Saldırı yüzeyi risk yönetimi

Sıfır güven stratejisini işler hale getirin

Modern SOC için güçlü risk içgörüleri

Trend Micro™ Risk Insights, güvenlik açıkları, güvenlik kontrolleri ve yanlış yapılandırmalar, varlık kritikliği, XDR tespitleri, hesap ihlali, anomaliler ve bulut etkinliği verilerinden kaynaklanan riski ölçer ve değerlendirir.

  • Eksiksiz Kapsam: Risk endeksi, saldırı endeksi, maruz kalma endeksi ve güvenlik yanlış yapılandırma eğilimleri, saldırı baskısını, tehdit ve istismar etkisini ve ortamdaki çalışır haldeki yanlış yapılandırmaları izler
  • Özel bir deneyim: Rol tabanlı gösterge tabloları CISO, CIO, SecOps ve BT operasyonlarının benzersiz güvenlik işlevlerini ve sorumluluklarını kolaylaştırır
  • Güvenlik mükemmeliyeti: Etkili raporlama, siber risk yönetimini üst düzeye çıkarır ve güvenlik yatırımlarını stratejik iş hedefleriyle eşleştirir

İşletme dayanıklılığı oluşturun

Sürekli saldırı yüzeyi izleme ve veri, uyarı ve varlık durumu envanteri aracılığıyla çözüm konsolidasyon hedeflerini, uyumluluk gereksinimlerini ve siber sigorta koşullarını karşılayın. Trend Micro Vision One™, üst düzey iş hedeflerini desteklemek için saldırı yüzeyi risk yönetimi, XDR ve sıfır güven mimarisini bir araya getirir.

Güvenlik operasyonları, ihlallere karşı daha iyi savunma yapmak, güvenlik maliyetlerini azaltmak ve iş operasyonlarının sürekliliğini desteklemek için saldırı yüzeyi risk yönetiminden yararlanabilir.

Kurumsal girişimler yoluyla kuruma getirilen yeni riskleri keşfedin, anlayın ve bunlara hızla yanıt verin.

Hızlı saldırı yüzeyi keşfi, benzeri görülmemiş görünürlük

İnternetin bilinmeyen risklerini ortaya çıkarın. Trend Micro™ Saldırı Yüzeyi Keşfi, internette ve dahili kurumsal ağlarda mevcut kullanıcıları, internete açık etki alanlarını, IP adreslerini, bulut uygulamalarını, bulut depolamayı, kapsayıcıları ve iş yüklerini tespit etmek için cihaz keşfinin ötesine geçer.

Tam görünürlük elde edin ve güvenlik ekibine doğru, her zaman güncel bir envanter sunun. Saldırı Yüzeyi Keşfi bilinen, bilinmeyen, dahili ve internete açık (harici) varlıkları coğrafi ve ilişkisel olarak haritalandırır. 

Sürekli risk değerlendirmesi ve önceliklendirme

Müdahale eylemlerini önceliklendirin. Sezgisel risk değerlendirmesi, analizi ve önceliklendirme, bireysel varlık risk puanları, işletim sistemi, IP adresleri, son kullanıcı, veri kaynağı, yüksek düzeyde istismar edilebilir ortak güvenlik açıkları ve maruziyetlerin (CVE'ler) sayısı ve tespit tarihleri dahil olmak üzere tüm dijital varlıklar hakkında gerçek zamanlı gösterge tablosu güncellemelerini ortaya çıkarır. 

Proaktif, otomatik risk düzeltme

Güvenlik operasyonları, tek bir entegre saldırı yüzeyi risk yönetimi ve XDR platformundan altyapı genelinde riski azaltmak ve kontrol altına almak için bilinçli kararlar alabilir. 

Trend Micro™ Zero Trust Secure Access ile yama uygulanmamış güvenlik açıklarını hızla giderin ve tek bir eylemle birden fazla güvenlik katmanında yanıt eylemleri uygulayın ve özel ve ağ erişimi için uzaktan erişim kontrolünü otomatikleştirin.

Amaca yönelik oluşturulmuş bir güvenlik operasyonları platformu

Trend Micro Vision One, saldırı yüzeyi risk yönetimi ile tehdit tespiti ve müdahalesine entegre bir yaklaşım getiriyor.

Sektör Lideri XDR

Tehditleri tespit etmek, araştırmak ve otomatik olarak yanıtlamak için daha geniş bir bakış açısı ve daha iyi bir bağlam elde edin. Trend Micro Vision One XDR, tek bir konsoldan yerel siber güvenlik sensörlerini ve üçüncü taraf veri girişlerini kullanır.

7/24 yönetilen tespit, müdahale ve destek

E-posta, uç noktalar, sunucular, bulut, iş yükleri ve ağlar için tehdit araştırmasını güçlendirin. Trend Micro Service One™ Managed XDR ile güvenlik kapsamını genişletin, güvenlik etkinliğini en üst düzeye çıkarın ve tehditleri daha hızlı tespit edip yanıtlayın.

Saldırı Yüzeyi Risk Yönetimini kullanmaya başlayın