Integrity Monitoring

ตรวจจับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบสำคัญที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและความสอดคล้อง

บ่งชี้การเคลื่อนไหวที่น่าสงสัย
 

integrity monitoring

เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและด้วยความรวดเร็วที่องค์กรคุณนำเสนอบริการธุรกิจใหม่ ๆ การรู้เวลาและตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การตรวจสอบความสมบูรณ์สามารถแจ้งคุณได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการและไฟล์แอปพลิเคชันสำคัญ เช่นเดียวกับ กระบวนการและพอร์ตสำคัญ ๆ

ตรวจจับภัยคุกคามในปฏิบัติการและความปลอดภัย

การตรวจสอบความสมบูรณ์จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในปฏิบัติการและความปลอดภัย โดยการบ่งชี้จุดที่เข้ากันไม่ได้ในระบบและตัวชี้วัดการถูกละเมิด (IOC) ที่เป็นไปได้

กฎหมายและโครงสร้างระบบความปลอดภัยที่สำคัญอย่าง PCI-DSS, HIPAA, SANS Critical Security Controls, NIST และอื่น ๆ ช่วยเน้นให้เห็นว่าการตรวจสอบความสมบูรณ์เป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลในการจัดการความต้องการด้านการควบคุมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบครบถ้วน

Trend Micro Deep Security ขับเคลื่อนโดย XGen™ เป็นการผสมผสานเทคนิคการป้องกันภัยคุกคามแบบข้ามยุค ช่วยสร้างความสามารถด้านความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์หลายอย่าง รวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วย ด้วย Deep Security การตรวจสอบความสมบูรณ์สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือแผนในระบบสำคัญ รวมถึงกิจกรรมที่น่าสงสัยเมื่อซอฟต์แวร์อันตรายอย่างแรนซัมแวร์ถูกใช้เป็นป้อมโจมตีดาต้าเซ็นเตอร์

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Deep Security ช่วยให้บรรลุและเร่งความสอดคล้องกับกฎหมายสำคัญ ๆ อย่างเช่น PCI DSS และ HIPAA และช่วย:

  • การตรวจจับและการรายงานการเปลี่ยนแปลงของระบบที่อันตรายและไม่คาดคิด
  • เตือนอีเวนต์ที่บ่งชี้จุดอ่อน (IOC) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีขั้นสูง
  • ลดโสหุ้ยในการบริหารด้วยการแจ้งเตือนและการจำแนกอีเวนต์โดยอัตโนมัติ