พันธกิจและวัฒนธรรม

ทำงานที่มีความหมาย

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติแห่งนวัตกรรมของเรา

ตั้งแต่ปี 1988 เป็นต้นมาเทรนด์ไมโครคือผู้บุกเบิกด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เพื่อรับมือกับภูมิทัศน์ของมัลแวร์ที่กำลังขยายตัว

แรงผลักดันในด้านนวัตกรรมของ Trend ช่วยให้มี “ความปลอดภัยที่ลงตัว” ซึ่งเป็นโซลูชันที่ปรับแต่งได้และขยายขนาดได้ที่สร้างอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อแนวโน้มต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมความปลอดภัย และถ้าคุณถาม Trender ว่าทำไมจึงทำงานที่นี่ พวกเขาจะบอกคุณว่าเป็นความรู้สึกที่มาจากการทำงานกับกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีใจรักในสิ่งที่คล้ายกัน และเห็นคุณค่าความเชี่ยวชาญของเพื่อนร่วมงาน

ค่านิยมหลัก  

ค่านิยมหลักของเรากำหนดความเป็นตัวตนของเรา และผนวกรวมเข้ากับทุกอย่างที่เราทำ ทั้งยังหยั่งรากลึกในมรดกและวัฒนธรรมของเรา ค่านิยมเหล่านี้สำคัญกับเรามากจนเราต้องทบทวนค่านิยมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงส่งเสริมพันธกิจของเราอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 3CIT ซึ่งประกอบด้วย:

ลูกค้า
มีใจรักในการให้บริการ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเราทำประโยชน์ให้ลูกค้า
อย่างแท้จริง
 

การเปลี่ยนแปลง
มองว่าการเปลี่ยนแปลง
คือโอกาส เป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 

การทำงานร่วมกัน
รับรู้ว่าเชาว์ปัญญา
ร่วมคือหนทางเดียว
ที่จะมองเห็นภาพทั้งหมด
มีความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

นวัตกรรม
กล้าเผชิญกับความล้มเหลว สร้าง
คุณค่าใหม่ ๆ ทางสังคม


ความน่าเชื่อถือ
ไม่หลงตัวเอง จริงใจ
ไม่เสแสร้ง
มีความสม่ำเสมอ
 

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมุ่งมั่น

เราขับเคลื่อนการเติบโตด้วยนวัตกรรม

เราส่งเสริมการยอมรับความเสี่ยงและรูปแบบการบริหารของเราส่งเสริมให้คุณกล้าเผชิญกับความล้มเหลว เราเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์และความรู้สึกเป็นเจ้าของของแต่ละบุคคล เราเห็นคุณค่าการทำงานร่วมกันของทีม และเราให้ความสำคัญกับ “วิธีการเติบโต” มากกว่าที่การเติบโต

Eva Chen
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง