การกุศล

เราช่วยส่งเสริมชุมชน ช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์จาก
ภัยพิบัติ และสนับสนุนครอบครัวทั่วโลก

โครงการสร้างบ้าน

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ครอบครัวที่ด้อยโอกาส ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา พนักงานจากทั่วโลกได้สร้างบ้านในฟิลิปปินส์ในการเดินทางของจิตอาสาเป็นเวลา 5 วันโดยได้รับเงินอุดหนุนจากเทรนด์ไมโคร

Trender กว่า 650 คนจากทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชียได้เข้าร่วมด้วยการช่วยสร้างบ้าน 250 หลังใน 16 ชุมชนที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ช่วยเหลือกว่า 1,700 ครอบครัว และเด็กกว่า 2,800 คน

โครงการบริการรายปี การสร้างอนาคต

ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมาเทรนด์ไมโครได้ลงทุนเป็นขำนวนมากกับโครงการบริการรายปี การสร้างอนาคต ในหนึ่งวันของแต่ละปี พนักงานเทรนด์ไมโครราว 700 คนจะมารวมตัวกันเพื่อเป็นอาสาสมัครกับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่น โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงเรียน Trender จะช่วยในทุกเรื่องตั้งแต่การสร้างโต๊ะทานอาหารและชั้นหนังสือ ไปจนถึงช่วยนักเรียนอ่าน จัดส่งอุปกรณ์โรงเรียน หรือบริจาคเงินสด

โครงการ Give and Match

แต่ละปี พนักงานจะเสนอชื่อองค์กรการกุศลไม่แสวงกำไรสำหรับการบริจาคเงินสนับสนุนแบบ 1:1

องค์กรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนโดยทั่วไปมักให้การช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน โดยมุ่งเน้นไปที่ แต่ไม่จำกัดเพียงช่องว่างด้านดิจิทัล การศึกษา สภาพแวดล้อม และผู้ด้อยโอกาส

โครงการ Give and Match เปิดโอกาสให้ Trenders แสดงน้ำใจและสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจากการช่วยเหลือด้านการกุศลของตนด้วยการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลก

การบรรเทาภัยพิบัติ

Trenders ยังสามารถริเริ่มโครงการ Give and Match เฉพาะกิจได้ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก (เช่น แผ่นดินไหว ไต้ฝุ่น เฮอริเคน ไฟไหม้) โครงการล่าสุด ได้แก่ คำร้องขอเพื่อช่วยเหยื่อน้ำท่วมในประเทศไทย วิกฤตอาหารในแอฟริกาตะวันออก และแผ่นดินไหวและซึนามิในประเทศญี่ปุ่น

ผลลัพธ์ของโครงการ Give and Match

ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา พนักงาน เทรนด์ไมโครกว่า 13,000 คนได้ระดมเงิน 4,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับองค์กรการกุศลไม่แสวงกำไร กว่า 120 แห่ง และเพื่อการบรรเทาทุกข์จาก ภัยธรรมชาติ 34 ครั้ง ทั่วโลก

การบริจาคผลิตภัณฑ์

เทรนด์ไมโครได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Techsoup เพื่อมอบสิทธิ์ใช้งานผลิตภัณฑ์อันดับต้น ๆ อาทิ PC-cillin ให้แก่ NGO 96 แห่งในปี 2010-2011

เราได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยผ่านทางกรมประชาสงเคราะห์นครไทเป และเมื่อผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงพอ เราได้บริจาคขนมไหว้พระจันทร์ให้กับชนพื้นเมืองไต้หวันในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์

การเขียนโปรแกรมโลกสำหรับเด็ก

โครงการนี้มอบโอกาสในอนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่เด็กด้อยโอกาสในไต้หวันโดยผ่านทางการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเขียนโปรแกรมที่สร้างแรงบันดาลใจและน่าสนใจต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ 3D รถวิทยุบังคับ และการออกแบบหุ่นยนต์ เรายังทำงานกับครูในโรงเรียนเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาและสอนเนื้อหา

ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา ครู80 คนได้รับการรับรอง และนักเรียนกว่า 300 คนในโรงเรียน 11 แห่งได้สำเร็จการฝึกอบรม

การทำงานกับมหาวิทยาลัย

เราทำงานกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นทั่วโลกเพื่อช่วยพัฒนานักเรียนที่มีพรสวรรค์

สหราชอาณาจักร

เราทำงานกับ City of Westminster College ในสหราชอาณาจักร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การทำงาน จัดแสดงผลงานของตน และได้รับทุนและเงินอุดหนุนด้านการศึกษา

ไต้หวัน

ที่ไต้หวัน Trend Micro ได้บริจาคเงิน อุปกรณ์ และเซิร์ฟเวอร์ให้แก่ Taiwan National University และ Fu Jen Catholic University เพื่อสนับสนุนโครงการการเรียนรู้

สหรัฐอเมริกา

เราได้บริจาคเงินให้แก่ Mission College Center for Innovation and Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์