Password

Mga Layunin ng Aralin

 • Alamin kung ano ang password at bakit ito mahalaga.
 • Matutunan ang 3 kasanayan upang maging ligtas at secure ang password.

4 na bahagi ng episode

 1. 1.Panuorin ang 3 minutong animated video kasama ang mga bata. Ulitin kung kinakailangan.
 2. 2.Talakayin ang video sa mga bata gamit ang gabay sa paksang aralin.
 3. 3.Sagutin ng mga bata ang Kahoot quiz.
 4. 4.I-print ang takdang aralin ng mga bata.
Ang bawat episode ay marapat mapanuod ng mga bata nang may patnubay ng magulang o ng guro upang magabayan sila nang wasto at matulungan sila sa bawat leksyon.

STEP 1

Paano gumawa ng matibay o “strong” password

Iba pang episode


STEP 2

Gabay sa Talakayan

Tulong sa pagturo ng aralin sa mga bata

Ano ang password?
Ito ay sikretong salita o parirala (grupo ng mga salita) na ine-enter sa paggamit ng app, game, website, o device.
Bakit kailangang gumamit ng matibay o “strong” password?

Pinipigilan nito ang ibang taong makapasok o maka-login sa iyong online accounts, ma-access ang iyong personal na impormasyon, at iba pa.

Maaari bang gamitin ang personal na impormasyon sa paggawa ng password gaya ng pangalan at edad, ang paboritong manlalaro, at iba pa?

Hindi, dahil ang mga impormasyon na ito ay madaling malaman o mahulaan ng ibang tao (tulad ng iyong mga kaibigan).

Ano ang mga katangian ng isang matibay o “strong” password?
 • Ito ay maaaring salita, parirala (grupo ng mga salita), o isang pangugusap.
 • Ito ay mahaba, may malalaki at maliliit na titik, mga numero, at mga special characters gaya ng !@#$%, at iba pa.
 • Madali mong maalala ngunit mahirap mahulaan ng iba!
Mga halimbawa ng matibay o “strong” password:

Mahina o “Weak” Password

Matibay o “Strong” Password
AngAsoKo @ng#AsoKoy_MahiligsaTreats!
Jennilyn25 j3nniLyn$h0ps_onLIN3@night#
Mobilelegends m0bil3L3genDS41hour0nly
thanks123 A1way$aYthank.u
disneyplus watCHd1sney+Plu$
Saan maaaring itago ang password sakaling malimutan ito?
 • Maraming mga devices ang may “autofill password” – tinatanong nito kung nais mong i-save ang iyong password.
 • Ipaalam sa guardian o magulang upang matulungan kang itago o i-secure ang iyong mga password. (Makakatulong ito sakaling makalimutan mo ang iyong mga password.)
 • Maaaring gumamit ng isang Password Manager; sa pag-setup nito, humingi ng tulong sa mga nakatatanda. Makakatulong ito kung marami kang mga password. Ang Password Manager ay nagtatago at nagma-manage ng password para sa iyo.
 • Isulat sa papel ang mga password at itago sa isang ligtas na lugar sa inyong bahay.
Anong maaring mangyari kung ipaalam o i-share mo ang iyong password sa ibang tao, gaya sa iyong mga kaibigan?

Maaari silang magpanggap bilang ikaw online, gamitin ang iyong account, baguhin ang iyong profile, baguyin ang iyong privacy settings, at mag-share o mag-post ng comment online. Magmumukhang ikaw ang gumawa ng mga ito.

Nakakalungkot kapag ito’y mangyari at maaaring pa itong ikapahamak mo at ng ibang tao.

(Maaaring ding magbahagi ng personal na karanasan ang mga bata.)

Anu-ano ang 3 mga kasanayan sa paggawa ng matibay o “strong” password?
 1. Gumamit ng iba’t-ibang password sa bawat app o game na gamit.
 2. Huwag ipaalam o i-share sa ibang tao. (Maaaring lamang i-share ang password sa magulang o guardian.)
 3. Baguhin ang mga password nang madalas.

STEP 3

Sagutin ang pagsasanay

STEP 4

Takdang Aralin

Isang pagsasanay ng mga bata upang pagtibayin ang natutunan

Download PDF – A4 size
Download PDF – Letter size

Nagustuhan ba ninyo ang Password episode?

Nais naming malaman ang inyong saloobin. Layunin naming maibahagi ang Cyber Academy program sa mas maraming mga bata sa buong mundo. Kung inyong napanuod ang episode kasama ang mga bata sa bahay o sa paaralan, kayo’y nakatulong ng malaki sa pagkamit ang layuning ito. Maraming salamat!