Giải pháp an ninh điện toán đám mây được phát triển cho AWS

AWS

Giải pháp an ninh toàn diện hoàn hảo được tích hợp cùng với AWS

Là Đối Tác Công Nghệ Tiên Tiến của AWS, Trend Micro đã thiết lập mối quan hệ chiến lược với AWS nhằm giúp các tổ chức thực thi các trách nhiệm an ninh chung trên nền tảng điện toán đám mây. Hợp tác chặt chẽ với AWS, Trend Micro mang lại:

Giải pháp an ninh tự động cho các hạng mục công việc của AWS

Trend Micro™Deep Security™ giúp chủ động ngăn chặn các mối đe dọa ví dụ như ransomware và các rủi ro liên quan đến ứng dụng và hệ điều hành. Với các giải pháp an ninh và tích hợp đạt chuẩn API được cung cấp thông qua nền tảng ứng dụng nhẹ duy nhất, Deep Security giúp quan sát toàn diện và bảo vệ các luồng công việc điện toán đám mây, hỗ trợ các tính năng quan trọng ví dụ như tự động đo lường vàkiểm soát sự kiện thông qua SNS  nhằm đảm bảo nhất quán trong việc bảo vệ và tuân thủ các quy định gồm có PCI DSS, HIPAA, và hơn thế nữa.

Giải pháp an ninh dễ mua và dễ sử dụng

Deep Security rất dễ mua trên marketplace của AWS dưới dạng là  SaaS (phần mềm dịch vụ) đã được chứng nhận Loại 1 dùng cho PCI hoặc dưới dạng  Công Cụ Ảo. Các tổ chức có thể  Dùng Thử Miễn Phí Deep Security, để nâng cấp tính năng AWS Quickstarts nhằm đảm bảo an ninh ở mức tiêu chuẩn hoặc nâng cao (NIST 800-53) đồng thời kích hoạt tính năng hỗ trợ tự động vận hành thông qua công cụ GitHub của chúng tôi.

Giải pháp an ninh được tích hợp trong gói dịch vụ được quản lý bởi AWS

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác chiến lược, Trend Micro đã được bổ nhiệm làmđối tác giải pháp an ninh hàng đầu thuộc hệ thống các Dịch Vụ Do AWS Quản Lý. Các Dịch Vụ Do AWS Quản Lý  giúp chuyển đổi doanh nghiệp sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây nhưng không cần mỗi ngày phải quản lý các hoạt động trên nền tảng này – bao gồm cả các hoạt động an ninh quan trọng được hỗ trợ bởi Trend Micro Deep Security.

Giải pháp an ninh của các chuyên gia

Trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với nhóm chuyên viên toàn cầu của AWS, các chuyên gia về an ninh của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức khi họ vận hành dựa trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Triết lý này cũng được áp dụng ở cả các đối tác điện toán đám mây của chúng tôi khi họ hợp tác với Trend Micro trong việc xây dựng nền tảng điện toán đám mây cho AWS.

Cùng tìm hiểu xem chúng tôi hợp tác với AWS như thế nào để mang lại giải pháp bảo vệ điện toán đám mây toàn diện