Dịch vụ Hỗ trợ 

Đảm bảo hoạt động trơn tru với hỗ trợ cấp cao

Hãy gọi cho các chuyên gia của chúng tôi
1-877-218-7363

Hỗ trợ cấp chuyên gia từ các chuyên gia bảo mật toàn cầu 

Tận dụng lợi thế của các dịch vụ hỗ trợ cấp cao để bảo mật mạnh mẽ, tối thiểu hóa mối đe dọa và bảo vệ tài nguyên Công nghệ Thông tin (CNTT) quý giá của bạn để phục vụ các chức năng quan trọng khác.

Tại sao chúng tôi lại biết rõ hoạt động hỗ trợ của mình là tốt nhất? Trend Micro — 100% bảo mật, 100% tập trung, 100% theo thời gian thực. Chúng tôi là những chuyên gia BẢO MẬT toàn cầu và hoàn toàn chuyên tâm để giúp tổ chức bạn trao đổi thông tin kỹ thuật số an toàn.

Lợi ích chính

Bức tranh toàn cảnh về an ninh mạng đang ngày càng phức tạp, nhóm hỗ trợ của chúng tôi có
chuyên môn tốt nhất, được đào tạo liên tục và nguồn lực nhân viên để xử lý các vấn đề của khách hàng.
Dịch vụ Hỗ trợ của Trend Micro có thể:

Củng cố vấn đề bảo mật nhờ giải quyết nhanh các vấn đề liên quan tới hỗ trợ

 • Đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật mọi lúc mọi nơi theo nhu cầu
 • Trao sức mạnh cho đội ngũ Công nghệ Thông tin (CNTT) của bạn thông qua những thách thức bảo mật khi không hoạt động
 • Tối ưu hóa ROI bằng các tư vấn chuyên môn về các giải pháp đầu ngành của Trend Micro
 • Cung cấp cho bạn tư vấn kịp thời, chủ động từ Quản lý Dịch vụ Khách hàng chuyên biệt

Chọn mức hỗ trợ phù hợp với tổ chức của bạn

 • Hỗ trợ Tiêu chuẩn 24X7 luôn sẵn sàng để hỗ trợ các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp như định nghĩa tại www.trendmicro.com/severitydefinitions

  Hỗ trợ các vấn đề hàng ngày và bất thưởng trong suốt thời gian hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Bạn sẽ nhận được Hỗ trợ Tiêu chuẩn Trend Micro 24x7 theo

  thỏa thuận bảo trì còn hiệu lực. 
 
 • Chương trình Hỗ trợ Cao cấp sẽ chỉ định riêng cho bạn một Quản lý Dịch vụ Khách hàng có thể liên hệ liên tục để hỗ trợ bạn về

  các vấn đề khẩn cấp và hướng dẫn chuyên môn được thiết kế riêng nhằm nâng cao tình hình bảo mật của bạn.

 

Hỗ trợ cho Điểm bùng phát được cung cấp riêng. Xem Hỗ trợ Điểm bùng phát, Đào tạo và Dịch vụ

 

*Tiếp cận với dịch vụ hỗ trợ liên tục cho các vấn đề nghiêm trọng được định nghĩa tại www.trendmicro.com/severitydefinitions