havuzu analizi sırasında bulunan hedefli saldırı komut ve kontrol (C&C) konumlarına yönelik özel güvenlik güncellemeleri yayınlar. Özel güncellemeler, Trend Micro uç nokta, veri merkezi ve web güvenliği ürünleri ve üçüncü taraf güvenlik katmanları yoluyla uyarlanabilir koruma ve düzeltme yapılmasını sağlar

Gelen e-postaların bulutta filtrelenmesi

remove add

 • E-postaların bulutta filtrelenmesi yoluyla e-posta ağ geçidindeki etkinin azaltılması
 • Veri merkezi alanını azaltır ve BT çalışanlarının çalışma süresini düşürür
 • Yeni kapasiteyi gereken yerlere hızla dağıtmanızı sağlar
 • E-posta trafiği çalışma zamanını garanti eden Hizmet Seviyesi Anlaşmasını içerir

Ek Veri Gizliliği ve Şifreleme Modülü

remove add

(ek lisans gerekir; sanal uygulama veya yazılım uygulaması dağıtımlarında kullanılabilir)

 • Otomatik şifreleme, karantina veya bildirim tabanlı filtreleme politikalarını otomatik tetikler
 • Kişiselleştirilebilir uyum şablonlarıyla DLP içerik filtreleme kurallarının kurulumunu hızlandırır
 • Otomatik politika tabanlı ağ geçidi çözümüyle kullanıcı tabanlı şifrelemeye güvenme gereksiniminizi azaltır
 • Kimlik tabanlı şifrelemeyle anahtar yönetiminin karmaşıklığını ortadan kaldırır
 • Trend Micro Control Manager ile uyum personelinin DLP politikalarını ve uç noktadan ağ geçidine kadar diğer Trend Micro ürünlerindeki ihlalleri merkezi olarak yönetmesini sağlar

Değişen tehditlere karşı gerçek zamanlı koruma

remove add
 • Web reputation veri tabanını gerçek zamanlı sorgulayarak, kötü amaçlı bağlantı içeren e-postaları engeller
 • Spam kaynaklarından ve başıboş “fast flux” hizmet ağlarından gelen e-postaları engellemek için Email Reputation’ı kontrol eder
 • Bulutta tehdit korelasyonu ile doğruluk ve tepki hızını iyileştirir
 • Trend Micro Sosyal Mühendislik Saldırı Koruması ile hedef odaklı kimlik avı e-postalarını tespit eder
 • Genellikle yönetici parolasını kullanan popüler bir kimlik avı tekniği olan İş E-posta Gizliliğinin Bozulması (BEC) için koruma içerir
 • Toplu pazarlama mesajlarını tespit ederek, bu e-postaların ayrıca ele alınmasını sağlar
 • Botnet ve hedefli saldırı komuta ve kontrol (C&C) iletişimlerini tanımlar ve engeller
 • E-posta mesajlarındaki kötü amaçlı URL’lere karşı tıklama zamanı koruması sağlar. Tıklama anında URL’leri yeniden yazar, analiz eder ve kötü amaçlı olmaları durumunda onları kilitler

Özelleştirme ve kontrol için tek yönetim konsolu

remove add
 • Bulut ön filtresi yönetimini, kurum içi içeriklerin taranmasını ve DLP ve şifrelemeyi kolaylaştırır
 • Kişiselleştirilebilir politikaları ve granüler, kural tabanlı filtrelemeyi destekler
 • Toplu pazarlama mesajlarını tespit ederek, müşterilerin bu e-postaları ayrı politikalarla yönetmesini sağlar
 • Kolay yönetim, mesaj izleme ve görünürlük için karantina, günlük ve raporları entegre eder
 • Yüklü uygulama verilerini, Trend Micro Mobil Uygulama İtibar Hizmeti ile ilişkilendirerek güvenlik veya gizlilik riski oluşturan uygulamaları tanımlayıp engeller
 • iOS cihazlarda Toplu Satın Alma Programlarının izlenmesini, yönetimini ve dağıtımını sağlar

Ransomware’i kullanıcılarınıza ulaşamadan engeller

remove add
 • Kötü amaçlı yazılım taraması, istenmeyen posta önleme ve dosya (yürütülebilir dosyalar ve makro dahil) taraması ile ransomware’i tespit eder ve engeller
 • Kum havuzu kötü amaçlı yazılım analizi (isteğe bağlı), sosyal mühendislik koruması, sıfırıncı gün ve belge istismar tespiti ile gelişmiş tehdit koruması sağlar
 • Web reputation yoluyla, kötü amaçlı e-postalardaki web bağlantılarına karşı koruma sağlar

Sanal Gereç

İşletim Sistemi

remove add


InterScan Messaging Security Virtual Appliance (IMSVA) içerisinde standart bir CentOS™ Linux™ işletim sistemi bulunmaktadır
 

Çıplak metal sunucu için donanım gereksinimleri

remove add

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

 • 8 çekirdekli Intel™ Xeon™ veya eşdeğeri işlemci
 • 8 GB RAM
 • 250 GB veya daha fazla disk alanı. IWSVA, tavsiye edilen Linux uygulamaları uyarınca tespit edilen disk alanını otomatik olarak bölümlere ayırır
 • 256 renk veya üzeri 800 x 600 çözünürlüğü destekleyen monitör

 

Minimum Sistem Gereksinimleri

 • Çift çekirdekli Intel Xeon veya eşdeğeri işlemci
 • 4 GB RAM
 • En az 120 GB disk alanı. IWSVA, tavsiye edilen Linux uygulamaları uyarınca tespit edilen disk alanını otomatik olarak bölümlere ayırır
 • 256 renk veya üzeri 800 x 600 çözünürlüğü destekleyen monitör

 

IMSVA ile uyumlu olduğu garanti edilen Trend Micro onaylı sunucuların bir listesi için lütfen aşağıdaki URL’yi ziyaret edin:
http://www.trendmicro.com/go/certified

Sanal makineler için sistem gereksinimleri

remove add

Tavsiye Edilen Sanal Makine Gereksinimleri ve Sistem Ayarları

 • 8 çekirdekli Intel Xeon veya eşdeğeri işlemci
 • 8 GB RAM
 • 250 GB veya daha fazla disk alanı. IWSVA, tavsiye edilen Linux uygulamaları uyarınca tespit edilen disk alanını otomatik olarak bölümlere ayırır

 

Minimum Sanal Makine Gereksinimleri ve Sistem Ayarları

 • Çift çekirdekli Intel Xeon veya eşdeğeri işlemci
 • 4 GB RAM
 • 120 GB disk alanı. IWSVA, tavsiye edilen Linux uygulamaları uyarınca tespit edilen disk alanını otomatik olarak bölümlere ayırır

 

Platform desteği

 • VMware ESXi 5.0 Update 3
 • VMware ESXi 5.5 Update 2
 • VMware ESXi 6.0
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 ve Hyper-V
 • Windows Server 2012 ve Hyper-V
 • Windows Server 2012 R2 ve Hyper-V
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

Yazılım Geliştirme

Microsoft Windows, Linux

remove add
 • 2G RAM bellek
 • 80 GB disk alanı - kurulum için 500 MB disk alanı ve posta depolama ve veri tabanı için de ek disk alanı gerekir
 • Microsoft Internet Explorer 6 SP1, 7, 8 veya Firefox 3 veya üstü
 • LDAP Server Microsoft Active Directory 2000 veya 2003, IBM Lotus Domino 6.0 veya üstü ya da Sun One LDAP

Microsoft® Windows

remove add
 • Windows Server 2012, 2012 R2
 • Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2003 SP2, 2003 R2 SP2
 • Intel Dual Pentium 3GHz veya üstü
 • Microsoft SQL Server 2008 veya üstü, SQL Express 2008 veya üstü

Linux

remove add
 • Red Hat Enterprise Linux 3, 4, 5 veya 6
 • Intel Dual Pentium IV 3 GHz
 • 2GB takas alanı
 • PostgreSQL version 8.1.3 veya üstü
 • MTA Postfix 2.1 veya üstü; Sendmail; Qmail
MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ
Müşteriler neler söylüyor
"Trend bize buluttan uç nokta cihazlarına ve e-postaya kadar tam güvenlik kapsamı sunuyor. Bu parametrelerin tamamında bize yardımcı olabilecek çok fazla şirket yok."
Matthieu Vanoost,
BT Güvenlik Yöneticisi

Sanal cihaz hibrit SAAS geliştirme

Sanal cihaz + bulut güvenliği: Trend Micro’nun entegre hibrit Hizmet olarak Yazılımı, her şeyi (bulut ön filtre hizmeti, sanal gereç içerik güvenliği ve ek Veri Koruma ve Şifreleme Modülü) yönetebileceğiniz birleşik bir konsol sağlar.