Tổng quan về đối tác

Tăng lợi nhuận của bạn — hợp tác với công ty dẫn đầu trong bảo mật đám mây lai, bảo vệ mạng và bảo vệ người dùng

Tham gia chương trình đối tác toàn cầu của chúng tôi và gặt hái những lợi ích khi hợp tác với Trend Micro

Chúng tôi cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để phát triển doanh nghiệp của mình và giúp bảo vệ khách hàng tốt hơn khỏi toàn cảnh đe dọa CNTT ngày càng phát triển.

 

Chương trình nào phù hợp với bạn?

Đối tác bán các giải pháp Trend Micro

Đối với các nhà cung cấp bán các giải pháp bảo mật Trend Micro, chúng tôi cung cấp các Chương trình đối tác xuất sắc này. Chương trình nào phù hợp với bạn?

Nhà cung cấp Dịch vụ Đám mây (CSP)

Chương trình phù hợp cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nhà phát triển hoặc người quản lý khối lượng công việc, ứng dụng và dịch vụ dựa trên đám mây cho khách hàng.

Nhà cung cấp dịch vụ có quản lý

Chương trình phù hợp cho người quản lý ứng dụng CNTT cho khách hàng.

Đại lý

Chương trình phù hợp cho các doanh nghiệp bán phần mềm và gói giải pháp CNTT cho khách hàng địa phương và khu vực.

Đại lý quốc gia

Chương trình phù hợp cho các doanh nghiệp bán phần mềm và gói giải pháp CNTT cho khách hàng địa phương và khu vực.

Nhà tích hợp hệ thống

Chương trình phù hợp cho các nhà phân tích, nhà thiết kế và nhà triển khai các giải pháp CNTT phức tạp cho khách hàng.

Nhà phân phối

Chúng tôi rất vui lòng khi đứa các giải pháp đến cho các đại lý, đại lý quốc gia và nhà tích hợp hệ thống thông qua các nhà phân phối được ủy quyền.

Đối tác giới thiệu

Tư vấn, cố vấn và giảng viên đã thiết lập mối quan hệ được đền bù cho việc giới thiệu các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện đến Trend Micro.

Đối tác dịch vụ chuyên nghiệp

Cung cấp các công ty dịch vụ chuyên nghiệp chứng nhận, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận các tài nguyên cần thiết để thực hiện bảo mật Trend Micro cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn.

Chứng nhận sản phẩm và Đào tạo Trend Micro

Đào tạo chuyên gia cho tất cả các đối tác của Trend Micro. Đào tạo trực tuyến theo nhịp độ, trên phạm vi rộng về các chủ đề bảo mật hoặc chứng nhận sản phẩm dựa trên lớp học - sự lựa chọn là của bạn.

Đối tác chiến lược liên minh

Amazon Web Services
Microsoft Partner Gold Application Development logo
VMware
IBM
HP Enterprise Business Partner

Trend Micro hợp tác chặt chẽ với nhiều nhà cung cấp giải pháp và công nghệ để phát triển toàn bộ các giải pháp kinh doanh phù hợp với kiến trúc của bạn, đơn giản hóa việc triển khai, nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và tối ưu hóa bảo mật. Những mối quan hệ đối tác này bao gồm cả Các liên minh chiến lược và công nghệ.