Chương trình chi nhánh các sản phẩm dành cho doanh nghiệp nhỏ

Nhận các khoản hoa hồng lớn với những sản phẩm thương hiệu của chúng tôi

Thành công của chúng tôi là thành công của bạn

Với tư cách là Chi nhánh doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trend Micro, bạn sẽ nhận được khoản hoa hồng 20% khi bán những sản phẩm giành giải thường dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng tôi. Bạn có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, cung cấp cho khách truy cập trang thông tin cập nhật về vi-rút, và bán cho họ các giải pháp Worry-Free™ Security dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa và & bảo mật Home Office:

  • Dịch vụ bảo mật doanh nghiệp Trend Micro™ Worry-Free
  • Dịch vụ bảo mật doanh nghiệp Trend Micro™ Worry-Free Tiêu chuẩn
  • Dịch vụ bảo mật doanh nghiệp Trend Micro™ Worry-Free Nâng cao
  • Bảo mật mạng Trend Micro Titanium™
  • Bảo mật tối đa Trend Micro Titanium™

Cách thức hoạt động

Khi được chấp thuận, bạn sẽ nhận được các biểu ngữ và liên kết văn bản đặc biệt để đặt trên trang web của bạn. Khi các khách truy cập của bạn nhấp vào bất kỳ một trong những liên kết này và mua trực tuyến các sản phẩm của Trend Micro, bạn có thể nhận được khoản hoa hồng 20% phí giới thiệu. Chúng tôi theo dõi doanh thu của bạn và sau đó sẽ gửi séc thanh toán mỗi tháng khi tổng số khoản hoa hồng lên đến hoặc vượt quá 50 đô la. Bạn cũng sẽ nhận được những khuyến mãi lớn có thể giúp tối đa hóa hiệu quả tương tác của bạn với các khách truy cập.

Làm thế nào để đăng ký?

Rất đơn giản. Bạn chỉ cần điền vào mẫu đơn và gửi đơn đăng ký. Khi được chấp nhận, bạn sẽ nhận được một thư điện tử với các bước hướng dẫn cách lấy liên kết từ chương trình chi nhánh và bắt đầu nhận khoản hoa hồng của mình.

Hãy tham gia ngay