Browser Guard

Aktywna ochrona przeglądarki przed nowymi zagrożeniami internetowymi. 

Ochrona przed zagrożeniami. Już widzianymi i nowymi.

Trend Micro™ Browser Guard to łatwa w obsłudze wtyczka do przeglądarki, która powstrzymuje znane i nieznane zagrożenia internetowe. Ataki przez niewykryte luki, takie jak Aurora i Hydraq, są aktywnie blokowane przez wtyczkę Browser Guard, która wykrywa zachowania kojarzone z tymi rodzajami zagrożeń i im zapobiega. Browser Guard chroni również przed złośliwym kodem JavaScript wprowadzanym do stron internetowych, który może powodować ataki bez żadnych widocznych objawów.

Wtyczka Browser Guard zawiera mechanizm zapobiegania atakom przez nieodkryte luki oraz zabezpiecza przed złośliwym kodem JavaScript, wykorzystując do tego zaawansowane technologie heurystyki i emulacji.

Wtyczka Browser Guard jest regularnie aktualizowana, tak aby zawsze udostępniać najbezpieczniejszą i najbardziej aktualną technologię. Najnowsza wersja zawiera ulepszenia wykrywania trojanów internetowych oraz śledzenia łańcuchów infekcji.

Browser Guard

Browser Guard

  • Chroni przed atakami przez nieodkryte luki
  • Wykrywa ataki polegające na przepełnieniu bufora i ostrzeliwaniu stosu (heap spray)
  • Chroni przed wykonywaniem kodu w powłoce
  • Analizuje i chroni przed złośliwym kodem JavaScript
  • Komunikuje się z usługą Trend Micro Smart Protection Network 

Wymagania systemowe

Sprzęt

Procesor Intel® PentiumTM z zegarem co najmniej 300 MHz lub jego odpowiednik

256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB)

Co najmniej 200 MB wolnego miejsca na dysku

System operacyjny

Windows Vista® (32-bitowy, 64-bitowy) Ultimate, Business, Home Premium albo
Home Basic z dodatkiem SP1 lub SP2

Windows® 7 (32-bitowy, 64-bitowy)

Windows® 8 (32-bitowy, 64-bitowy)

Windows® 8.1 (32-bitowy, 64-bitowy)

Windows® 10 (32-bitowy, 64-bitowy)

Warunki

Te bezpłatne usługi antywirusowe są oferowane w "aktualnie widocznym" stanie. Trend Micro zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania tej strony z bezpłatnym skanerem antywirusowym bez wcześniejszego powiadomienia. Trend Micro zastrzega sobie również prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej witrynie internetowej według własnego uznania. Więcej informacji zawiera nasza nota prawna.