ข้อกำหนดที่แตกต่างกันของอุปกรณ์

ด้านล่างนี้คือข้อกำหนดที่แตกต่างกันของอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ เทรนด์ไมโคร/TippingPoint Appliance ต่อไปนี้: 

ผลิตภัณฑ์ Trend Micro Deep Discovery Appliance

ผลิตภัณฑ์ TippingPoint Advanced Threat Protection Appliance
ยอดขายใหม่ทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ Advanced Threat Protection (ATP) ยุติวันที่ 31 ธันวาคม 2017
อย่างไรก็ตาม ยังสามารถต่ออายุการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รายปีของอุปกรณ์ ATP ที่มีอยู่ได้จากเทรนด์ไมโคร
นอกจากนี้ เทรนด์ไมโคร ยังคงเสนอขายอุปกรณ์ที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ Deep Discovery ต่อไป ซึ่งมีจุดประสงค์ คุณสมบัติ และฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกับ ATP ทุกประการ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับได้

ผลิตภัณฑ์ TippingPoint Appliance (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ ATP)