ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เราส่งเสริมพนักงานของเราให้ทำในสิ่งที่ดีแก่โลกด้วยโปรแกรมความเป็นพลเมืองโลก

สร้างความแตกต่างให้กับโลกแห่งการเชื่อมต่อของคุณด้วยโปรแกรมความเป็นพลเมืองโลก

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านในฟิลิปปินส์ การมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยการบรรเทาทุกข์จากเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น การทำงานร่วมกับองค์กรครู-ผู้ปกครองในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา หรือการจัดหาโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ Safe Surfing ให้กับโรงเรียน 100 แห่งในเบลเยียม ที่ Trend Micro เราสนับสนุนให้พนักงานของเราแบ่งปันเวลา ความเชี่ยวชาญ และความปรารถนาดีของพวกเขา

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงานของเราเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ให้แก่ชุมชนของพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยการรู้ว่าเราจะพยายามช่วยพวกเขาทุกวิถีทางตามความเหมาะสม

นับตั้งแต่ปี 2008 เราได้กำหนดเป้าหมายที่จะบริจาค 1% ของกำไรในปีตามมาตรฐานบัญชี GAAP ให้กับโปรแกรมความเป็นพลเมืองโลก และวันนี้ หนึ่งในสี่ของ Trenders ทั้งหมดได้เข้าร่วมโปรแกรม Give and Match ที่สนับสนุนความพยายามของชุมชนนับตั้งแต่เท็กซัสไปจนถึงออตตาวาและฟิลิปปินส์<

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ มีความปลอดภัยในโลกดิจิทัลผ่านทางโครงการริเริ่มด้านการศึกษาของ Trend Micro ซึ่งเป็นโครงการหลักในโครงการริเริ่มเพื่อการเข้าถึงที่มุ่งเน้นหลายด้าน จนถึงปัจจุบัน เราเข้าถึงเด็กและผู้ปกครองกว่า 1.5 ล้านคนผ่านโปรแกรมความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กและครอบครัวของเรา โดยส่วนใหญ่ผ่านทางเครือข่ายอาสาสมัครกว่า 900 คนทั่วโลก!

และเราวางแผนที่จะขยายการเข้าถึงของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

การต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์

อาชญากรรมไซเบอร์ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจับมือเป็นพันธมิตรกันที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อช่วยกันแก้ปัญหานี้

Helping communities and philanthropy programs

การช่วยเหลือชุมชนและโปรแกรมการกุศล

เรามีโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่เราอยู่อาศัย นับตั้งแต่โครงการ Home Building ในฟิลิปปินส์ไปจนถึงความสามารถในการดำเนินการตามโปรแกรม Give and Match ในช่วงที่มีความจำเป็นหรือภัยพิบัติ