ScanMail Suite for IBM Domino

การรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่เหนือกว่า ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ภาพรวม

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนใหญ่อาศัยการอัปเดตเป็นระยะและฐานข้อมูลภัยคุกคาม ซึ่งไม่ได้ตรวจหา URL ที่เป็นอันตรายหรือการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมาย เช่น ภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced persistent threat, APT) ภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่เหล่านี้มักจะเข้าสู่เน็ตเวิร์คผ่านอีเมลที่กำหนดเป้าหมายสูง เกตเวย์การส่งข้อความและเซิร์ฟเวอร์อีเมลจึงเป็นที่เหมาะสมในการหยุดการโจมตีดังกล่าว

ScanMail Suite for IBM Domino หยุดยั้งการโจมตีทางอีเมลแบบกำหนดเป้าหมายสูง เช่น สเปียร์ฟิชชิ่ง โดยใช้การตรวจจับการเจาะระบบผ่านช่องโหว่ของเอกสาร, Web Reputation ที่ปรับปรุงใหม่ และระบบ Sandbox เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน APT แบบกำหนดเอง นอกจากนี้ ScanMail ยังป้องกันภัยคุกคามแบบเดิมด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ชื่อเสียงและข้อมูลภัยคุกคามทั่วโลกที่เกี่ยวข้องจากการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ของ Trend Micro™ Smart Protection Network™ ScanMail ติดอันดับ 1 ในเรื่องการป้องกันอีเมลขยะและฟิชชิ่ง ซึ่งมีประสิทธิภาพโดดเด่นอย่างต่อเนืองเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ แปดรายการในการทดสอบมาตรฐานเปรียบเทียบรายไตรมาสนับตั้งแต่ปี 2011

ScanMail Suite เป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ Domino ดั้งเดิมที่ปรับให้มีประสิทธิภาพสูงและความสะดวกในการใช้งาน คุณลักษณะการประหยัดเวลา เช่น การจัดการจากส่วนกลาง การป้องกันข้อมูลสูญหาย (Data Loss Prevention, DLP) ตามแม่แบบ การเข้าถึงตามบทบาทและการเพิ่มประสิทธิภาพของ Domino ทำให้ ScanMail สามารถลด TCO ได้ถึง 35 เปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากงานวิจัยของนักวิเคราะห์

ซอฟต์แวร์

Protection Points

 • เซิร์ฟเวอร์อีเมล
 • การตรวจสอบภายใน
 • ข้อมูลขาเข้าและขาออก

การป้องกันภัยคุกคาม

 • ป้องกันไวรัส
 • การป้องกันภัยคุกคามบนเว็บ
 • ป้องกันอีเมลขยะ
 • ป้องกันฟิชชิ่ง
 • การกรองเนื้อหา
 • การป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • การโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายและ APT

ข้อได้เปรียบ

ปกป้ององค์กรจาก APT และการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายอื่น ๆ

 • ตรวจจับการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายและมัลแวร์ขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีการป้องกันที่หลากหลาย
 • ดำเนินการวิเคราะห์การดำเนินระบบ Sandbox ในสภาพแวดล้อมเฉพาะของคุณ และให้ข้อมูลภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องผ่านการผสานรวม Deep Discovery Analyzer 
 • ประกาศการอัปเดตด้านความปลอดภัยแบบกำหนดเองในชั้นความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อแก้ไขและป้องกันการโจมตีจากมัลแวร์ที่คล้ายกันในอนาคต
   

บล็อกมัลแวร์ ฟิชชิ่งและอีเมลขยะได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ชื่อเสียง

 • ปิดเอกสารแนบของมัลแวร์และเว็บลิงก์ที่เป็นอันตรายเพื่อป้องกันการดาวน์โหลดมัลแวร์
 • มีเทคโนโลยีอีเมล ไฟล์และ Web Reputation ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเพื่อบล็อกภัยคุกคามจากการส่งข้อความมากขึ้น
 • กรองสแปมได้มากขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ แปดรายการอย่างต่อเนื่องในการทดสอบของบุคคลที่สามโดย Opus One
 • ระบุข้อความอีเมลกองโต เช่น จดหมายข่าวการตลาดจำนวนมากสำหรับการจัดเรียงเสริม 
   

ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT เพิ่มประสิทธิภาพ

 • เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการ Email Security ด้วยการกำหนดค่าและการจัดการกลุ่มที่เข้มงวด ตลอดจนการบันทึกล็อกและการรายงานจากส่วนกลาง
 • ลดความซับซ้อนในการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด GDPR และความริเริ่มเพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มี DLP ที่จัดการจากส่วนกลางตามแม่แบบ

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ

 • ปกป้องบุคคลจากการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมาย เช่น สเปียร์ฟิชชิ่ง
 • ให้การรักษาความปลอดภัยของระบบคลาวด์ชั้นนำเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามที่เซิร์ฟเวอร์อีเมล หรือแม้แต่ก่อนที่จะเข้าถึงผู้ใช้ปลายทาง
 • ให้การมองเห็นและการควบคุมข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ลดการบริหารจัดการและ TCO ด้วยการจัดการจากส่วนกลาง
การโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายต้องมี Network Defense

ผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยของการส่งข้อความของเทรนด์ไมโครช่วยป้องกันการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายโดยใช้ Web Reputation ที่ปรับปรุงใหม่ เครื่องมือการตรวจจับใหม่ และเครื่องมือวิเคราะห์ภัยคุกคามใหม่ที่จะบล็อกการโจมตีอีเมลแบบกำหนดเป้าหมายสูงโดยใช้การวิเคราะห์การดำเนินการแบบ Sandbox การรวมองค์ประกอบเหล่านี้จะมี Network Defense ที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจจับ วิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายได้

องค์ประกอบของ Scanmail Suite

ScanMail Suite เสริมด้วยการป้องกันในตัวต่อการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมาย

 • Web Reputation ที่ปรับปรุงใหม่ บล็อกอีเมลที่มี URL ที่เป็นอันตรายในเนื้อหาของข้อความหรือในเอกสารแนบ สนับสนุนโดย Trend Micro™ Smart Protection Network™ ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลภัยคุกคามด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีการคาดการณ์
 • Advanced Threat Scan Engine ตรวจจับมัลแวร์ขั้นสูงใน Adobe PDF, MS Office และเอกสารรูปแบบอื่น ๆ โดยใช้ตรรกะแบบคงที่และแบบศึกษาสำนึกเพื่อตรวจหาการเจาะระบบผ่านช่องโหว่ที่รู้จัก (Known) และแบบ zero-day นอกจากนี้ยังสแกนที่เก็บอีเมลของ Domino เพื่อหาภัยคุกคามแบบกำหนดเป้าหมายที่อาจมีการระบุไว้ก่อนที่การป้องกันจะพร้อมใช้งาน เมื่อรวมเข้ากับ Trend Micro™ Deep Discovery™ Analyzer จะช่วยกักกันเอกสารแนบที่น่าสงสัยสำหรับการวิเคราะห์การดำเนินการแบบ Sandbox โดยอัตโนมัติซึ่งจะเกิดขึ้นภายในโดยไม่มีผลต่อการส่งข้อความส่วนใหญ่
องค์ประกอบของ Deep Discovery Analyzer (ซื้อเพิ่มเติม)

Deep Discovery Analyzer เป็นอุปกรณ์ที่นำเสนอระบบ Sanbox การรวบรวมบันทึกล็อกทั่วเน็ตเวิร์ค และการวิเคราะห์ภัยคุกคามในเชิงลึกในแพลตฟอร์มอัจฉริยะแบบครบวงจร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Network Defense ของ เทรนด์ไมโคร

 • การวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบกำหนดเอง นำเสนอการวิเคราะห์แบบจำลองเอกสารแนบมาที่อาจเป็นอันตรายในเชิงลึก ซึ่งรวมถึงไฟล์โปรแกรมและเอกสารสำนักงานทั่วไปในสภาพแวดล้อมระบบ Sandbox ที่ปลอดภัย ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างและวิเคราะห์ภาพเป้าหมายที่กำหนดเองได้หลายรูปแบบซึ่งตรงกับสภาพแวดล้อมของโฮสต์ของตนได้อย่างเที่ยงตรง
 • ข้อมูลภัยคุกคามแบบกำหนดเอง วิเคราะห์บันทึกล็อกของผลิตภัณฑ์ เทรนด์ไมโคร และโซลูชั่นของบุคคลที่สามที่รวมกับข้อมูลภัยคุกคามของ เทรนด์ไมโคร เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการประเมินเหตุการณ์ตามความเสี่ยง การยับยั้งและการแก้ไขปัญหา
 • การอัปเดตระบบความปลอดภัยที่ปรับเปลี่ยนได้ จัดทำการอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยแบบกำหนดเองสำหรับการป้องกันและการแก้ไขที่ปรับเปลี่ยนได้โดย ScanMail, ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเทรนด์ไมโครและการรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่สามในหลายระดับชั้น

“เมื่อเราปรับใช้ Trend Micro ScanMail for IBM Domino เราสามารถปรับใช้ได้ง่ายมาก เมื่อเราพูดถึง เทรนด์ไมโคร เกี่ยวกับโซลูชั่นด้านความปลอดภัยของเอ็นด์พอยท์"

Paul Key
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยด้าน IT
Wincanton

คุณสมบัติหลัก

การป้องกันสเปียร์ฟิชชิ่งและการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมาย

Web Reputation ที่ปรับปรุงใหม่ การตรวจจับการเจาะระบบผ่านช่องโหว่ของเอกสาร การวิเคราะห์การดำเนินการแบบ Sandbox และข้อมูลภัยคุกคามแบบกำหนดเองให้การรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมจากภัยคุกคามทางอีเมล รวมถึงการโจมตีด้วยสเปียร์ฟิชชิ่งที่เกี่ยวข้องกับ APT และภัยคุกคามแบบกำหนดเป้าหมายอื่น ๆ

 • ตรวจจับการเจาะระบบผ่านช่องโหว่ที่รู้จัก (Known) และไม่รู้จัก (Unknown) ใน Adobe PDF, MS Office และรูปแบบเอกสารอื่น ๆ
 • ดำเนินการวิเคราะห์การดำเนินการของมัลแวร์และสร้างข้อมูลภัยคุกคามแบบกำหนดเองและการอัปเดตระบบความปลอดภัยที่ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้การผสานรวม Deep Discovery Analyzer ตัวเลือกเสริม
 • หยุดยั้งภัยคุกคามไม่ให้เข้าสู่สภาพแวดล้อมของคุณด้วยการป้องกันที่ทันท่วงทีโดยอิงจากข้อมูลภัยคุกคามชั้นนำทั่วโลก


โมดูลเสริมการป้องกันข้อมูลสูญหาย

ขยายขอบเขตระบบความปลอดภัยที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและป้องกันข้อมูลสูญหาย DLP แบบผสานรวมช่วยลดความซับซ้อนในการปกป้องข้อมูลโดยให้การมองเห็นและการควบคุมข้อมูลในขณะเคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง

 • ติดตามข้อมูลที่สำคัญที่ไหลผ่านระบบอีเมลและในที่จัดเก็บอีเมล
 • เพิ่มความเร็วในการตั้งค่าและปรับปรุงความถูกต้องด้วยแม่แบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบกว่า 200 แบบ
 • ลดความซับซ้อนในการปรับใช้ด้วยตัวเลือกเสริมสำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหายที่ทันท่วงที โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ช่วยให้สามารถบังคับใช้นโยบายด้าน LDAP แบบละเอียด
 • ช่วยให้บุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถจัดการนโยบาย DLP ได้จากส่วนกลาง รวมถึงการละเมิดผลิตภัณฑ์ของ เทรนด์ไมโคร อื่น ๆ จากเอ็นด์พอยท์ไปยังเกตเวย์โดยใช้ Control Manager


เหมาะสำหรับ Domino

ScanMail คือแอปพลิเคชัน 64 บิตแบบดั้งเดิมที่ผนวกเข้ากับสภาพแวดล้อมของ Domino ของคุณอย่างแน่นหนาเพื่อการปกป้องอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

 • รวมการสนับสนุนคลัสเตอร์แบบเต็มรูปแบบ
 • จัดการภัยคุกคามด้วยเซิร์ฟเวอร์การอัปเดตเดียวในแพลตฟอร์ม
 • รองรับ การจัดการจากระยะไกล    


การกำหนดค่าและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 • เปิดใช้งานอัตโนมัติและการติดตั้งแบบสคริปต์
 • ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ด้วยการบริหารจัดการที่ง่ายดาย


เทคโนโลยีการวิเคราะห์ชื่อเสียงเฉพาะที่บล็อกอีเมลขยะ ฟิชชิ่งและมัลแวร์

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีการคาดการณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์ เว็บและข้อมูล Email Reputation บนระบบคลาวด์เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่อย่างทันท่วงที

 • ตรวจสอบลิงก์ที่เป็นอันตรายในเนื้อหาอีเมลและเอกสารแนบเพื่อบล็อกการโจมตีด้วยฟิชชิ่งผ่าน Web Reputation ที่ปรับปรุงใหม่
 • ลดลงถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของอีเมลขาเข้าทั้งหมดโดยใช้ชื่อเสียงของผู้ส่งอีเมลไปยังทรัพยากรเน็ตเวิร์คฟรี
 • หยุดยั้งอีเมลขยะได้มากกว่าโซลูชั่นความปลอดภัยอื่น ๆ ตามการทดสอบอิสระ 

 

ความต้องการของระบบขั้นต่ำ

Trend Micro ScanMail for IBM Domino จะทำงานโดยตรงบนเซิร์ฟเวอร์ Domino เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ ระบบและข้อมูลของ Domino ด้วยเหตุนี้ แอปพลิเคชัน Domino แบบดั้งเดิมนี้จึงยังรองรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของ Domino ที่หลากหลายในอุตสาหกรรม เช่น Windows, Linux (บนฮาร์ดแวร์ x86 และ IBM System z), AIX, i5 OS, z/OS และ Solaris

Domino เวอร์ชัน 32 บิตยังคงรองรับชุดคุณสมบัติที่ลดลงด้วย ScanMail v3

สำหรับความต้องการของระบบล่าสุดโดยละเอียด โปรดไปที่ศูนย์ดาวน์โหลดหรือฐานความรู้ของ เทรนด์ไมโคร สำหรับ ScanMail for IBM Domino

ความต้องการของระบบสำหรับ DOMINO 64 บิต:
R9.04, R8.0.1, R8.0.2, R8.5.0, R8.5.1, R8.5.2 และ R8.5.3
LINUX X86 MICROSOFT WINDOWS LINUX FOR SYSTEM Z AIX
Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition

 

Novell SUSE Linux Enterprise Server
(SLES) 10
AIX, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1
Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 Microsoft Windows 2003
Server Enterprise Edition, Service Pack 2
Novell SUSE Linux Enterprise Server
(SLES) 11
 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 Microsoft Windows 2003 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5  
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 Microsoft Windows 2003 R2 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6  
  Microsoft Windows 2008 Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7  
  Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition    
  Microsoft Windows 2008 R2 Server    
  Microsoft Windows 2012 Server    
  Microsoft Windows 2012 R2 Server    
ความต้องการของระบบสำหรับ DOMINO 32 บิต: R8, R8.0.1, R8.0.2, R8.5.1, R8.5.3
แพลตฟอร์ม OS
RHEL 5, 6
RHEL 5, 6 x 64
SuSE 10, 11
SuSE 10 x64, 11 x64
Solaris 10
AIX 5.2, 5.3, 6.1,7.1
i5/OS V5R4, V6R1, V7R1