HouseCall dla sieci domowych

Przeskanuj swoją sieć domową i dołączone do niej urządzenia, używając komputera lub ulubionego urządzenia mobilnego.

 

Pobierz bezpłatny skaner na swoją ulubioną platformę:

W sieciach domowych można zauważyć rosnącą liczbę urządzeń inteligentnych, takich jak kamery IP, inteligentne telewizory i pamięci masowe.
Wiele urządzeń jest źle zabezpieczonych i atakujący mogą je wykorzystać do przejęcia kontroli nad całą siecią, co może prowadzić do wycieków informacji prywatnych lub do innych, o wiele gorszych, skutków.
Program HouseCall dla sieci domowych skanuje wszystkie urządzenie dołączone do sieci domowej w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz doradza, jak je wyeliminować.

Program HouseCall dla sieci domowych firmy Trend Micro skanuje sieć domową i pomaga odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Kto jest podłączony do mojej domowej sieci Wi-Fi?
 • Czy moja sieć domowa i podłączone urządzenia są zabezpieczone przed atakami hakerów i złośliwym oprogramowaniem?
 • Co zrobić, jeśli moja sieć lub urządzenia są narażone na atak?
   

Wystarczy jedno kliknięcie, aby wykryć wszystkie urządzenia podłączone do domowej sieci i przeskanować je w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Narzędzie HouseCall dla sieci domowych wyświetla również przydatne porady na temat ochrony urządzeń i bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie.

HouseCall dla sieci domowych:

 • używa inteligentnej technologii skanowania sieci,
 • skanuje urządzenia podłączone do sieci domowej,
 • znajduje luki w zabezpieczeniach urządzeń,
 • oferuje użyteczne porady dotyczące bezpieczeństwa sieci i urządzeń,
 • dostarcza raporty o stanie sieci i urządzeń.
FAQ

Program HouseCall dla sieci domowych obecnie sprawdza następujące zagrożenia wiążące się z wysokim ryzykiem:

 • SSL-Poodle
 • Shellshock
 • Heartbleed
 • WannaCry
   

W przyszłości mogą zostać dodane nowe zagrożenia.
Program HouseCall dla sieci domowych sprawdza również otwarte porty na urządzeniu.

Program HouseCall dla sieci domowych powinien być używany często, gdyż po pierwszym skanowaniu mogą w sieci mogą się pojawić nowe zagrożenia i ryzyka. Używanie programu HouseCall dla sieci domowych jest bezpłatne. Program HouseCall dla sieci domowych może również wykrywać dołączanie nowych urządzeń do sieci.

Używanie programu HouseCall dla sieci domowych jest ograniczone do sieci domowych.

Przed użyciem programu w sieci należy zostać administratorem sieci domowej lub uzyskać zezwolenie od administratora. Oprócz tego należy być administratorem urządzeń sieciowych, które będą skanowane przez program HouseCall dla sieci domowych, lub należy uzyskać pozwolenie od administratora tych urządzeń.

Istnieje ograniczenie na liczbę urządzeń, które mogą być skanowane w sieci domowej przez program HouseCall dla sieci domowych.

Urządzenia można identyfikować, korzystając ze strony szczegółowych informacji o urządzeniu.

Jeśli znasz adres IP lub MAC urządzenia, możesz prawidłowo zidentyfikować urządzenie.

Podczas skanowania urządzenia muszą być włączone i podłączone do sieci. Poza tym większość urządzeń przenośnych automatycznie odłącza się od sieci Wi-Fi w celu oszczędzania energii, wówczas mogą pozostać niewykryte.

Wyświetlane informacje zależą od sieci i urządzenia. Informacje można edytować na stronie szczegółowych informacji o urządzeniu.

Po uzyskaniu dostępu do konsoli routera można zmienić następujące dane:

 • Hasło do sieci Wi-Fi
 • Szyfrowanie Wi-Fi (dalsze informacje znajdują się w pytaniu FAQ 12)
 • Identyfikator SSID sieci Wi-Fi
 • Hasło administratora
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (dalsze informacje znajdują się w FAQ 8)
   

Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku obsługi routera lub w witrynie producenta.

W wielu urządzeniach aktualizacja do najnowszej wersji systemu operacyjnego odbywa się automatycznie. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia lub w witrynie producenta.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu operacyjnego często zawiera rozwiązania problemów związanych z lukami w zabezpieczeniach, dlatego może poprawić bezpieczeństwo urządzenia i sieci.

Otwarte porty są często wykorzystywane przez złośliwe oprogramowanie do atakowania urządzeń. Następujące porty powinny pozostać zamknięte, o ile nie są używane:

 FTP 21/TCP
 SSH 22/TCP
 TELNET 23/TCP
 RPC 135/TCP
 NETBIOS 137/TCP
 NETBIOS 138/TCP
 NETBIOS 139/TCP
 MYSQL 3306/TCP
 SMB 445/TCP
 RDP 3389/TCP
 VNC 5900/TCP

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji portów, routera i zapory można znaleźć w podręczniku obsługi lub w witrynie producenta.

Jako środek zapobiegawczy, router może być czasowo zablokowany po skanowaniu. Powinien się po chwili odblokować, dlatego należy odczekać i ponownie spróbować uzyskać dostęp do konsoli administracyjnej routera.

Program HouseCall dla sieci domowych sprawdza ryzyka, na które są narażone urządzenia podłączone do sieci. Niektóre produkty zabezpieczające mogą uznać skanowanie za podejrzaną operację i wyświetlić komunikat ostrzegawczy lub zablokować dostęp użytkownika.

Istnieje kilka typów szyfrowania Wi-Fi: WEP, WPA i WPA2.

Zalecamy korzystanie z szyfrowania WPA2. Protokoły WEP i WPA są zabezpieczone słabiej niż WPA2 i można je łatwo złamać.

Wymagania systemowe
Sprzęt komputerowy

Procesor Intel® Pentium® lub zgodny

256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB)

Co najmniej 50 MB wolnego miejsca na dysku

Systemy operacyjne

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8.x

Microsoft® Windows® 10

Mac® OS 10.12 lub nowszy

Android 5.0 lub nowszy

iOS 8.0 lub nowszy

Uwaga o zbieraniu danych

Podczas instalowania programu HouseCall dla sieci domowych do firmy Trend Micro zostaną przesłane następujące informacje. Automatyczne systemy firmy Trend Micro analizują dane pod względem widoczności urządzeń oraz przeprowadzają ocenę ryzyk sieci i urządzeń. Postępowanie z danymi jest zgodne z polityką prywatności firmy Trend Micro.

 • Adres IP, adres MAC, otwarte porty i uruchomione usługi, pakiety rozgłoszeniowe, czas od uruchomienia urządzenia, wyniki sprawdzania hasła domyślnego oraz wyniki sprawdzania luk w zabezpieczeniach urządzeń w sieci
 • Identyfikator SSID Wi-Fi, ustawienia szyfrowania Wi-Fi, wynik sprawdzania słabych haseł Wi-Fi, czynności interfejsu użytkownika aplikacji, producent urządzenia, wersja systemu operacyjnego/kompilacji urządzenia, model procesora, producent/model dysku, producent/model pamięci, producent karty sieciowej urządzenia, na którym uruchomiono narzędzie

Nie należy instalować programu HouseCall dla sieci domowych, jeśli żadne dane nie mają być przesyłane do firmy Trend Micro.