Đừng để bọn tội phạm giữ máy tính của bạn làm con tin.

Hãy tải về Trend Micro™ Security với tính năng bảo vệ khỏi phần mềm tống tiền.

Ransomware Protection Brief

Phần mềm tống tiền là gì?

Phần mềm tống tiền khóa máy tính của bạn hoặc mã hóa các tệp của bạn, giữ chúng lại để đòi tiền chuộc cho đến khi bạn trả một khoản phí cho các tội phạm mạng, những kẻ tống tiền.

Phần mềm tống tiền
hoạt động như thế nào?

Nếu bạn truy cập một website bị xâm nhập hoặc nhấp vào một email rác có chứa phần mềm tống tiền, nó có thể tấn công dữ liệu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Giá tiền chuộc có thể lên tới 830 đô la trở lên (thường bằng bitcoin). Phần mềm tống tiền đang gia tăng khi Trend Micro đã chặn hơn 100 triệu mối đe dọa kể từ tháng 10 năm 2015i. Và các mối đe dọa phần mềm tống tiền trên thiết bị di động Android đã tăng gấp 15 lần so với tháng 4 năm 2015ii.

Tôi ngăn chặn
phần mềm tống tiền bằng cách nào?

Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Chặn phần mềm tống tiền truy cập máy tính của bạn bằng tính năng Bảo mật tối đa của Trend Micro™. Các chuyên gia trong ngành gần đây đã công nhận tính năng này có thể chặn 100% các mối đe dọa phần mềm tống tiềniii cũng như bảo vệ hiệu quả 100% khỏi các mối đe dọa trên website.iv.

Prevent ransomware

Thực hành tốt

Tránh mở các email chưa được xác minh hoặc nhấp vào các liên kết được nhúng của chúng, điều này có thể bắt đầu quá trình cài đặt phần mềm tống tiền.

Sao lưu các tệp quan trọng của bạn bằng quy tắc 3-2-1: tạo ba bản sao lưu trên hai phương tiện khác nhau, với một trong các bản sao lưu ở một vị trí riêng biệt.

Thường xuyên cập nhật phần mềm, chương trình và ứng dụng để đảm bảo ứng dụng của bạn là hiện hành, với các biện pháp bảo vệ mới nhất chống lại các lỗ hổng mới.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể là một nạn nhân

Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn có phần mềm tống tiền trên máy tính cá nhân (PC) của mình, Trend Micro có thể trợ giúp:

Anti-ransomware

Nếu máy tính của bạn bị khóa,
tải về công cụ chống phần mềm tống tiền Trend Micro™ nổi tiếng, được đánh giá là một trong những công cụ tốt nhất bởi TechWorld.

Trend Micro Security

Ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai với
Trend Micro Maximum Security.

iTrend Labs, 4/2016: 99% phần mềm tống tiền được phát hiện trong các email hoặc các liên kết web độc hại.
iiCơ sở dữ liệu Trend Micro Mobile App Reputation Service, 6/2016.
iiiAV-TEST Institute, Báo cáo được ủy quyền bởi Trend Micro, 7/2016
ivAV Comparatives, "Kiểm thử Bảo vệ Thế giới thực Động Toàn bộ Sản phẩm," 4-6/2016.