Yasal Politikalar ve Anlaşmalar

Trend Micro ürün ve hizmetlerini kullanımınız için geçerli hüküm ve koşulları seçin. Trend Micro ile doğrudan yaptığınız başka bir sözleşmeniz varsa, ürünleri ve/veya hizmetleri kullanımınızda bu anlaşma geçerli olacaktır.

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

remove add

Consumer End User License Agreement (İngilizce)

Forbruger Slutbrugerlicensaftale (Danca)

Verbraucher Endnutzer-Lizenzvertrag (Almanca)

Consumer End User License Agreement - Canada (İngilizce)

Licencia de Usuario Final de Consumidores (İspanyolca)

Contrat de Licence Utilisateur Final pour les Consommateurs (Fransızca-Quebec)

Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Konsumen (Endonezya Dili)

Contratto di Licenza per Utilizzatore Finale per il Consumatore (İtalyanca)

Licentieovereenkomst Eindgebruikers voor Consument (Felemenkçe)

Lisensavtale Sluttbrukere for Forbruker (Norveç Dili)

Umowa Licencyjna Użytkownika konsumentów (Lehçe)

Licencia de Usuario Final para Consumidores (İspanyolca, Latin Amerika)

Contrato de Licença de Usuário Final para Consumidores (Portekizce/Brezilya)

Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Клиент (Rusça)

趋势科技最终用户许可协议-消费产品 (Basitleştirilmiş Çince)

Licensavtal Slutanvändare för Konsument (İsveçce)

趨勢科技終端用戶授權合約-消費者產品 (Geleneksel Çince)

สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (Tay Dili)

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Tüketici (Türkçe)

Thỏa thuận Cấp phép Sử dụng của cho Người sử dụng cuối – Người tiêu dùng (Vietnam Dili)

Contrat de licence Utilisateur Final Consommateurs (Fransızca)

Licenční smlouva společnosti s konečným uživatelem – Spotřebitel (Çekçe)

트렌드 마이크로최종 사용자 라이선스 계약 (Korece)

Trend Micro Erişilebilirlik Politikası ve Erişilebilir Müşteri Hizmetleri Engellilere Ürün ve Hizmet Sunmayı Planlıyor

Trend Micro, kendini engelli insanlar da dahil olmak üzere tüm müşterilerine hizmet sunmada mükemmelliğe adamıştır.

Yardımcı cihazlar

remove add

Çalışanlarımızın, ürünlerimize veya hizmetlerimize erişirken engelli müşterilerimiz tarafından kullanılabilecek çeşitli yardımcı cihazlar konusunda eğitildiklerinden ve bunlara aşina olduklarından emin olacağız. Trend Micro, yardımcı cihazları kullanan müşterilerinin sunduğu ürün ve hizmetlere erişimlerinin engellenmemesini sağlamak üzere gereken makul çabayı gösterecektir.

İletişim

remove add

Engeli olan kişilerle iletişim kurarken engellerini göz önünde bulundurarak iletişim kuracağız.

Web Sitesi Erişilebilirlik Tasarım Talimatları

remove add

Web sitemiz, WCAG 2.0 A ve AA erişilebilirlik talimatları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
(http://www.w3.org/WAI/intro/wcag)

Rehber hayvanlar

remove add

Engelliler ve onlara hizmet eden rehber hayvanlar bizim için çok önemli. Şirket sınırlarımız içinde herkese açık olan alanlarda rehber hayvanlara izin veriyoruz.

Yardımcı personel

remove add

Engellilere eşlik eden yardımcı personelin tesisimizde de kendilerine eşlik etmesine izin veriyoruz. Eşlik eden yardımcı personel için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Geçici aksaklık bildirimi

remove add

Engelli müşterilerimizle ilgili olarak, hizmetlerimizde veya tesislerde planlı ya da beklenmedik bir aksaklık yaşanması durumunda, Trend Micro müşterilerini derhal bilgilendirecektir. Herkese açık bir şekilde yayınlanacak bu bildirim, aksaklığın nedeni, öngörülen süre ve varsa alternatif tesislerin veya hizmetlerin açıklaması hakkında bilgi içerecektir.

Bildirim, Trend Micro'nun Ottawa'daki resepsiyon bölümünde ve ön giriş alanına yerleştirilecektir. Bu bildirim Trend Micro’nun web sitesinde yer alacak ve uygun olduğu şekilde, yapılan telefon aramalarına da eklenecektir.

Eğitim

remove add

Trend Micro, kendi adına kamuya veya diğer üçüncü taraflarla ilgilenen çalışanlara, gönüllülere ve diğer kişilere eğitim sağlayacaktır. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizin sağlanması ile ilgili politika, plan, uygulama ve prosedürlerin geliştirilmesine katkıda bulunan kişilere eğitim verilecektir.

Trend Micro adına kamu veya üçüncü taraflarla ilgilenen veya Trend Micro’nun mal ve hizmet sağlama uygulamalarını geliştirmeye katılan tüm çalışanlar eğitilecektir.

Bu eğitim, ilk ay içinde yeni işe alım sürecinin bir parçası olarak çalışanlara verilecektir.

Eğitim şunları içerecektir:

 • Ontario konumları için, 2005 yılında yürürlüğe giren Engelli Ontario Sakinleri için Erişebilirlik Kanunu ve müşteri hizmetleri standartlarının gerekliliklerine genel bakış
 • Trend Micro’nun müşteri hizmetleri standartlarıyla ilgili planları
 • Farklı engellere sahip kişilerle etkileşi ve iletişim kurma
 • Yardımcı bir cihaz kullanan veya bir rehber hayvanı ya da yardım personeline ihtiyaç duyan engelli kişilerle etkileşim kurma
 • Trend Micro tarafından tesislerinde sağlanan yardımcı cihazların kullanımı • Engelli bir kişi Trend Micro’nun ürün ve hizmetlerine erişimde zorluk yaşıyorsa ne yapılması gerektiği

 

Erişilebilir müşteri hizmetleri planlarında değişiklik yapıldığında personel de eğitilecektir.

Geri bildirim süreci

remove add

Trend Micro'nun engelli kişilere ürün ve hizmet sunma şekli hakkında geri bildirimde bulunmak isteyen müşterilerimiz, web sitemizde bulunan telefon numarasını arayarak veya belirtilen adreslere fiziksel veya e-posta göndererek Trend Micro ile iletişim kurabilir.

Şikayetler dahil olmak üzere tüm geri bildirimler İnsan Kaynakları departmanına yönlendirilmelidir:

USA Headquarters
Trend Micro Incorporated
225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500
Irving, Texas 75062 ABD
Telefon: +1 (817) 569-8900 
Ücretsiz: (888) 762-8736

Kanada için:
Trend Micro Canada Technologies Inc.
Suite 200, 40 Hines Rd, Ottawa, ON, Canada K2K 2M5
E-posta: NA_HR_Benefits@TrendMicro.com
Telefon: 613-599-4505

Geri bildirim alındıktan sonra, Trend Micro şikayeti veya talebi değerlendirecek ve endişeleri gidermek adına tesislerinde, süreçlerinde ve prosedürlerinde makul değişiklikler belirlemeye çalışacaktır. Gerekirse, Trend Micro ek bilgi veya öneri almak için geri bildirimde bulunan kişiyle iletişime geçecektir. Geri bildirimlere 3 ila 5 iş günü içinde yanıt verilecektir.

Kullanılabilirlik Bildirimi

remove add

Trend Micro, www.trendmicro.com adresinde yayınlayacağı bir bağlantıyla talep edildiğinde politikalarının kullanılabilir olduğunu kamuoyuna bildirecektir.

Bu veya diğer politikalarla ilgili değişiklikler

remove add

Trend Micro'nun engellilerin haysiyetine ve bağımsızlığına saygı göstermeyen ve onları teşvik etmeyen tüm politikaları değiştirecek veya kaldırılacaktır.

Zorunlu Tahkim

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı veya mukimi iseniz veya bu web sitesine (trendmicro.com) Amerika Birleşik Devletleri veya herhangi bir bölgesinde bulunurken erişiyorsanız, bu web sitesine erişerek ve/veya erişmeye devam ederek, Trend Micro Incorporated (U.S. ) veya ana şirketlerinden, yan kuruluşlarından veya iştiraklerinden herhangi birine karşı bu web sitesindeki faaliyetlerinizden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her türlü iddia veya ihtilafın Amerikan Tahkim Derneği tarafından Ticari Tahkim Kuralları uyarınca yönetilen bireysel tahkim yoluyla çözüleceğini ve hakem(ler) tarafından verilen kararın yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede karara bağlanabileceğini kabul edersiniz.

Tahkim yeri Dallas, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Tahkim, Teksas Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Taraflardan her biri, diğer tarafın yazılı talebi üzerine, ilgili tüm belgelerin kopyalarını derhal diğerine verecektir. Başka bir keşif yapılmasına izin verilmeyecektir. Hakem(ler), yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, kazanan tarafın gerçek zararlarıyla ölçülmeyen cezai veya diğer tazminatlara hükmetme yetkisine sahip olmayacaktır. Hakem(ler), bu bölüm kapsamında başlatılan herhangi bir tahkimde dolaylı zararlara hükmetmeyecektir. Bu madde kapsamında başlatılan bir tahkimde verilecek herhangi bir karar parasal zararlarla sınırlı olacak ve herhangi bir tarafa parasal bir miktar ödeme talimatı dışında herhangi bir tedbir veya talimat içermeyecektir. Ticari Tahkim Kuralları uyarınca, hakem(ler) tahkim sürecinin masraflarını taraflar arasında paylaştırma yetkisine sahip olacak, ancak yalnızca belirli bir yasanın buna izin vermesi halinde avukatlık ücretlerini paylaştırma yetkisine sahip olacaktır.

Tüm tahkim işlemleri bireysel tahkim şeklinde olacaktır. Trend Micro Incorporated, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, taleplerin (ve ilgili karşı taleplerin) bir veya daha fazla ortak tahkimde birleştirilmesine izin vermedikçe, hiçbir ortak, birleştirilmiş veya toplu davaya izin verilmeyecektir. Bu web sitesine erişerek veya erişmeye devam ederek, bu tahkim hükmü kapsamındaki talepleri içeren, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir toplu dava başlatma veya bunlara katılma hakkınızdan - hukuk, hakkaniyet veya başka bir şekilde - geri dönülmez bir şekilde feragat etmiş olursunuz.

Modern Slavery Act 2015 Group Statement

This Statement Covers Financial Year 1st January 2022 to 31st December 2022 

This statement is made pursuant to Section 54 of The Modern Slavery Act of 2015 and sets out the steps that Trend Micro has taken and is continuing to take to ensure that modern slavery or human trafficking is not taking place within our business or supply chain.

Modern slavery is a crime and a violation of fundamental human rights and encompasses slavery, servitude, human trafficking and forced labour all of which have in common one person depriving another of their liberty in order to exploit them for personal or commercial gain. Trend Micro has a zerotolerance approach to any form of modern slavery. We are committed to acting ethically and with integrity and transparency in all business dealings and to putting effective systems and controls in place to safeguard against any form of modern slavery taking place within the business or our supply chain. We expect the same high standards from all of our contractors, suppliers and other business partners. As part of our contracting processes, we include specific prohibitions against the use of forced, compulsory or trafficked labour, or anyone held in slavery or servitude and we expect that our suppliers will hold their own suppliers to the same high standards. This policy applies to all persons working for us or on our behalfin any capacity, including employees at all levels, directors, officers, agency workers, seconded workers, contractors, external consultants, third-party representatives and business partners.

About Trend Micro:

Trend Micro is engaged in designing and licensing security software and related services. Find out more at: https://www.trendmicro.com/en_gb/about.html 

Supply Chain:

Trend Micro and its operating affiliated companies take steps to verify, evaluate and address risks of slavery and human trafficking in our supply chain.

Due to the nature of our business, we deem ourselves to have a low risk of modern slavery in our business and supply chain, however, with our supplier selection and on-boarding procedure we do undertake appropriate due diligence establishing relationships of trust and integrity with our suppliers and enter into contracts in order to provide contractual commitments to be made by the companies involved.

Our Policies:

We operate a number of internal policies to ensure that we are conducting business in an ethical and transparent manner. The following policies are available to employees via our intranet and HR departments:

 • Recruitment policy.
  We have in place a robust recruitment process which clearly outlines the ethical stance that we take in relation to employee intake and treatment. 
 • Whistleblowing policy.
  We encourage all employees, customers, and suppliers to report any suspicions. We provide a confidential helpline to protect the identity of whistle-blowers. 
 • Code of Conduct.
  Our code encourages employees to do the right thing by clearly stating the actions and behaviour expected of them when representing the business. We strive to maintain the highest standards of employee conduct and ethical behaviour when operating and managing our supply chain.

Our Practices:

We continue to embed the principles of the Modern Slavery Act 2015 through:

 • Providing awareness training to our employees on the Modern Slavery Act 2015 and ensuring they are aware of the appropriate actions to take should they suspect a case of slavery of human trafficking.
 • Ensuring that consideration of the modern slavery risks and prevention are an integral part of our policy review process.
 • Taking consistent action to strengthen and sustain our zero-tolerance policy towards modern slavery.