Hỗ trợ Điểm bùng phát, Đào tạo
và Dịch vụ

Cửa hàng một điểm dừng cho dịch vụ TippingPoint®

Dịch vụ hỗ trợ

Hỗ trợ cao cấp

Các dịch vụ phần cứng và phần mềm cho phép bạn tăng tính khả dụng, độ tin cậy và bảo mật của mạng.

Hỗ trợ bạch kim

Dịch vụ tùy chỉnh chuyên sâu để bảo vệ mạng ngày nay. Hỗ trợ tài khoản chuyên dụng, đào tạo nâng cao tại chỗ, dịch vụ triển khai nâng cao và phụ tùng lạnh tại chỗ.

Các dịch vụ chuyên nghiệp

Khởi động nhanh

Các dịch vụ này được thiết kế để hỗ trợ việc triển khai các sản phẩm TippingPoint và tối đa hóa giá trị của khách hàng.

Kiểm tra sức khỏe

Dịch vụ Kiểm tra sức khỏe được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm TippingPoint thông qua xác định và giải quyết các vấn đề vô hình trong dòng sản phẩm TippingPoint.

Dịch vụ giáo dục

Đào tạo bảo mật

Các khóa đào tạo do giảng viên hướng dẫn dạy các khái niệm và các phương pháp tốt nhất cần thiết cho việc cài đặt, cấu hình, bảo mật và quản lý hệ thống của giải pháp TippingPoint.

Hỗ trợ, Giáo dục và Dịch vụ về TippingPoint là chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng của Tipping Point.

Để được hỗ trợ về tất cả các sản phẩm dành cho doanh nghiệp khác của Trend Micro, vui lòng xem Dịch vụ Hỗ trợ Tiêu chuẩn hoặc Cao cấp của Trend Micro.