CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TREND MICRO cho các sản phẩm và dịch vụ của Trend Micro cho Liên minh châu Âu, Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh
(Tháng 3/2018)

(Bất kỳ tham chiếu nào đến Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu ngày 27/04/2016 (“GDPR”) sẽ chỉ áp dụng kể từ ngày 25/05/2018)

Trend Micro Incorporated cùng các công ty con và chi nhánh cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo bạn có trải nghiệm tích cực trên trang web của chúng tôi cũng như khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Sản phẩm và Dịch vụ của Trend Micro”).

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích các nội dung sau:

 • A. Bên quản lý, Đại diện, Nhân viên bảo vệ dữ liệu
 • B. Tại sao Trend Micro lại thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn? Và bằng cách nào?
 • C. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn
 • D. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm
 • E. Lưu trữ dữ liệu
 • F. Tùy chọn thông tin trao đổi
 • G. Bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn
 • H. Truyền qua internet đến các quốc gia nằm ngoài Liên minh Châu Âu hoặc EEA
 • I. Sử dụng cookie và công nghệ khác
 • J. Quản lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • K. Trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba
 • L. Quyền của bạn
 • M. Trẻ em
 • N. Thay đổi Chính sách quyền riêng tư của Trend Micro
 • O. Thông tin liên hệ của Trend Micro và truy vấn
 • P. Quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu
 •  

A. Bên quản lý, Đại diện, Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Trend Micro EMEA Limited, Median House, IDA Business & Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland ("Trend Micro" hoặc "chúng tôi") cung cấp Chính sách quyền riêng tư này để giúp bạn hiểu rõ các loại dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Trend Micro, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đó như thế nào và cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân đó khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Trend Micro cũng như quyền của bạn liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Trend Micro là bên quản lý dữ liệu theo định nghĩa trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu ngày 27/04/2016 (“GDPR”). Trend Micro là đại diện cho Liên minh châu Âu, EEA và Vương quốc Anh ("đại diện"), đại diện cho Trend Micro về các nghĩa vụ của mình theo GDPR.

Chi tiết liên hệ của các nhân viên bảo vệ dữ liệu do Trend Micro chỉ định cho các quốc gia áp dụng Chính sách quyền riêng tư này, nếu có, là:

Trend Micro (EMEA) Limited
Lianne Harcup
Median House
IDA Business & Technology Park
Model Farm Road
Cork
Ireland

Điện thoại: +44 203 54 93 304
E-Mail: gdpr@trendmicro.com

 

Đối với Trend Micro Deutschland GmbH:
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Harald Eul
Auf der Höhe 34
D-50321 Brühl
Đức

Điện thoại: +49 2232 200 879
E-Mail: H.Eul@HE-C.de

 

B. Tại sao Trend Micro lại thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn? Và bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có quyền lợi hợp pháp để làm như vậy, cụ thể là vì những lý do được giải thích trong chính sách này, để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với bạn, nếu bạn cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân hoặc khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy.

Các trang web của Trend Micro thu thập dữ liệu cá nhân chủ yếu để xử lý đơn đặt hàng các sản phẩm và dịch vụ của Trend Micro trên trang web của chúng tôi, cho phép tải xuống phần mềm hoặc bản nâng cấp miễn phí, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng và cho phép bạn đăng ký với tư cách khách hàng. Nhiều dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn tạo tài khoản trực tuyến và hoàn tất giao dịch mua hàng của mình. Việc tạo tài khoản và mua hàng yêu cầu địa chỉ email và mật khẩu hợp lệ làm thông tin đăng nhập, cùng với thông tin khác mang tính cá nhân, chẳng hạn như họ tên, tên công ty, địa chỉ, tùy chọn ngôn ngữ và múi giờ của bạn. Thông tin này là cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ mà bạn cần từ Trend Micro. Cùng với các dịch vụ chúng tôi cung cấp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gia hạn hoặc chấm dứt đăng ký của bạn hoặc để hoàn tất giao dịch hoặc xác nhận hoặc hoàn thành đơn đặt hàng hoặc ưu đãi. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, tên công ty, thông tin thanh toán và giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên quan khác về bạn và hệ thống của bạn. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và Trend Micro liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi theo Điều 6(1)(b) GDPR.

Chúng tôi cũng có thể tiếp tục sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web để cung cấp cho bạn thông tin sản phẩm mới hoặc cảnh báo kỹ thuật và thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp này dựa trên chấp thuận của bạn (Điều 6(1)(a) GDPR) hoặc trong trường hợp bạn là khách hàng của Trend Micro theo Điều 6(1)(f) GDPR do được thực hiện vì lợi ích hợp pháp của Trend Micro nhằm thông báo cho khách hàng về sản phẩm mới cũng như vì lợi ích của khách hàng.

Bạn có quyền thu hồi chấp thuận vào bất kỳ thời điểm nào hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Vui lòng truy cập Trung tâm tùy chọn của chúng tôi https://resources.trendmicro.com/MyPreferenceCentre-en_GB.html hoặc gửi phản đối của bạn cho Trend Micro theo thông tin liên hệ được nêu trong phần O dưới đây hoặc cho đại diện của chúng tôi được nêu trong phần A ở trên. Việc bạn thu hồi chấp thuận hoặc phản đối sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các hoạt động xử lý dữ liệu trước khi bạn thu hồi chấp thuận hoặc phản đối.

Trend Micro thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được cho các mục đích khác sau đây:

 • Trả lời hoặc giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại, phản hồi hoặc ý kiến của bạn (nếu bạn là khách hàng của Trend Micro thì việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và Trend Micro liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Trend Micro theo Điều 6(1)(b) GDPR; nếu bạn có yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại, phản hồi hoặc ý kiến mà không phải là khách hàng của Trend Micro thì việc xử lý là cần thiết vì mục đích lợi ích hợp pháp của Trend Micro để giải quyết yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại, phản hồi hoặc ý kiến của bạn theo Điều 6(1)(f) GDPR)
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi (việc xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Trend Micro để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi theo Điều 6(1)(f) GDPR)
 • Theo dõi tùy chọn của khách hàng (việc xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Trend Micro để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi theo Điều 6(1)(f) GDPR)
 • Liên lạc, thông báo hoặc cung cấp cho bạn thông tin về các bản cập nhật của Sản phẩm và Dịch vụ của Trend Micro hoặc các dịch vụ hoặc lợi ích có sẵn hoặc tin tức kỹ thuật (nếu bạn là khách hàng của Trend Micro, việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và Trend Micro liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Trend Micro theo Điều 6(1)(b) GDPR; nếu bạn không phải là khách hàng của Trend Micro thì thông tin trao đổi này phụ thuộc vào chấp thuận của bạn theo Điều 6(1)(a) GDPR)
 • Trao giải thưởng (việc xử lý dựa trên sự chấp thuận của bạn theo Điều 6(1)(a) GDPR)
 • Đánh giá mức độ quan tâm của bạn về cơ hội việc làm trong trường hợp bạn gửi đơn xin việc (việc xử lý là cần thiết cho mục đích tuyển dụng và để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng lao động theo Điều 6(1)(b), 88 GDPR và luật bảo vệ dữ liệu quốc gia)
 • Tuân thủ luật pháp và yêu cầu của các cơ quan chính phủ (việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Trend Micro theo Điều 6(1)(c) GDPR)
 • Lưu hồ sơ nội bộ theo các yêu cầu về thuế và kế toán theo luật hiện hành (việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Trend Micro theo Điều 6(1)(c) GDPR)
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ cần thiết vì lợi ích hợp pháp của bạn và Trend Micro nhằm cải thiện các Sản phẩm và Dịch vụ của Trend Micro theo Điều 6(1)(f) GDPR)
 • Nghiên cứu thị trường (việc xử lý dựa trên sự chấp thuận của bạn theo Điều 6(1)(a) GDPR)

 

Trend Micro có thể thu thập thông tin nhất định để hiểu rõ hơn hành vi của khách hàng và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của khách hàng trên trang web của Trend Micro và từ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được tổng hợp và sử dụng để giúp Trend Micro cung cấp thông tin hữu ích hơn cho khách hàng, hiểu rõ và phân tích xu hướng, hiểu rõ các phần hoặc các trang trong trang web của chúng tôi, quản trị trang web, tìm hiểu về hành vi của người dùng trên trang web và hiểu sản phẩm và dịch vụ nào được nhiều người quan tâm nhất, thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ cơ sở khách hàng của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Trend Micro thu thập thông tin này thông qua cookie hoặc đèn hiệu web theo "Chính sách cookie" của Trend Micro mà bạn có thể tham khảo trong Phần I dưới đây. Việc xử lý dữ liệu này dựa trên sự chấp thuận của bạn theo Điều 6(1)(a) GDPR.

Trend Micro cũng thu thập các tệp nhật ký lưu lượng truy cập trang web của chúng tôi. Các tệp nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP), thông tin trình duyệt và ngôn ngữ, tên miền, ngày và thời gian yêu cầu của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập tổng hợp trên trang web của chúng tôi nhưng không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Trend Micro có thể thu thập và lưu trữ thông tin địa chỉ IP của khách hàng nhằm hỗ trợ kỹ thuật, nhận thông tin vị trí địa lý, cho các mục đích đăng ký cũng như bảo mật mạng và hệ thống của chúng tôi. Trong phạm vi địa chỉ IP hoặc mã định danh tương tự được coi là dữ liệu cá nhân theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chúng tôi sẽ coi mã định danh đó là dữ liệu cá nhân. Tương tự như vậy, trong phạm vi dữ liệu phi cá nhân được kết hợp với dữ liệu cá nhân, chúng tôi coi thông tin kết hợp là dữ liệu cá nhân cho các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này. Việc xử lý dữ liệu này là cần thiết theo Điều 6(1)(f) GDPR vì lợi ích hợp pháp của Trend Micro để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi bằng cách cung cấp các tùy chọn ngôn ngữ thích hợp trên trang web của chúng tôi và bảo vệ mạng và hệ thống của chúng tôi không bị tấn công. Đồng thời, việc xử lý cũng cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và Trend Micro về đăng ký và hỗ trợ cho các Sản phẩm và Dịch vụ của Trend Micro theo Điều 6(1)(b) GDPR.

Để sử dụng một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số dữ liệu cá nhân như được giải thích ở trên. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn nêu trên cho chúng tôi, bạn có thể bị hạn chế hoặc không thể sử dụng các phần đó của trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

C. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Trend Micro là một tổ chức toàn cầu và có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các chi nhánh, đại lý, nhà phân phối hoặc đối tác liên kết để cung cấp các đề xuất hoặc dịch vụ chất lượng cao, bản địa hóa mà bạn yêu cầu, để đáp ứng nhu cầu hoặc hỗ trợ khách hàng. Trend Micro có thể sử dụng các nhà thầu phụ để cung cấp một số dịch vụ nhất định, chẳng hạn như hỗ trợ kỹ thuật, xử lý đơn đặt hàng hoặc vận chuyển sản phẩm, tiến hành nghiên cứu khách hàng hoặc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng. Ví dụ: nếu bạn chọn mua giấy phép cho sản phẩm Trend Micro trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của một trong các đại lý bán lẻ thương mại điện tử của Trend Micro, chẳng hạn như Digital River, để mua giấy phép. Trend Micro và đại lý bán lẻ thương mại điện tử thích hợp sẽ cần chia sẻ một số dữ liệu cá nhân của bạn. Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà bán lẻ hoặc nhà phân phối là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và Trend Micro liên quan đến việc sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của Trend Micro theo Điều 6(1)(b) GDPR. Liên quan đến các chi nhánh hoặc các đối tác kinh doanh và nhà thầu phụ của chúng tôi, chúng tôi đã ký kết Quy định ràng buộc doanh nghiệp hoặc thỏa thuận xử lý dữ liệu với các chi nhánh hoặc công ty mà chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn và thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Trend Micro yêu cầu tất cả các nhà thầu đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của khách hàng của chúng tôi cũng như không chia sẻ dữ liệu cá nhân đó với người khác hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị của riêng họ.

Đôi khi Trend Micro phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật, quy trình pháp lý, hoạt động tố tụng và/hoặc yêu cầu từ các cơ quan công cộng và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia nơi bạn cư trú. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn nếu xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp vì an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác. Việc tiết lộ như vậy là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Trend Micro theo Điều 6(1)(c) GDPR.

Trend Micro cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ các sản phẩm hoặc người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, trong trường hợp tái cơ cấu, sáp nhập hoặc bán doanh nghiệp, chúng tôi có thể chuyển bất kỳ và tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cho bên thứ ba có liên quan. Việc tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân đó là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Trend Micro để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bảo vệ sản phẩm hoặc người dùng của chúng tôi hoặc tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu, sáp nhập hoặc bán doanh nghiệp theo Điều 6(1)(f) GDPR.

D. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Trend Micro không muốn nhận và không cần bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào, cụ thể là dữ liệu cá nhân tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục tự nhiên hoặc khuynh hướng tình dục của một người. Trong phạm vi mà bạn cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào thông qua trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

E. Lưu trữ dữ liệu

Trend Micro sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian bạn là người đăng ký hoặc người dùng đăng ký sản phẩm của chúng tôi hoặc trong khoảng thời gian chúng tôi có mục đích kinh doanh khác nhưng không lâu hơn khoảng thời gian được yêu cầu hoặc cho phép theo quy định của pháp luật.

F. Tùy chọn thông tin trao đổi

Trend Micro cho phép bạn lựa chọn nhận nhiều thông tin bổ sung cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể quản lý tùy chọn thông tin trao đổi của mình và hủy đăng ký theo một trong các cách sau: (a) Email quảng cáo của Trend Micro có bao gồm hướng dẫn về cách bạn có thể hủy đăng ký nhận thông báo cụ thể đó; hoặc (b) thông qua Trung tâm tùy chọn của chúng tôi https://resources.trendmicro.com/MyPreferenceCentre-en_GB.html (c) gửi email đến địa chỉ gdpr@trendmicro.com hoặc gửi thư cho Trend Micro EMEA Limited, người nhận Nhân viên bảo vệ dữ liệu, Median House, IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland. Vui lòng đề họ tên, địa chỉ email và thông tin cụ thể về loại tài liệu bạn không muốn tiếp tục nhận.

G. Bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Là doanh nghiệp tiên phong toàn cầu về bảo mật, Trend Micro hiểu rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn. Trend Micro đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp - bao gồm các biện pháp hành chính, kỹ thuật và vật lý - để duy trì và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất mát, trộm cắp, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy. Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn chỉ giới hạn ở nhân viên được ủy quyền.

Khi bạn có mật khẩu cho phép bạn truy cập vào tài khoản của mình, bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu này an toàn và bảo mật.

H. Truyền qua internet đến các quốc gia nằm ngoài Liên minh Châu Âu hoặc EEA

Trend Micro là một tổ chức toàn cầu, với các pháp nhân liên kết, quy trình kinh doanh, cấu trúc quản lý và hệ thống kỹ thuật vượt qua biên giới. Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn giữa các chi nhánh của Trend Micro trên toàn cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ dựa trên Quy định ràng buộc doanh nghiệp hoặc các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà thầu phụ của chúng tôi có trụ sở đặt tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, ở những địa điểm mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh để thay mặt Trend Micro xử lý dữ liệu. Một số quốc gia này có thể có mức độ bảo vệ pháp lý cho dữ liệu cá nhân của bạn ít hơn những quốc gia khác. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc chuyển dữ liệu sẽ phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ thích hợp theo Điều 46 GDPR, cụ thể là các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn. Có thể nhận bản sao Quy định ràng buộc doanh nghiệp và các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn qua e-mail theo địa chỉ gdpr@trendmicro.com.

I. Sử dụng cookie và công nghệ khác

Trang web của Trend Micro, dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác và thông báo email có thể sử dụng “cookie” và các công nghệ khác như đèn hiệu web. Cookie là số nhận dạng chữ và số mà Trend Micro truyền sang ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt web để cho phép hệ thống của chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn và cung cấp dịch vụ. Cookie giúp các trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn và có thể giúp cung cấp cho chúng tôi thông tin kinh doanh và tiếp thị. Cookie cũng cho phép trang web cá nhân hóa thông tin hiển thị cho bạn dựa trên các tùy chọn duyệt web của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ và khu vực địa lý.

Trend Micro có thể sử dụng cookie để cá nhân hóa các trang web trong khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi; và/hoặc ghi nhớ bạn để dễ dàng điều hướng và truy cập trong các lần truy cập tiếp theo sau khi đăng ký thông tin sản phẩm và dịch vụ, địa chỉ liên hệ bán hàng và các ưu đãi khác bao gồm nhưng không giới hạn Sách hướng dẫn, phần mềm phát trực tiếp, sự kiện, phần mềm đánh giá, v.v., cung cấp thông tin về liên kết trước đó bạn sử dụng, theo dõi lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, tổng hợp và phân tích dữ liệu về máy của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt, độ phân giải màn hình, hệ điều hành; hoặc về sản phẩm của Trend Micro được cài đặt trên máy của bạn, chẳng hạn như ID sản phẩm và số ngày còn lại cho đến ngày hết hạn và SKU giấy phép của bạn. Thông tin này, không nhận dạng được cá nhân bạn, được sử dụng để xác định nội dung nào sẽ được hiển thị khi bạn truy cập vào các trang của chúng tôi và cung cấp cho bạn các ưu đãi về sản phẩm và dịch vụ của Trend Micro phù hợp nhất với bạn. Dữ liệu được cookie thu thập hết hạn sau 14 ngày trừ khi bạn truy cập lại vào trang web của chúng tôi. Cookie cũng có thể được sử dụng để hiển thị quảng cáo biểu ngữ cho bạn nếu bạn thoát cửa hàng của chúng tôi khi chưa mua hàng. Các cookie này tự động hết hạn trong vòng 30 ngày.

Nếu bạn đã đăng ký sản phẩm của mình và tạo tài khoản Trend Micro, chúng tôi sẽ khớp thông tin thu thập được từ cookie của chúng tôi với bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp, hoặc thông tin được lưu trữ trong tài khoản Trend Micro của bạn hoặc chúng tôi đã thu thập về bạn cho các mục đích được giải thích trong Chính sách quyền riêng tư này.

Nếu bạn không muốn Trend Micro triển khai cookie trong trình duyệt của mình, bạn có thể đặt trình duyệt từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi trang web đặt cookie vào phần mềm trình duyệt của bạn. Việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Bạn cũng có thể truy cập http://www.coremetrics.com/company/privacy.php#optout để biết thêm thông tin về cách chọn không nhận cookie tiếp thị.

Trend Micro cũng sử dụng “đèn hiệu web” (hoặc pixel đơn hoặc GIF rõ ràng) trên trang web của chúng tôi để phân tích các mẫu lưu lượng truy cập như tần suất sử dụng các nội dung cụ thể trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được giúp chúng tôi tìm hiểu khách hàng quan tâm nhiều nhất đến thông tin nào và muốn xem nội dung nào nhất. Bạn có thể chọn không tham gia phân tích này bằng cách tắt JavaScript trên máy tính nhưng lưu ý rằng nếu bạn làm vậy thì một số tính năng trên trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động. Thông tin thu thập được thường được ẩn danh và không được sử dụng để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào. Trend Micro không có quyền truy cập hoặc kiểm soát bất kỳ công nghệ theo dõi bên thứ ba nào.

Phân tích trang web

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google Inc. ("Google") cung cấp. Google Analytics sử dụng "cookie", cụ thể là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và giúp tiến hành phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Thông thường, thông tin lưu trữ trong cookie về việc sử dụng trang web của bạn được truyền đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và được lưu tại đó. Nếu tính năng ẩn danh IP được bật trên trang web này, Google sẽ rút ngắn địa chỉ IP của bạn trước khi truyền nếu địa chỉ IP thuộc về một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc một bên có ký kết Thỏa thuận về Khu vực kinh tế Châu Âu. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ của bạn mới được truyền tới máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và rút ngắn tại đó. Thay mặt đơn vị quản lý trang web, Google sẽ sử dụng thông tin này để phân tích việc sử dụng trang web của bạn, lập báo cáo về hoạt động trang web và cung cấp cho đơn vị quản lý trang web các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và internet. Địa chỉ IP mà trình duyệt của bạn truyền trong phạm vi của Google Analytics sẽ không được hợp nhất với dữ liệu Google khác. Bạn có thể cấu hình phần mềm trình duyệt của bạn để vô hiệu hóa việc sử dụng cookie nhưng chúng tôi muốn lưu ý rằng thao tác này có thể khiến bạn không sử dụng được trang web này một cách đầy đủ. Bạn cũng có thể chặn và không cho phép dữ liệu (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được tạo bởi các cookie và liên kết với việc sử dụng trang web của bạn được gửi đến Google hoặc được Google xử lý bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm trình duyệt theo liên kết sau đây [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

J. Quản lý dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn tham gia diễn đàn thảo luận của Trend Micro trên trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng thông tin bạn cung cấp sẽ được cung cấp rộng rãi cho người khác và có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi những người dùng khác của diễn đàn này, bên trong hoặc bên ngoài Trend Micro. Thông tin này có thể được sử dụng để gửi cho bạn những tin nhắn không mong muốn. Bạn chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân mà bạn chọn gửi trong những trường hợp này. Ví dụ: nếu bạn liệt kê tên và địa chỉ email của mình trong bài đăng trên diễn đàn, thông tin đó là công khai. Hãy thận trọng và có trách nhiệm khi tham gia bất kỳ diễn đàn hoặc nhóm thảo luận nào trên các trang web của Trend Micro và lưu ý rằng một số diễn đàn có thể có các quy tắc và điều kiện bổ sung. Ý kiến của mỗi người tham gia trên một diễn đàn trong trang web của chúng tôi là ý kiến của riêng họ và không nên được coi là ý kiến của Trend Micro. Trend Micro không chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn gửi trong các diễn đàn này.

K. Trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web của Trend Micro chứa một số liên kết đến các trang web của các đối tác kinh doanh của Trend Micro hoặc các trang web đồng thương hiệu của Trend Micro quản lý và của một hoặc nhiều đối tác kinh doanh của chúng tôi đang thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách và mục đích riêng của họ. Bạn nên đọc kỹ các chính sách quyền riêng tư trên các trang web này hoặc các trang web đồng thương hiệu vì các chính sách đó có thể khác Chính sách quyền riêng tư của Trend Micro, đặc biệt khi dữ liệu cá nhân được thu thập trên các trang web đó được điều chỉnh theo các chính sách quyền riêng tư tương ứng. Trend Micro không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc thực tiễn bảo mật hoặc việc sử dụng sai bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trên các trang web đó.

L. Quyền của bạn

Theo GDPR, bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Các quyền này được giải thích ngắn gọn dưới đây. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về các quyền này, vui lòng xem thông tin liên hệ trong phần O dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn hợp lý nhất có thể nhưng xin lưu ý rằng những quyền này có thể không được áp dụng trong mọi trường hợp và có thể có trường hợp ngoại lệ theo GDPR hoặc pháp luật quốc gia hiện hành.

Quyền sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo Điều 16 GDPR - Bạn có quyền yêu cầu sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào do Trend Micro lưu trữ hoặc được lưu trữ thay mặt Trend Micro.

Quyền truy cập dữ liệu cá nhân theo Điều 15 GDPR – Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình do Trend Micro lưu trữ. Xin lưu ý rằng trước khi chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính và cung cấp thêm chi tiết về yêu cầu của bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ nỗ lực trả lời bạn mà không chậm trễ quá mức và trong khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật.

Quyền di chuyển dữ liệu theo Điều 20 GDPR – Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu đó cho một công ty khác.

Quyền xóa (hoặc "quyền bị lãng quên") theo Điều 17 GDPR – Bạn có quyền yêu cầu Trend Micro xóa tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn.

Quyền hạn chế xử lý theo Điều 18 GDPR – Bạn có quyền hạn chế Trend Micro xử lý dữ liệu cá nhân của mình khi: (1) bạn cho rằng dữ liệu cá nhân do chúng tôi lưu trữ không chính xác, cho đến khi chúng tôi có thể xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân đó; (2) bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là bất hợp pháp; (3) bạn tin rằng chúng tôi không còn bất kỳ lý do nào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, ngoại trừ mục đích thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc (4) bạn phản đối việc xử lý như được mô tả dưới đây, trừ khi và cho đến khi chúng tôi có thể xác minh rằng chúng tôi có cơ sở hợp pháp để tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian xem xét.

Quyền phản đối xử lý theo Điều 21 GDPR – Bạn có quyền yêu cầu Trend Micro dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc bất kỳ mục đích nào khác trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên điểm (e) - việc xử lý là cần thiết cho việc thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng - hoặc (f) - việc xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Trend Micro hoặc bên thứ ba, trừ khi những lợi ích đó bị vô hiệu bởi lợi ích hoặc quyền cơ bản và quyền tự do của chủ thể dữ liệu yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân - Điều 6(1) GDPR.

Quyền thu hồi chấp thuận – Nếu chúng tôi cần có sự đồng ý của bạn để sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thì bạn có quyền thu hồi chấp thuận bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hoạt động xử lý đã thực hiện trước khi bạn thu hồi chấp thuận.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn, vui lòng liên hệ với Trend Micro theo thông tin liên hệ trong phần O dưới đây hoặc đại diện của chúng tôi đã nêu trong phần A ở trên.

M. Trẻ em

Trend Micro không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi, Trend Micro sẽ nhanh chóng xóa dữ liệu cá nhân đó.

N. Thay đổi Chính sách quyền riêng tư của Trend Micro

Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 01/03/2018. Trend Micro có thể sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như theo phản hồi của khách hàng. Khi chúng tôi thay đổi Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ sửa ngày đề ở đầu Chính sách quyền riêng tư này. Nếu có thay đổi đáng kể đối với Chính sách quyền riêng tư này hoặc về cách Trend Micro sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc khi Trend Micro dự kiến sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích khác mục đích được nêu khi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thì Trend Micro sẽ thông báo bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó trước khi thực hiện thay đổi hoặc gửi thông báo trực tiếp cho bạn.

O. Thông tin liên hệ của Trend Micro và truy vấn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc mối quan ngại nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn thông tin trao đổi, cập nhật hoặc xem lại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn hoặc nếu bạn thực hiện quyền phản đối, nếu bạn thu hồi chấp thuận bạn đã cấp hoặc nếu bạn thực thi bất kỳ quyền nào trong phần L, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ gdpr@trendmicro.com hoặc gửi thư cho Trend Micro EMEA Limited, người nhận Nhân viên bảo vệ dữ liệu, Median House, IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland. Vui lòng đề họ tên, địa chỉ email và thông tin cụ thể về loại tài liệu bạn không muốn tiếp tục nhận.

P. Quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn có khiếu nại hoặc lo ngại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn cho rằng việc Trend Micro xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm GDPR thì chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết các khiếu nại đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi khiếu nại/mối quan tâm của mình đến Cơ quan bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền khiếu nại theo Điều 77 GDPR.