วิดีโอกรณีศึกษา GDPR เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่ความสอดคล้องของเรา

การยกระดับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ความสอดคล้องกับ GDPR เป็นเส้นทางต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนขององค์กร ตั้งแต่การฝึกอบรมพนักงาน จนถึงการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลและทุกอย่างที่เหลือ

ด้วยความมุ่งมั่นต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระดับโลกของเรา เราจึงได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายคนในหน้าที่แทบทุกด้านขององค์กร ไตร่ตรองข้อมูลกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเรามีแนวทางแบบองค์รวม ไม่ใช่เพื่อความสอดคล้องกับ GDPR เท่านั้น แต่เพื่อการปกป้องข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด

มาร่วมกับเรา เมื่อเราแบ่งปันเส้นทางสู่ความสอดคล้องผ่านชุดวิดีโอที่นำเสนอตัวแทนจากหลายฝ่ายขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่มีผลกว้างขวางฉบับนี้

เส้นทางสู่ความสอดคล้องกับ GDPR ของเรา

มาลองดูเส้นทางสู่ความสอดคล้องกับ GDPR จากหลายมุมมองเมื่อเรายกระดับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

บทนำเกี่ยวกับ GDPR ระยะเวลา 4:21

รายชื่อคลิปวิดีโอ

GDPR คืออะไร และสำคัญอย่างไร?

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / การเงิน ระยะเวลา 4:38

ผู้จัดการโครงการ GDPR

กฎหมาย

ความปลอดภัย IT

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการด้านการตลาด

ผลิตภัณฑ์ & บริการ

คู่ค้า & การขาย