Bảo vệ điểm bán hàng (POS)

Chặn vi phạm tại điểm bán hàng thông qua kiểm soát ứng dụng

Ngăn các ứng dụng xâm phạm thiết bị POS của bạn

Thêm kiểm soát ứng dụng / danh sách trắng vào bảo mật Điểm bán hàng (POS) cho phép bạn khóa thiết bị để bạn kiểm soát những ứng dụng nào chạy trên mạng. Bạn có thể bảo vệ tổ chức của bạn và tránh trách nhiệm tài chính và pháp lý. Với quá nhiều hiểm họa an ninh mạng, bạn cần giải pháp bảo vệ đã được chứng minh:

  • Cài đặt dễ dàng để bảo vệ ngay
  • Cùng tồn tại với giải pháp bảo mật hiện tại của bạn
  • Thực thi các chính sách CNTT của công ty
  • Sử dụng thông tin toàn cầu theo thời gian thực

 


5 lý do để bảo vệ dữ liệu POS của bạn bằng Trend Micro

Giải pháp công nghệ bảo vệ thế hệ tiếp theo

không chỉ đối với các hiểm họa an ninh mạng đã biết ngày nay

Phần mềm bảo vệ thiết bị đầu cuối tốt nhất 

được bình chọn là công ty dẫn đầu trong Báo cáo Gartner 2016 về Nền tảng bảo vệ thiết bị đầu cuối và trong Forrester Endpoint Wave 2016

Hiệu suất tốt nhất

hiệu suất tổng thể được đánh giá cao nhất bởi AV-TEST

Phần mềm bảo vệ linh hoạt đám mây cao nhất

trong đám mây, trên trang web và bất kỳ nơi nào

Phần mềm bảo vệ cấp phép và quản lý đơn giản nhất

theo mọi cách, theo cách của bạn

Hãy đưa giải pháp bảo vệ POS của bạn lên cấp độ tiếp theo

Nhận phần mềm kiểm soát ứng dụng thiết bị đầu cuối Endpoint Application Control và tiến thêm một bước nhỏ đến tác động lớn. Được hỗ trợ bởi bảo mật XGen - XGen Security, Endpoint Application Control cung cấp bảo mật liên kết nối, đa lớp. Khi bạn nâng cấp bảo vệ POS, bạn sẽ nhận được nhiều nhất các khả năng bảo vệ khỏi hiểm họa an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu, theo nhiều lớp. Và bạn có thể dễ dàng chuyển bất kỳ phần nào của doanh nghiệp sang đám mây và thực hiện các thay đổi một cách nhanh chóng mà không có sự phức tạp nào về giấy phép mới.

  • Bảo vệ đa lớp trên tất cả các thiết bị và ứng dụng
  • Phạm vi lớn nhất kỹ thuật chống phần mềm độc hại cho các thiết bị POS
  • Triển khai linh hoạt — tại chỗ, trong đám mây hoặc cả hai

 

Đã được khách hàng thử thách

A&W Food Services of Canada

Bảo vệ POS hiệu quả vượt khả năng bảo vệ các thiết bị POS của bạn. Bạn cũng phải bảo vệ tổ chức ngày một lớn hơn của mình trong khi đáp ứng các quy định pháp lý và tài chính.

 

Thông tin về các hiểm họa an ninh mạng POS