การสนับสนุน การให้ความรู้
และบริการของ TippingPoint

ร้านค้าแบบครบวงจรสำหรับบริการ TippingPoint®

บริการสนับสนุน

การสนับสนุนระดับพรีเมียม

บริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของเครือข่าย

การสนับสนุนระดับแพลตินัม

บริการเชิงลึกแบบกำหนดเองสำหรับเครือข่ายความปลอดภัยในปัจจุบัน การสนับสนุนบัญชีเฉพาะทาง การฝึกอบรมขั้นสูงในสถานที่ การให้บริการใช้งานขั้นสูง และอะไหล่สำรองในสถานที่

บริการระดับมืออาชีพ

เริ่มใช้งานแบบรวดเร็ว

บริการเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ TippingPoint ง่ายขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

การตรวจสอบสถานภาพ

การตรวจสอบสถานภาพได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ TippingPoint โดยระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิดภายในสายผลิตภัณฑ์ TippingPoint

บริการให้ความรู้

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

หลักสูตรผู้สอนเป็นผู้นำสอนที่สอนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้ง การกำหนดค่า การรักษาความปลอดภัย และการจัดการระบบที่จำเป็นของโซลูชั่น TippingPoint

การสนับสนุน การให้ความรู้ และบริการของ TippingPoint เป็นข้อเสนอที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับลูกค้า Tipping Point

สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Trend Micro สำหรับองค์กรอื่น ๆ โปรดดูที่ บริการสนับสนุนระดับมาตรฐาน หรือ ระดับพรีเมียมของ Trend Micro