เครื่องมือป้องกันแรนซัมแวร์

รักษาความปลอดภัยจาก WannaCry และภัยคุกคามอื่นๆ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก

เครื่องมือการประเมินการเรียนรู้ของเครื่อง

จัดหาเทคนิคการรักษาความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์เอ็นด์พอยท์ ขั้นสูงแบบเฉพาะไว้เพื่อป้องกันภัยคุกคามเพิ่มเติมจากการเข้ามาอยู่ในเครือข่ายและบนอุปกรณ์จุดปลายทางของคุณ เครื่องมือฟรีนี้มีไว้สำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้ใช้โซลูชั่นจุดปลายทางของ Trend Micro

ชุดเครื่องมือป้องกันภัยคุกคาม
(ATTK)

สแกนหามัลแวร์ (รวมถึง WCRY) จากเครื่องที่อาจถูกบุกรุก

เครื่องมือการตรวจสอบแพตช์แบบง่ายเพื่ออุดช่องโหว่ WCRY

เครื่องมือแบบง่ายนี้จะทำหน้าที่สองประการคือ (1) ตรวจสอบเครื่องมือท้องถิ่นเพื่อดูว่าได้มีการนำแพตช์ MS17-010 ของ Microsoft มาใช้เรียบร้อยแล้ว (2) ช่วยให้ผู้สามารถปิดใช้งาน SMB v1 ได้อย่างง่ายดายบนเครื่องท้องถิ่นผ่านรีจิสทรีคีย์