Giám sát Tính toàn vẹn

Phát hiện và phản ứng với những thay đổi hệ thống quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến sự bảo mật và tuân thủ

Xác định hoạt động đáng ngờ
 

integrity monitoring

Khi đối mặt với các hiểm họa an ninh mạng không ngừng phát triển và sự tăng tốc của cách mà tổ chức của bạn cung cấp các dịch vụ kinh doanh mới, biết được khi nào và ở đâu mà những thay đổi hệ thống đã xảy ra là cực kỳ quan trọng. Giám sát tính toàn vẹn có thể cảnh báo cho bạn khi các thay đổi xảy ra đối với các tập tin ứng dụng và hệ điều hành chính cũng như các quy trình và cổng cần thiết.

Phát hiện các hiểm họa an ninh mạng về bảo mật và hoạt động

Giám sát tính toàn vẹn phát hiện các thay đổi trái phép để đưa ra các rủi ro về hoạt động cũng như bảo mật bằng cách xác định các tính không tương thích của hệ thống và các chỉ báo tiềm năng của sự thỏa hiệp (IOC).

Các quy định chính và các khung bảo mật như PCI-DSS, HIPAA, Kiểm soát Bảo mật Quan trọng của SANS, NIST và các công cụ khác làm nổi bật việc giám sát tính toàn vẹn như một cách hiệu quả để giải quyết các yêu cầu kiểm soát bảo mật bắt buộc.

Bảo mật máy chủ toàn diện

Trend Micro Deep Security, được hỗ trợ bởi XGen™, một sự pha trộn của các kỹ thuật phòng thủ hiểm họa an ninh mạng thế hệ chéo, mang lại nhiều khả năng bảo mật máy chủ, bao gồm cả giám sát tính toàn vẹn. Với Deep Security, việc giám sát tính toàn vẹn giúp bạn có thể phát hiện mọi thay đổi ngoài dự kiến đối với các hệ thống quan trọng, bao gồm cả hoạt động đáng ngờ khi phần mềm độc hại như mã độc tống tiền được sử dụng để giành chỗ đứng trong trung tâm dữ liệu.

Giúp đạt được và đẩy nhanh sự tuân thủ các quy định chính như PCI DSS và HIPAA, giám sát tính toàn vẹn của Deep Security cung cấp:

  • Phát hiện và báo cáo theo thời gian thực về các thay đổi hệ thống độc hại và không mong muốn
  • Cảnh báo sự việc có thể cho thấy sự thỏa hiệp (IOC) như một phần của cuộc tấn công nâng cao
  • Chi phí quản trị giảm với phân loại sự việc và cảnh báo tự động