Nhà tích hợp hệ thống

Cung cấp cho bạn giải pháp bảo mật hàng đầu thị trường

Những lợi ích toàn diện của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn lợi thế cạnh tranh

Chương trình Đối tác Nhà tích hợp hệ thống (SI) của chúng tôi sẽ cung cấp những lợi ích toàn diện và cạnh tranh giúp bạn tiếp tục thành công.

Lợi ích tài chính

 • Chiết khấu đăng ký giao dịch
 • Chiết khấu trả trước hoặc gia hạn phần mềm
 • Chiết khấu hỗ trợ / đào tạo
 • SPA - Thỏa thuận giá đặc biệt
 • Ưu đãi bán hàng tùy chỉnh
 • Chiết khấu phần mềm sử dụng nội bộ
 • Đủ điều kiện cho MDF
 • Bảo vệ giao dịch
 • Giảm giá

Lợi ích & Bán hàng tiếp thị

 • Nguồn lực bán hàng chuyên sâu
 • Công cụ bán hàng trực tuyến & Cộng tác
 • Sự kiện trực tuyến, Hội thảo trên web
 • Trưởng nhóm bán hàng
 • Chiến dịch và Khuyến mãi
 • Đường dây nóng đối tác
 • Phần mềm trình diễn không phải để bán - Miễn phí
 • MSRP Bảng giá
 • Đủ điều kiện tham gia chương trình Nhà cung cấp dịch vụ có quản lý (MSP)
 • Tiếp cận thông tin cạnh tranh
 • Tiếp thị theo yêu cầu (web)
 • NDA phát hành trước, Phần mềm trước khởi chạy
 • Gửi tham chiếu khách hàng
 • Hoạt động tiếp thị hàng quý
 • Kết nối với ban quản lý cấp cao
 • Trend Micro hỗ trợ cho các sự kiện của đối tác
 • Hội nghị khách hàng & đối tác hàng năm

Lợi ích kỹ thuật

 • Truy cập Cổng hỗ trợ và Cơ sở kiến thức
 • Bản tin kỹ thuật
 • Chứng nhận và đào tạo
 • Hỗ trợ SMB chuyên biệt
 • Truy cập 24x7 dịch vụ Hỗ trợ mức 1 và 2*
 • Phần mềm đánh giá/Bản dùng thử cho khách hàng
 • Phần mềm và phần tham gia mẫu
 • Quản lý trường hợp đối tác trực tuyến
 • Tùy chỉnh đào tạo kỹ thuật

*Tìm kiếm các lợi ích sẵn có trong khu vực của bạn

Chúng tôi làm việc với những Nhà tích hợp hệ thống hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, tích hợp và chuyên môn tốt nhất.