Đại lý quốc gia

Tối đa khả năng cộng tác

Nhận Lợi ích của chương trình dành cho người dẫn đầu

Tham gia Chương trình đối tác dành cho Đại lý quốc gia để tăng doanh thu với nhiều chương trình chiết khấu, công cụ bán hàng, trưởng nhóm bán hàng cho doanh nghiệp, cơ hội tiếp thị và truy cập vào tài liệu đào tạo kỹ thuật và chứng nhận. Đây chỉ là một vài lợi ích mà bạn sẽ nhận được: 

Lợi ích tài chính

 • Chiết khấu đăng ký giao dịch
 • Chiết khấu trả trước
 • Chiết khấu hỗ trợ / đào tạo
 • SPA - Thỏa thuận giá đặc biệt
 • Ưu đãi bán hàng tùy chỉnh
 • Chiết khấu phần mềm sử dụng nội bộ
 • Đủ điều kiện cho MDF
 • Bảo vệ giao dịch
 • Giảm giá 

Lợi ích Bán hàng & Tiếp thị 

 • Tài nguyên bán hàng chuyên sâu
 • Công cụ bán hàng trực tuyến & Cộng tác
 • Sự kiện trực tuyến, Hội thảo trên web
 • Danh sách bán hàng
 • Chiến dịch và Khuyến mãi
 • Đường dây nóng đối tác
 • Phần mềm trình diễn không phải để bán - Miễn phí
 • MSRP Bảng giá
 • Đủ điều kiện cho chương trình Nhà cung cấp dịch vụ có quản lý (MSP)
 • Tiếp cận thông tin cạnh tranh
 • Tiếp thị theo yêu cầu (web)
 • NDA phát hành trước, Phần mềm trước khởi chạy
 • Gửi tham chiếu khách hàng
 • Hoạt động tiếp thị hàng quý
 • Kết nối với ban quản lý cấp cao
 • Trend Micro hỗ trợ cho các sự kiện của đối tác
 • Hội nghị khách hàng/đối tác hàng năm

Lợi ích kỹ thuật

 • Truy cập Cổng hỗ trợ và Cơ sở kiến thức
 • Bản tin về kỹ thuật
 • Chứng nhận và đào tạo
 • Hỗ trợ SMB chuyên biệt
 • Truy cập 24x7 dịch vụ Hỗ trợ mức 1 và 2*
 • Phần mềm đánh giá/Bản dùng thử cho khách hàng
 • Phần mềm và phần tham gia mẫu
 • Quản lý trường hợp đối tác trực tuyến
 • Tùy chỉnh đào tạo kỹ thuật