ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (CSP)

เพิ่มความปลอดภัยชั้นนำของตลาดที่เหมาะสำหรับ AWS และ Azure
เพื่อข้อเสนอระบบคลาวด์ของคุณ

สำรวจโอกาสต่างๆ

โปรแกรมพันธมิตรสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (CSP) สนับสนุนบริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งมอบความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการลูกค้าที่หลากหลายเช่น: 

  • การออกแบบ สถาปัตยกรรม การพัฒนา การนำเสนอ หรือการจัดการปริมาณงาน แอปพลิเคชัน และบริการในระบบคลาวด์
  • การโยกย้ายปริมาณงานหรือแอปพลิเคชันไปยังระบบคลาวด์สาธารณะหรือ SaaS
  • การจัดการบริการ IT ที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์สาธารณะ

จัดทำข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความสอดคล้องที่จำเป็น

โปรแกรมพันธมิตรของเทรนด์ไมโคร สำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจในข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความสอดคล้องตามข้อกำหนดสำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบคลาวด์

ไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มใด เราได้ให้ความสำคัญกับคุณ Trend Micro Deep Discovery ทำงานร่วมกับ Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, VMware vCloud Air, และ IBM SoftLayer—และกับ OpenStack และ CloudStack