นโยบายการเข้าถึงของ เทรนด์ไมโคร และแผนการบริการลูกค้าที่เข้าถึงได้ช่วยจัดหาสินค้าและบริการให้ คนพิการ

เทรนด์ไมโคร ยึดมั่นต่อความเป็นเลิศในด้านการให้บริการลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งคนพิการ

อุปกรณ์เครื่องช่วย

เราจะสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมและมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เครื่องช่วยต่าง ๆ ที่ลูกค้าซึ่งเป็นคนพิการอาจใช้ขณะเข้าถึงสินค้าหรือบริการของเรา เทรนด์ไมโคร จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรับรองว่าลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยจะไม่ถูกกีดกันจากการเข้าถึงสินค้าและบริการของเรา

การสื่อสาร

เราจะสื่อสารกับคนพิการโดยคำนึงถึงความพิการของพวกเขา

แนวทางการออกแบบการเข้าถึงเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราออกแบบโดยคำนึงถึงแนวทางการเข้าถึง WCAG 2.0 A และ AA
(http://www.w3.org/WAI/intro/wcag)

สุนัขช่วยเหลือ

เรายินดีต้อนรับคนพิการและสุนัขช่วยเหลือของพวกเขา สุนัขช่วยเหลือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่บางส่วนของเราที่เปิดให้กับประชาชนทั่วไป

ผู้ช่วยคนพิการ

คนพิการที่มากับผู้ช่วยจะได้รับอนุญาตให้พาบุคคลนั้นเข้ามาในพื้นที่ของเรา จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการใช้ผู้ช่วยคนพิการ

การแจ้งเตือนการขัดข้องชั่วคราว

ในกรณีที่บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่เป็นคนพิการขัดข้องโดยไม่ได้คาดคิดหรือตามแผน เทรนด์ไมโคร จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที การแจ้งเตือนนี้จะปิดประกาศให้เห็นอย่างชัดเจน โดยจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการขัดข้อง ระยะเวลาของการขัดข้อง และรายละเอียดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นทางเลือก หากมี

การแจ้งเตือนนี้จะปิดประกาศไว้ที่บริเวณต้อนรับ/ทางเข้าด้านหน้าของ เทรนด์ไมโคร สาขาออตตาวา การแจ้งเตือนนี้จะอยู่บนเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโครและหากเหมาะสม จะติดประกาศไว้และอยู่ในข้อความทักทายทางโทรศัพท์ขาออกของบริษัทด้วย

การฝึกอบรม

เทรนด์ไมโครจะจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งติดต่อกับสาธารณชนหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ในนามของเรา นอกจากนี้ ยังจะจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการของเรา

พนักงานทั้งหมดที่ติดต่อกับสาธารณชนหรือบุคคลที่สามในนามของ เทรนด์ไมโคร หรือผู้ที่เข้าร่วมในการจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดหาสินค้าและบริการของเทรนด์ไมโครจะได้รับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะจัดให้แก่พนักงานที่เป็นพนักงานใหม่ในช่วงเดือนแรกที่เข้ามาทำงาน

การฝึกอบรมจะประกอบด้วย: 

  • สำหรับที่สาขาออนตาริโอ ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าถึงสำหรับชาวออนตาริโอที่เป็นคนพิการ ปี 2005 รวมทั้งข้อกำหนดของมาตรฐานการบริการลูกค้า
  • แผนงานของ เทรนด์ไมโคร เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการลูกค้า
  • วิธีการปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับคนพิการประเภทต่าง ๆ
  • วิธีปฏิสัมพันธ์กับคนพิการซึ่งใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหรือต้องการความช่วยเหลือจากสุนัขช่วยเหลือหรือผู้ช่วยคนพิการ
  • วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่ เทรนด์ไมโคร จัดไว้ให้ที่สถานประกอบการของตน • ควรทำอย่างไรเมื่อคนพิการประสบปัญหาในการเข้าถึงสินค้าและบริการของ เทรนด์ไมโคร

 

นอกจากนี้ พนักงานยังจะได้รับการฝึกอบรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานบริการลูกค้าที่เข้าถึงได้

กระบวนการแสดงความคิดเห็น

ลูกค้าที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่ เทรนด์ไมโคร จัดหาสินค้าและบริการให้แก่คนพิการ สามารถติดต่อ เทรนด์ไมโคร ทางโทรศัพท์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เทรนด์ไมโคร หรือโดยส่งจดหมายหรืออีเมลมายังที่อยู่ที่ให้ไว้

ความคิดเห็นทั้งหมด รวมทั้งข้อร้องเรียน ควรส่งถึงแผนกทรัพยากรบุคคลโดยตรง:

สำนักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา
Trend Micro Incorporated
225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500
Irving, Texas 75062 สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: +1 (817) 569-8900 
โทรฟรี: (888) 762-8736

แคนาดา:
Trend Micro Canada Technologies Inc.
Suite 200, 40 Hines Rd, Ottawa, ON, Canada K2K 2M5
อีเมล: NA_HR_Benefits@TrendMicro.com
โทรศัพท์: 613-599-4505

เมื่อได้รับความคิดเห็นแล้ว เทรนด์ไมโคร จะประเมินข้อร้องเรียนหรือคำขอ และพยายามระบุวิธีแก้ไขที่สมเหตุสมผลสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือกระบวนการและขั้นตอนของตนเพื่อจัดการกับข้อกังวล หากจำเป็น เทรนด์ไมโคร จะติดต่อผู้ที่ให้ความคิดเห็นเพื่อขอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลูกค้าจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ

การแจ้งเตือนความพร้อมใช้

เทรนด์ไมโคร จะแจ้งให้สาธารณชนทราบว่านโยบายของเราพร้อมใช้เมื่อได้รับการร้องขอโดยการโพสต์ลิงก์ไว้บนเว็บไซต์ เทรนด์ไมโคร ที่ www.trendmicro.com

การแก้ไขนโยบายนี้หรือนโยบายอื่น ๆ

นโยบายใด ๆ ของเทรนด์ไมโครที่ไม่เคารพหรือส่งเสริมศักดิ์ศรีและอิสรภาพของคนพิการจะได้รับการแก้ไขหรือลบออก