Giáo dục của Trend Micro

Đào tạo hiện đại. Chứng nhận sản phẩm. Phân tích của chuyên gia.

Tìm hiểu từ các chuyên gia về sản phẩm và an ninh mạng của chúng tôi.
Làm sâu sắc thêm kiến thức của bạn. Xây dựng kỹ năng của bạn.

Theo kịp với những phát triển sản phẩm mới nhất

Với chứng nhận sản phẩm Trend Micro, bạn có các kỹ năng để triển khai và quản lý các giải pháp bảo mật hàng đầu của chúng tôi.

Đào tạo phù hợp với nhu cầu của bạn

Theo yêu cầu hoặc trong lớp học – bất kể sở thích của bạn – chúng tôi có các khóa học phù hợp cho bạn.

Tìm hiểu cách bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mới nhất

Bằng cách nâng cao kỹ năng của bạn, bạn đang ở trong một vị trí để phát hiện và phản ứng tốt hơn với các cuộc tấn công mới nhất.

Khám phá đào tạo theo yêu cầu

Đào tạo trực tuyến theo nhịp độ riêng, bao gồm một loạt các chủ đề an ninh mạng và các chủ đề liên quan đến Trend Micro

  • Học theo nhịp độ của bạn, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào
  • Truy cập danh mục khóa học dễ tìm kiếm với nhiều lựa chọn đào tạo do chuyên gia tạo
  • Được đào tạo về Trend Micro, an ninh mạng, các mối đe dọa mới nhất và hơn thế nữa
  • Thích hợp cho những người bán hàng / trước bán hàng, tiếp thị và các vai trò của đối tác kênh

Được chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm dựa trên lớp học cho Trend Micro Deep Security, Deep Discovery, TippingPoint và Office Scan.

  • Hướng dẫn thực hành từ giảng viên được chứng nhận của Trend Micro
  • Chứng nhận được xếp loại từ 3 đến 5 ngày
  • Có sẵn trên khắp thế giới thông qua mạng lưới các Trung tâm Đào tạo được Ủy quyền của Trend Micro
  • Thích hợp cho những người triển khai, quản trị hoặc hỗ trợ các giải pháp của Trend Micro
     

Sẵn sàng để bắt đầu?

Việc tiếp cận giáo dục rất dễ dàng:


Đối tác  

Trước tiên đăng nhập vào Cổng thông tin Đối tác, sau đó nhấp vào “Giáo dục” từ thanh trình đơn


Khách hàng  

Trước tiên đăng nhập vào Hỗ trợ của tôi, sau đó nhấp vào “Đào tạo của tôi”