Trend Micro och offentlig sektor

Världens största leverantör av Endpoint Protection och serversäkerhet för hybrida infrastrukturer och on-premise.

Utmaningen med FISA 702 författningen ökar intresset runt on-premise lösningar. Många svenska företag har en hybrid strategi där allt från on-premise lagring behöver lösas, containers i on-premise VMware-miljöer behöver säkras och sårbarheter i on-premise miljöer hanteras.

Trend Micro - ett japanskt bolag och världsledande inom sårbarhetsforskning – är listat på Integritetskyddsmyndighetens och EU-kommissionens lista över länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå. Det innebär bland annat att Endpoint Detection and Response (EDR) -lösningar från oss inte hamnar i juridiskt problem inom offentlig sektor.

Vår ledande forskning genom vår organisation Zero Day Initiative (ZDI), som är samarbetspartners till Microsoft Active Protections Program (MAPP) och därigenom del av samtliga Patch Tuesday, utvecklar virtuella patchar som automatiskt skyddar kunder från sårbarheter redan från dag 0.