ผู้จัดจำหน่าย Trend Micro ในอเมริกาเหนือ

เรายินดีที่จะจัดหาโซลูชั่นของ Trend Micro ให้กับตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ และ SIs ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้

ผู้จัดจำหน่ายในอเมริกาเหนือ | Trend Micro

โซลูชั่นผู้จัดจำหน่ายของ Trend Micro

nForce Security System AP Co., Ltd
Tel                        +66 2 274 0984
Web Site              www.nforcesecure.com
Email                    trendmicro@nforcesecure.com

Netpoleon (Thailand) Co., Ltd.
Tel                        +66 2 651 5115-16
Web Site              www.netpoleons.com
Email                    patchara.s@netpoleons.com

SiS Distribution Thailand PCL
Email                     sgproducts@mtechpro.com
Tel                         +66 2 640 3235
Web Site               www.sisthai.com
Email                     trendmicro@sisthai.com

Gold Partners

Datapro Computer Systems Co.,Ltd.
Email                     davidwong@ixix.com.sg
Tel                          +66 2 684 8484 ext 8373
Web Site               www.datapro.co.th
Email                    suchada.h@dcs.premier.co.th

Dimension Data (Thailand) Co., Ltd.
Email                     mongkol.c@dimensiondata.com
Tel                          +66 2 625 0999
Web Site               www.dimensiondata.com/ap

Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
Email                     davidwong@ixix.com.sg
Tel                          +66909407948
Web Site               www.fujitsu.com
Email                    udompornc@th.fujitsu

Metro Systems Corporation Public Company Limited
Email                     davidwong@ixix.com.sg
Tel                          +66 2 727 4938
Web Site               www.metrosystems.co.th/
Email                    supapthu@METROSYSTEMS.CO.TH

Yip In Tsoi & Co., Ltd.
Email                     davidwong@ixix.com.sg
Tel                          +6623538600
Web Site               www.yipintsoi.com
Email                    Suksan.Mo@yipintsoi.com