Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP)

Thêm tính năng bảo mật hàng đầu thị trường được tối ưu hóa cho AWS và Azure
vào các sản phẩm dịch vụ đám mây của bạn

Khám phá cơ hội

Chương trình đối tác của chúng tôi dành cho Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) hỗ trợ các công ty nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp bảo mật như một phần phạm vi dịch vụ khách hàng rộng hơn như: 

  • Thiết kế, kiến trúc, phát triển, phân phối hoặc quản lý khối lượng công việc, ứng dụng và dịch vụ dựa trên đám mây.
  • Di chuyển khối lượng công việc hoặc ứng dụng sang đám mây chung hoặc sang Phần mềm như là Dịch vụ (SaaS).
  • Quản lý các dịch vụ CNTT liên quan đến một đám mây chung.

Giải quyết các yêu cầu bảo mật và tuân thủ quan trọng

Chương trình đối tác của Trend Micro dành cho Nhà cung cấp dịch vụ đám mây được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng và tự tin giải quyết các yêu cầu bảo mật và tuân thủ cần thiết cho khách hàng sử dụng đám mây.

Bất kể bạn sử dụng nền tảng nào, chúng tôi đều có thể hỗ trợ. Trend Micro Deep Security làm việc với Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, VMware vCloud Air và IBM SoftLayer—và với OpenStack và CloudStack.

Dữ liệu thiết kế: Chương trình đối tác cho CSP