Giới thiệu về các sản phẩm bảo mật

Chọn phần mềm bảo mật phù hợp nhất với bạn

Bảo mật Tối đa

Bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa

720000.00

1300000.00

X device / Y yr

Windows® Mac® AndroidTM iOS Chromebook
Windows computer

Bảo mật Tối đa

Bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa

720000.00

1300000.00

X device / Y yr

Windows® Mac® AndroidTM iOS Chromebook

Bảo mật Internet

Bảo vệ nâng cao cho máy tính cá nhân (PC)

600000.00

900000.00

X device / Y yr

Windows®

Bảo mật Antivirus+

Bảo vệ đơn giảntrước các mối đe dọa phức tạp

230000.00

300000.00

X device / Y yr

Windows®
Mac computer

Bảo mật Tối đa

Bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa

720000.00

1300000.00

X device / Y yr

Windows® Mac® AndroidTM iOS Chromebook
Mobile devices

Bảo mật Tối đa

Bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa

720000.00

1300000.00

X device / Y yr

Windows® Mac® AndroidTM iOS Chromebook

Bảo mật Di động (Android)

Bảo vệ khỏi mất, bị đánh cắp dữ liệu và vi-rút

X device / Y yr

AndroidTM

Bảo mật Di động (iOS)

Bảo vệ nâng cao cho tất cả các thiết bị di động iOS của bạn.

X device / Y yr

iOS
Mobile devices

Bảo mật Tối đa

Bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa

720000.00

1300000.00

X device / Y yr

Windows® Mac® AndroidTM iOS Chromebook

Chúng tôi ngăn chặn hơn 250 triệu mối đe dọa hàng ngày, vì vậy bạn có thể tận hưởng cuộc sống số của mình một cách an toàn.

Bảo mật Internet

Bảo vệ nâng cao cho máy tính cá nhân (PC)

600000.00

900000.00

X device / Y yr

Windows®

Bảo mật Antivirus+

Bảo vệ đơn giảntrước các mối đe dọa phức tạp

230000.00

300000.00

X device / Y yr

Windows®

An toàn với bảo mật di động giúp phát hiện ứng dụng độc hại 100%. i

Bảo mật Di động (Android)

Bảo vệ nâng cao cho thiết bị Android.

X device / Y yr

AndroidTM

Bảo mật Di động (iOS)

Bảo vệ nâng cao cho các thiết bị iOS.

X device / Y yr

iOS

i  Theo Học viện AV-TEST trong các chu kỳ kiểm tra một tháng hai lần ở giai đoạn 2014-2016, so với mức trung bình của ngành là 98% (Tháng 9/2016).