1. Home
  2. /
  3. Cyber Academy

Internet Safety videos para sa mga bata edad 7-10

SIMULAN ANG 10 MINUTONG EPISODE NGAYON
Libreng aralin tungkol sa internet para sa buong pamilya!

Ang bawat episode ay may:

  • Tatlong minutong animated video
  • Gabay sa pagtuturo upang makatulong sa mga guro at mga magulang
  • Isang pagsasanay (Kahoot! Quiz) upang matiyak ang kaalaman ng mga bata
  • Isang takdang-aralin para sa mga bata
Ang bawat episode ay marapat mapanuod ng mga bata nang may patnubay ng magulang o ng guro upang magabayan sila nang wasto at matulungan sila sa bawat leksyon.

Password

Matutunan kung ano ang password at bakit ito mahalaga. Alamin ang 3 mahahalagang gawain sa paggawa ng password para maging ligtas online.

Two-Factor Authentication

Alamin kung ano ang Two-Factor Authentication (2FA) at kung paano ito makatutulong maprotektahan ang iyong mga online accounts.

Privacy

Alamin kung ano ang kahalagahan ng online privacy at ang 4 na kasanayan upang maprotektahan ang iyong mga impormasyon online.

Security

Matutunan ang kahalagahan ng pag-secure ng iyong impormasyon online; alamin ang 6 na paraan upang maging liglas online.

Wastong Kilos at Gawi

Matutunan ang kahalagahan ng wastong asal sa paggamit ng internet; alamin ang 7 wastong asal online.

Camera Safety

Alamin kung anu-anong impormasyon ang nakakalap sa pagkuha at pag-share ng litrato; anu-ano ang 5 kasanayan sa pagkuha ng litrato.

Wastong Oras Online

Alamin kung ano ang “quality time” online at anu-ano ang 4 na gawain sa wastong oras online.

Kabutihang Asal

Alamin kung ano ang kabutihang asal at bakit ito mahalaga. Alamin ang mga dapat gawin kapag may hindi mabuting karanasan online.

Safety Settings

Alamin ang kahalagahan ng safety settings at paano i-setup ang 5 mga safety settings features.

Misinformation

Alamin kung ano ang misinformation, bakit mayroon nito, at alamin ang 5 mahahalagang gawain upang maging mapanuri online.

Copyright

Alamin kung ano ang copyright at paano ang wastong paggamit ng mga contents online.