ข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้

Housecall™

เวอร์ชัน: อังกฤษ/หลายประเทศ
วันที่: พฤษภาคม 2017

ข้อสำคัญ: ข้อตกลงดังต่อไปนี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ เทรนด์ไมโคร ยินดีที่จะอนุญาตให้คุณ บุคคล หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเอนทิตีเข้าใช้และใช้ซอฟต์แวร์ เทรนด์ไมโคร HouseCall อ่านอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อกำหนด

โดยการเลือกปุ่ม "ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลง" หรือกล่องด้านล่าง คุณแสดงความตั้งใจเพื่อเข้าสู่ข้อผูกมัดสัญญาตามกฎหมาย ("ข้อตกลง") ระหว่างคุณกับ Trend Micro Incorporated หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ ("เทรนด์ไมโคร") ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับกับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณ เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาของข้อตกลงสำหรับคุณบันทึกไว้ หรือบันทึกสำเนาไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณต้องยอมรับข้อตกลงนี้ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดซอฟท์แวร์และเข้าถึงและใช้บริการ หากคุณเป็นบุคคล คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและบรรลุนิติภาวะในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่เพื่อเข้าสู่ข้อตกลงนี้ หากคุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการในนามของเอนทิตี คุณจะต้องได้รับมอบอำนาจโดยชัดแจ้งให้เป็นตัวแทนเอนทิตีดังกล่าวและยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของเอนทิตี

หากคุณหรือเอนทิตีที่คุณเป็นตัวแทนไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ให้เลือก "ข้าพเจ้าไม่ยอมรับข้อตกลงนี้" ข้อตกลงจะไม่มีการจัดทำขึ้นและคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์และบริการ

1. อนุมัติใบอนุญาต ภายใต้การยอมรับของคุณในข้อตกลงนี้เทรนด์ไมโครมอบสิทธิ์ในการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์และเข้าถึงและใช้บริการโดยไม่ผูกขาดไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือและไม่สามารถให้สิทธิย่อย เทรนด์ไมโครขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกซอฟต์แวร์และบริการหรือกำหนดเงื่อนไขใหม่หรือแตกต่างจากการใช้งานเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ข้อจำกัดการใช้งาน ซอฟต์แวร์และบริการได้รับอนุญาตและไม่จำหน่าย เทรนด์ไมโครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์ บริการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้แก่คุณในข้อตกลงฉบับนี้อย่างชัดแจ้ง คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ให้เช่า ให้ยืม เช่าซื้อ หรือใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการในเชิงพาณิชย์ ใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้อื่น คุณตกลงที่จะไม่พยายามทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ แก้ไข แปล ถอดชิ้นส่วน ค้นหาซอร์สโค้ด หรือสร้างผลงานลอกเลียนมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์หรือบริการ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการใด ๆ ดังกล่าว
3. การสำรองข้อมูลและการรับรู้ ตราบเท่าที่คุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการนี้ คุณตกลงที่จะสำรองโปรแกรมและไฟล์คอมพิวเตอร์ ("ข้อมูล") อย่างสม่ำเสมอบนสื่อแยกต่างหาก คุณรับรู้ว่าการไม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้คุณเสียข้อมูลในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ในซอฟต์แวร์หรือบริการทำให้เกิดปัญหากับคอมพิวเตอร์ หรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และเทรนด์ไมโคร ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลดังกล่าว คุณยอมรับว่าคุณรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในวิธีการใช้บริการ
4. ไม่รับประกัน ได้มีการจัดเตรียมซอฟต์แวร์และบริการไว้ให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ เทรนด์ไมโครไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือบริการมีความปลอดภัยหรือปลอดข้อผิดพลาด หรือสมบูรณ์ครบถ้วน หรือถูกต้อง หรือว่าจะตรวจจับ ลบ หรือล้างแอปพลิเคชัน เนื้อหา และไฟล์ที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายทั้งหมดหรือบางส่วน ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เทรนด์ไมโครและบริษัทในเครือและซัพพลายเออร์ปฏิเสธและยกเว้นการนำเสนอและการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และบริการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมาย การใช้กฎหมายทั่วไปหรือการค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันหรือเงื่อนไขของชื่อ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม คุณภาพความพึงพอใจ ความสามารถในการขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
5. ไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น (A) เทรนด์ไมโครไม่มุ่งหวังที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่มีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ ที่เกิดจากความประมาทหรือการฉ้อฉล หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อยกเว้น (B) ภายใต้ส่วน (A) ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใด เทรนด์ไมโครจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับคุณซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยเด็ดขาดในเวลาที่เข้าสู่ข้อตกลงนี้ หรือต่อความเสียหายต่อเนื่อง พิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยทางอ้อมใด ๆ ประเภทหรือข้อมูลสูญหาย ข้อมูลหรือหน่วยความจำเสียหาย, ความผิดปกติของระบบ, ความเสียหายจากดิสก์/ระบบ การสูญเสียผลกำไรหรือการออมทรัพย์ หรือการสูญเสียธุรกิจที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือซอฟต์แวร์และบริการ ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลแม้ว่าเทรนด์ไมโครได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดำเนินการแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา ความประมาท ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด หรือสาเหตุอื่น ๆ ในการดำเนินการหรือทฤษฎีความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดสูงสุดของเทรนด์ไมโคร บริษัทในเครือ และซัพพลายเออร์ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะไม่เกินกว่าค่าสิทธิ์ใช้งาน หากมี ที่คุณเป็นผู้ชำระเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์และบริการ คุณตกลงที่จะจำกัดความรับผิดในส่วนที่ 5 และยอมรับว่าหากปราศจากข้อตกลงของคุณกับข้อกำหนดนี้ เทรนด์ไมโครจะไม่สามารถเสนอให้สิทธิ์คุณในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
6. การคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูล บางประเทศ รัฐ และจังหวัด รวมทั้งประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดบางประการ ดังนั้นข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของความรับผิดข้างต้น และการปฏิเสธความรับผิดของการรับประกัน (ตามข้อ 4 และข้อ 5) อาจใช้กับคุณได้ไม่ครบถ้วน คุณอาจมีสิทธิ์และการแก้ไขความเสียหายเพิ่มเติม สิทธิหรือการแก้ไขความเสียหายเพิ่มเติมที่เป็นไปได้นั้น ถ้ามี จะไม่มีผลกระทบจากข้อตกลงนี้
7. ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์อาจอยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในเขตอำนาจศาลบางแห่ง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและถ้าคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านั้น เทรนด์ไมโคร ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับจากคุณในบริบทของการให้หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของคุณ เพื่อให้บริการแก่คุณหรือปฏิบัติตามข้อผูกพัน ข้อมูลดังกล่าวอาจโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเทรนด์ไมโครและซัพพลายเออร์นอกเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมทั้งนอกสหภาพยุโรป) นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการมีให้ดูได้ที่ https://www.trendmicro.com/en_us/about/legal/privacy-policy-product.html
8. การยินยอมให้ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เทรนด์ไมโครอาจจำเป็นต้องส่งประกาศทางกฎหมายและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และบริการหรือการใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา ("การติดต่อสื่อสาร") เทรนด์ไมโครจะส่งการติดต่อสื่อสารผ่านทางคำบอกกล่าวในผลิตภัณฑ์หรือทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้หรือจะโพสต์การติดต่อสื่อสารบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อยอมรับข้อตกลงนี้ คุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารทั้งหมดผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และยอมรับและแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารบนเว็บไซต์ของบริษัทได้
9. ควบคุมการส่งออก ซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกภายใต้ระเบียบการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงไม่สามารถส่งออกซอฟท์แวร์หรือส่งออกใหม่ไปยังเอนทิตีภายใน หรือผู้พักอาศัยหรือพลเมืองของประเทศที่ถูกสั่งห้าม หรือประเทศที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางการค้า หรือห้ามบุคคลหรือเอนทิตีที่ไม่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง คุณต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เมื่อยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ คุณยืนยันว่าคุณไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่หรือพลเมืองของประเทศใด ๆ ที่สหรัฐอเมริกากำลังสั่งห้ามและคุณไม่ถูกห้ามมิให้ได้รับซอฟต์แวร์นี้
10. การจำกัดสิทธิโดยรัฐบาลสหรัฐ ซอฟต์แวร์นี้คือ “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการค้า" ดังที่กำหนดไว้ภายใต้ DFARS 252.227-7014 หากคุณอยู่ภายใต้ Defense Federal Acquisition Regulations (DFAR) และ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะจำหน่ายภายใต้ใบอนุญาตการค้ามาตรฐานของ เทรนด์ไมโคร ตาม DFARS 227-7202-1 ผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า สำหรับลูกค้าของรัฐบาลอื่น ๆ การใช้ ทำซ้ำ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยรัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัด ที่ระบุไว้ใน FAR 52.227-19 ตามที่เกี่ยวข้อง
11. การยกเลิก เทรนด์ไมโครอาจยกเลิกสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เมื่อตกลงยกเลิก คุณยินยอมที่จะลบหรือทำลายสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยการทำลายหรือลบทุกสำเนาของซอฟต์แวร์ ส่วนที่ 2 ถึง 11 จะยังคงมีผลต่อแม้ยกเลิกข้อตกลงนี้
12. กฎหมายที่ใช้บังคับ / เอนทิตีใบอนุญาตเทรนด์ไมโคร

อเมริกาเหนือ: ถ้าคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ผู้อนุญาตคือ: Trend Micro Incorporated, 225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500, Irving, TX 75062 และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

ละตินอเมริกา: หากคุณอยู่ในละตินอเมริกา (นอกเหนือจากในบราซิล โคลอมเบีย หรือประเทศใด ๆ ที่ถูกสั่งห้ามโดยสหรัฐฯ) ผู้อนุญาตคือ: Trend Micro Latinoamérica, S. A. de C. V., Insurgentes Sur No. 813, Piso 11, Col. Nápoles, 03810 México, D. F. โทร: 3067-6000 และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของเม็กซิโก ถ้าคุณอยู่ในบราซิล ผู้อนุญาตคือ Trend Micro do Brasil, LTDA, Rua Joaquim Floriano, 1.120 – 2º andar, CEP 04534-004, São Paulo/Capital, Brazil และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของบราซิล ถ้าคุณอยู่ในโคลอมเบีย ผู้อนุญาตคือ Trend Micro Colombia, S.A.S., Calle 97ª# 9ª -50 of 503, Bogotá, Colombia และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของโคลอมเบีย

ยุโรป (นอกเหนือจากรัสเซียและตุรกี) และอิสราเอล: ถ้าคุณอยู่ในยุโรป (นอกเหนือจากรัสเซียและตุรกี) หรืออิสราเอลผู้อนุญาตคือ: Trend Micro EMEA Limited, บริษัทที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ตามหมายเลข 364963 และมีที่อยู่จดทะเบียนใน IDA Business และ Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland แฟ็กซ์: +353-21 730 7 ต่อ 373 หากคุณอยู่ในยุโรป (นอกเหนือจากออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร) หรืออิสราเอล ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษและเวลส์ หากคุณอยู่ในออสเตรีย เยอรมนี หรือสวิสเซอร์แลนด์ ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากคุณอยู่ในฝรั่งเศส ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส หากคุณอยู่ในอิตาลี ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอิตาลี หากคุณอยู่ในสเปน ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส หากคุณอยู่ในอิตาลี ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสเปน

รัสเซีย, ตุรกี, ตะวันออกกลาง (นอกเหนือจากอิสราเอล) และแอฟริกา: ถ้าคุณอยู่ในรัสเซีย ตุรกี แอฟริกา หรือตะวันออกกลาง ผู้อนุญาตคือ: Trend Micro DMCC ซึ่งเป็นบริษัทที่จำกัดความรับผิด จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Unit 3602, Jumeirah Business Centre 3, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ

เอเชียแปซิฟิก (นอกเหนือจากญี่ปุ่น): หากคุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรือประเทศไทย ผู้อนุญาตคือ: Trend Micro Australia Pty Limited, Level 15, 1 Pacific Highway, North Sydney, New South Wales, 2060, Australia. หากคุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย หากคุณอยู่ในอินเดีย มาเลเซีย หรือฟิลิปปินส์ ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ หากคุณอยู่ในประเทศไทย ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

หากคุณอยู่ในสิงคโปร์ เวียดนาม หรืออินโดนีเซีย ผู้อนุญาตคือ: Trend Micro Singapore Pte Ltd., 8 Temasek Boulevard #09-04/05 Suntec Tower Three, Singapore. หากคุณอยู่ในสิงคโปร์หรืออินโดนีเซีย ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ หากคุณอยู่ในเวียดนาม ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม

หากคุณอยู่ในฮ่องกง เกาหลี หรือไต้หวันผู้อนุญาตคือ: Trend Micro Inc., 8F, No.198, Tun-Hwa S. Road, Sec. 2, Taipei 106, Taiwan. ถ้าคุณอยู่ในฮ่องกง ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง หากคุณอยู่ในไต้หวัน ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไต้หวัน หากคุณอยู่ในเกาหลี ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเกาหลี

หากคุณอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้อนุญาตคือ Trend Micro (China) Inc., 8th Floor, Century Ba-shi Building, No. 398 Huai Hai Zhong Road, Shanghai, China 20020, และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และคุณยอมรับว่าข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ต้องถูกส่งไปยังคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการปักกิ่ง

ญี่ปุ่น: หากคุณอยู่ในญี่ปุ่น ผู้อนุญาตคือ Trend Micro Incorporated, Shinjuku MAYNDS Tower, 1-1 Yoyogi 2-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053, Japan และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศและข้อบังคับเกี่ยวกับความขัดแย้งทางกฎหมายของรัฐหรือประเทศที่คุณพำนักอาศัย ไม่ได้ใช้บังคับกับข้อตกลงนี้ภายใต้กฎหมายของประเทศใด ๆ
13. ทั่วไป ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเทรนด์ไมโครและแทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงนี้ ในกรณีที่พบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง การค้นพบนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ เทรนด์ไมโครสามารถมอบหมายหรือรับช่วงงานบางส่วนหรือทั้งหมดตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทย่อย ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกรณีที่การมอบหมายหรือการรับเหมาช่วงดังกล่าวไม่บรรเทาภาระผูกพันของเทรนด์ไมโครภายใต้ข้อตกลงนี้
14. คำถาม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และ/หรือบริการระดับพรีเมียม โปรดไปที่: https://esupport.trendmicro.com/en-us/home/index.aspx ส่งคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ไปที่: legal_notice@trendmicro.com

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาระหว่างประเทศ การทำซ้ำหรือแจกจ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญา

ถ้อยแถลงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งต่อ

นอกเหนือจากข้อมูลการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้ว เทรนด์ไมโครจะได้รับข้อมูลจากคุณและคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ (เช่น IP หรือที่อยู่ MAC, ที่ตั้ง, เนื้อหา, ID อุปกรณ์ หรือชื่อ ฯลฯ) เพื่อเปิดให้เทรนด์ไมโครสามารถใช้งาน ซอฟต์แวร์ได้ (รวมถึงการซิงโครไนซ์เนื้อหา สถานะเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานซอฟต์แวร์ การติดตามอุปกรณ์ และการปรับปรุงบริการ ฯลฯ)

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ คุณจะทำให้ข้อมูลบางอย่าง ("ข้อมูลที่ส่งต่อ") เพื่อส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เทรนด์ไมโครเป็นเจ้าของหรือมีการควบคุม เพื่อการสแกนความปลอดภัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้านี้ ข้อมูลที่ส่งต่อนี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง URL ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมว่า ซอฟต์แวร์เห็นว่าไฟล์หรือเนื้อหาที่อาจมีการฉ้อโกงและ / หรือสามารถรันได้ ซึ่งระบุว่าอาจเป็นมัลแวร์ ข้อมูลที่ส่งต่ออาจรวมถึงข้อความอีเมลที่ระบุว่าเป็นอีเมลขยะ หรือมัลแวร์ที่มีข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคล หรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่เก็บอยู่ในไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลที่ส่งต่อนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้เทรนด์ไมโครสามารถตรวจจับพฤติกรรมที่เป็นอันตราย เว็บไซต์ที่มีลักษณะหลอกลวง และความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และปรับปรุงบริการและซอฟต์แวร์ รวมถึงฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์และเพื่อให้การป้องกันภัยคุกคามและคุณสมบัติล่าสุดของคุณ

คุณสามารถเลือกไม่รับข้อมูลที่ส่งต่อได้ โดยไม่ใช้หรือถอนการติดตั้งหรือปิดใช้งานซอฟต์แวร์ ข้อมูลที่ส่งต่อทั้งหมดจะต้องมีการรักษาไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเทรนด์ไมโคร ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.trendmicro.com คุณยอมรับว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเทรนด์ไมโครอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวซึ่งจะมีผลต่อคุณ เทรนด์ไมโครสงวนกรรมสิทธิ์ และสิทธิและสิทธิประโยชน์ต่อทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำงานอันเนื่องมาจากการใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งต่อ