Bảo vệ chống Phần mềm tống tiền Doanh nghiệp

Luôn được bảo vệ khỏi sự bùng phát của phần mềm tống tiền WannaCry trên toàn cầu và hơn thế nữa

Giảm thiểu rủi ro đến từ phần mềm tống tiền với bảo mật bốn lớp

Không tồn tại một giải pháp tối ưu nào để tiêu diệt phần mềm tống tiền, vì vậy bạn cần giải pháp tiếp cận đa lớp, ưu tiên việc giảm thiểu tối đa rủi ro.

Bảo mật XGen™ được trang bị bốn lớp, bao gồm các kỹ thuật phòng thủ liên thế hệ tổng hợp áp dụng một cách thông minh công nghệ phù hợp vào đúng thời điểm.

Bảo mật thư điện tử và web

Thư điện tử lừa đảo là cách thức phổ biến nhất mà phần mềm tống tiền xâm nhập vào tổ chức của bạn và bảo mật thư điện tử nâng cao là lớp bảo vệ hiệu quả nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công này. Bảo mật Thư điện tử Trend Micro, được hỗ trợ bởi XGen ™, kết hợp kỹ thuật máy học, triển khai tính năng phát hiện và sandbox để ngăn chặn các mối đe dọa trước khi chúng tiếp cận người dùng của bạn.

Bảo vệ điểm cuối

Khi phần mềm tống tiền thâm nhập điểm cuối của bạn, Bảo mật XGen™ triển khai các hành động ngăn chặn đường thâm nhập của nó, bao gồm phân tích hành vi và máy học có độ trung thực cao.

Bảo mật mạng

Thư điện tử và web là những điểm truy nhập phổ biến của phần mềm tống tiền, nhưng các giao thức mạng và phương pháp tấn công khác cũng có thể nhắm bạn làm đối tượng của phần mềm tống tiền. Thanh tra Thăm dò Sâu™ Trend Micro™ phát hiện và chặn đứng các phần mềm tống tiền trên mạng của bạn ngăn chúng phát tán tới các điểm cuối và máy chủ.

Bảo vệ máy chủ

Các máy chủ bị tấn công mã bằng phần mềm tống tiền ngày càng trở nên phổ biến, vì kẻ tấn công đang cài chúng vào lỗ hổng phần mềm được biết đến. Bảo vệ máy chủ của bạn, dù là vật lý, ảo hoặc trong đám mây với Bảo mật Sâu™ Trend Micro™. 

Tài nguyên

Blog Thông minh Bảo mật TrendLabs

Xử lý Phần mềm tống tiền với Bảo mật Lớp

Bốn Biện pháp Đối phó để Bảo vệ Chống lại Phần mềm tống tiền

Chống lại Phần mềm tống tiền:

Chúng tôi đã hợp tác với NoMoreRansom.org

Ngoài phần mềm tống tiền WannaCry:

Chúng ta đang Chứng kiến những Mối đe doạ mới nào?

Phần mềm tống tiền Wannacry:

Thực tế và Cách giảm nhẹ