นโยบายลิขสิทธิ์ Trend Micro SafeSync

ต่อไปนี้เป็นนโยบายของ Trend Micro Incorporated ("เทรนด์ไมโคร") เกี่ยวกับคำร้องทุกข์เรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ โดยสอดคล้องกับรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัลปี 1998 เทรนด์ไมโคร จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำร้องทุกข์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ใช้บริการ SafeSync และ/หรือเว็บไซต์ SafeSync (“เว็บไซต์”) หากมีการแจ้งร้องทุกข์นั้นตามการแจ้งกรณีการละเมิด DMCA เมื่อได้รับการแจ้งตามคำอธิบายด้านล่าง เทรนด์ไมโครจะดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น ตามการพิจารณาของบริษัทที่เห็นสมควร รวมถึงการลบเนื้อหาที่เป็นปัญหานั้นออกจากเว็บไซต์

การแจ้งกรณีการละเมิด DMCA (“หมายแจ้ง”)

 1. ระบุงานลิขสิทธิ์ที่คุณถูกละเมิด หรือ หากมีงานลิขสิทธิ์หลายชิ้นที่ถูกละเมิดตามการแจ้งนี้ - คุณสามารถยื่นรายชื่องานลิขสิทธิ์ผลงานของคุณที่ถูกละเมิดได้
 2. ระบุเนื้อหาหรือลิงก์ที่คุณอ้างว่ากำลังละเมิด (หรือผลจากกิจกรรมที่ละเมิด) และการเข้าถึงที่จะต้องปิดใช้งาน รวมถึงอย่างน้อย URL ของลิงก์ที่แสดงบนไซต์หรือตำแหน่งเจาะจงที่พบเนื้อหานั้น
 3. แจ้งเครือบริษัทของคุณ (หากทำได้) ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลด้วยหากเป็นไปได้
 4. ใส่ข้อความดังต่อไปนี้ในเนื้อความหมายแจ้ง
   
  “ข้าพเจ้าขอแจ้งด้วยความเข้าใจถูกต้องว่าการใช้เนื้อหาลิขสิทธิ์ที่เป็นข้อขัดแย้งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทน หรือกฎหมาย (หรือ การใช้โดยชอบธรรม)”

  “ข้าพเจ้าขอแจ้งว่าข้อมูลในหมายแจ้งนี้เป็นข้อมูลถูกต้อง และโดยรับรู้ถึงผลความผิดฐานให้การเท็จ ขอแจ้งว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนทางกฎหมายของเจ้าของ ของลิขสิทธิ์ หรือของสิทธิ์เฉพาะที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น”
 5. เขียนชื่อนามสกุลของคุณพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริง

ส่งหมายแจ้งนี้พร้อมกรอกรายละเอียดทั้งหมด ถึง:

Trend Micro Incorporated
Attn: Copyright Agent/Legal Department
10101 N. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
copyright_policy@trendmicro.com