Công cụ Chống Phần mềm tống tiền

Luôn được bảo vệ khỏi phần mềm tống tiền WannaCry và các mối đe doạ đã biết và chưa biết

Công cụ Đánh giá Máy học

Cung cấp các kỹ thuật bảo mật điểm cuối nâng cao cụ thể để ngăn chặn nhiều hơn mối đe dọa xâm nhập vào mạng và trên các thiết bị điểm cuối của bạn.  Công cụ miễn phí này dành cho các tổ chức hiện không sử dụng giải pháp điểm cuối của Trend Micro.

Bộ công cụ Chống đe doạ
(ATTK)

Quét máy tính có khả năng bị phần mềm độc hại xâm phạm (bao gồm WCRY).

Công cụ Xác thực Bản vá Đơn giản WCRY

Công cụ đơn giản này thực hiện hai chức năng: (1) kiểm tra một máy tính cục bộ để xem liệu bản vá MS17-010 của Microsoft đã được áp dụng thành công chưa và (2) cho phép người dùng dễ dàng vô hiệu hoá SMB v1 trên máy cục bộ thông qua mã đăng ký.