Z Internetu korzystają coraz młodsi użytkownicy. Według naszych badań niemal każde dziecko powyżej 8 roku życia codziennie sięga po urządzenia posiadające dostęp do sieci – telefony, tablety, komputery, czy smartwatche. Nie dziwi to szczególnie teraz, w pandemicznej rzeczywistości, kiedy większość edukacji, ale i rozrywki dzieje się online. Tymczasem ponad 30 procent rodziców nie potrafi ustawić kontroli rodzicielskiej na urządzeniach mobilnych czy komputerach stacjonarnych. To bardzo niepokojące dane. Warto więc przypomnieć jakie czynności powinni podjąć rodzice, którzy chcą ochronić swoje dzieci przed zagrożeniami płynącymi z sieci.

Przede wszystkim kontrola rodzicielska powinna zaczynać się na długo przed zakupem nowego urządzenia. Warto poświęcić czas na rozmowę z dziećmi i uświadomienie ich w temacie zagrożeń, jakie czekają w Internecie. Nie sposób nie wspomnieć tu o zasadzie ograniczonego zaufania wobec nieznajomych oraz konieczności ochrony danych osobowych, miejsca zamieszkania i pobytu, wizerunku, a także innych informacji, które zdradzają zbyt wiele na nasz temat.

Kolejny krok to odpowiednie zabezpieczenie urządzeń – od zainstalowania oprogramowania antywirusowego, przez właściwą konfigurację, połączenie z własnymi urządzeniami, aż po ustawienie limitów w korzystaniu z aplikacji, czy ograniczeń w kontaktach.

Następny etap to stałe monitorowanie i kontrolowanie obecności dzieci w Internecie oraz aktualizowanie urządzeń, tak by stale zapewniały odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

W przygotowanym przez nas nagraniu dowiesz się, na co szczególnie zwrócić uwagę oraz jak właściwie ustawić kontrolę rodzicielską zarówno na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, jak i iOS. Joanna Dąbrowska, krok po kroku, wprowadzi Cię w świat tak ważnej i potrzebnej kontroli rodzicielskiej.

Anna Falkowska

Anna Falkowska

CEE Marketing Manager w Trend Micro
Wolontariuszka w programie Internet Safety for Kids and Families od 2019 roku. W Trend Micro od kwietnia 2015 roku. Odpowiada za działania wizerunkowe i marketingowe wsparcie sprzedaży na terenie Polski i kilkunastu krajów w regionie centralnej i wschodniej Europy. Marketer z kilkunastoletnim doświadczeniem w marketingu B2B, głównie w branży IT. W programie ISKF zajmuje się współpracą z partnerami, adaptacją globalnych działań na rynku polskim oraz planowaniem i realizacją lokalnych aktywności dla dzieci, rodziców i nauczycieli.