Kiểm soát ứng dụng / Danh sách trắng

Bảo vệ tổ chức của bạn chống lại ngay cả những kẻ tấn công cứng đầu nhất trên thiết bị đầu cuối, máy chủ và khối lượng công việc trên đám mây

Trong giải pháp bảo mật thiết bị đầu cuối toàn diện của mình, chúng tôi cung cấp khả năng kiểm soát ứng dụng (danh sách trắng) cho:

Máy tính để bàn, ATM, thiết bị POS và nhiều hơn nữa

Khối lượng công việc trên máy chủ và đám mây

Đừng để phần mềm độc hại kiểm soát doanh nghiệp của bạn

Tăng cường bảo mật thiết bị đầu cuối và máy chủ của bạn bằng kiểm soát ứng dụng. Còn được gọi là danh sách trắng, nó cho phép bạn khóa các thiết bị đầu cuối và máy chủ của mình, vì vậy chỉ các ứng dụng mà bạn cho phép đang chạy trong doanh nghiệp của bạn.  Sử dụng dễ dàng để quản lý, các quy tắc đơn giản, các ứng dụng trái phép hoặc chưa biết sẽ bị chặn thực hiện các cuộc tấn công như mã độc tống tiền, giữ cho dữ liệu của bạn an toàn mà không cần chi phí cao về hoạt động. Nhận kiểm soát ứng dụng:

Bảo vệ thiết bị đầu cuối của bạn khỏi phần mềm độc hại và lây nhiễm

Giảm khả năng bị tấn công thiết bị đầu cuối của bạn thông qua sự kết hợp các chính sách linh hoạt, năng động, khả năng danh sách trắng và danh sách đen, cũng như danh mục ứng dụng mở rộng. Ngăn chặn các vi phạm dữ liệu điểm bán hàng (POS) và các gián đoạn kinh doanh mà đe dọa thông tin nhạy cảm, danh tiếng và thương hiệu của bạn.

Chặn các ứng dụng trái phép xâm nhập vào máy chủ của bạn

Khả năng giám sát ứng dụng, danh sách trắng và khóa của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng bảo vệ các máy chủ và ứng dụng của mình trên đám mây lai, với quy trình cập nhật tự động phù hợp với cách tiếp cận DevOps cho CNTT.
 

Chuyên môn được tin cậy

Gartner

Được bình chọn là giải pháp dẫn đầu trong Báo cáo Gartner về 
Nền tảng bảo vệ thiết bị đầu cuối từ năm 2002

 

Forrester

TREND MICRO ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ CÔNG TY DẪN ĐẦU TRONG FORRESTER
WAVE™: ENDPOINT SECURITY SUITES, QUÝ 4 NĂM 2016
Đọc báo cáo