Deep Security Smart Check

Bảo vệ hình ảnh vùng chứa của bạn với bảo mật liên tục, được tự động hóa
trong đường ống CI/CD của bạn

Các tính năng chính

Quét hình ảnh thiết bị chứa liên tục được tối ưu hóa cho DevOps

Chạy các ứng dụng ở bất kỳ nơi nào với bảo mật tích hợp cùng môi trường và công cụ DevOps của bạn.

 • Quét hình ảnh thiết bị chứa trong các đăng ký registry và đám mây phổ biến, bao gồm Docker Trusted Registry, Amazon Elastic Container Registry, Azure Container Registry, và Google Container Registry
 • Phát hiện phần mềm độc hại và lỗ hổng với tầm nhìn của bảng điều khiển, nhật ký và thông báo
 • Bảo vệ liên tục với các bản cập nhật từ Mạng Bảo vệ Thông minh của Trend Micro
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Giảm quy trình thủ công với tính năng quét hình ảnh thiết bị chứa tự động

Cho phép phát triển và hoạt động để vận hành nhanh với bảo mật tự động thông qua các API được xây dựng để cải thiện chu kỳ phát triển.

 • Quét hoàn toàn tự động bằng Webhook và một bộ API có giấy phép, đồng bộ
 • Các API được khởi động bởi hệ thống CI/CD để bắt đầu quét khi một hình ảnh thiết bị chứa được đẩy vào Docker registry
 • Luồng công việc vòng kín cung cấp chi tiết cho các nhà phát triển để khắc phục
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Bảo vệ thông minh trong đường CI/CD

Giảm gián đoạn lịch trình phát triển và quy trình làm việc với thông tin về các mối đe dọa chưa từng có, tối đa hóa việc phát hiện mối đe dọa trong đường CI/CD của bạn.

 • Phân tích nâng cao, bao gồm việc máy học bảo mật Trend Micro XGen™, phát hiện các mối đe dọa trong thời gian thực, zero-day
 • Tích hợp thông tin về các mối đe dọa từ hàng triệu cảm biến với hơn 3 nghìn tỷ truy vấn mối đe dọa hàng năm
 • Xác định gần 7 tỷ mối đe dọa độc đáo hàng năm để đảm bảo sự bảo vệ khỏi các mối đe dọa ngày hôm nay và ngày mai thông qua Mạng lưới bảo vệ thông minh của Trend Micro
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Bảo vệ sẵn sàng cho tuân thủ

Giúp xây dựng các ứng dụng an toàn và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ mà không ảnh hưởng đến năng suất trong đường CI/CD.

 • Đánh giá tính lỗ hổng và phát hiện phần mềm độc hại  
 • Báo cáo kiểm toán được đơn giản hóa với lịch sử nhật ký để giúp giải quyết các yêu cầu tuân thủ và quản trị
 • Quét liên tục đảm bảo khả năng phát hiện các mối đe dọa và nguy cơ trước khi chạy và để chạy các thiết bị chứa 
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Kubernetes 1.8.7 hoặc cao hơn

Helm/Tiller 2.8.1 hoặc cao hơn

Docker 17.06 hoặc cao hơn

Phát hiện các lỗ hổng trước thời gian chạy

Phát hiện các lỗ hổng và phần mềm độc hại có chức năng quét hình ảnh Docker trước thời gian chạy.

 • Giảm thiểu các dương tính giả bằng các lớp vá tương ứng với các gói dể bị tổn thương trong cùng một hình ảnh
 • Xử lý các lỗ hổng trước khi chúng có thể được khai thác trong thời gian chạy
 • Kết quả bao gồm chi tiết sửa chữa có sẵn

Triển khai một cách tự tin các vùng chứa với việc xác nhận hình ảnh

Nhận thông báo kết quả quét và đẩy hình ảnh vào sản xuất một cách tự động.

 • Cho phép hình ảnh đáp ứng yêu cầu bảo mật được triển khai một cách tự động vào sản xuất
 • Tích hợp với các dịch vụ tạo ký tự (signing) để kiểm soát việc tiếp nhận dựa trên rủi ro
 • Xây dựng chính sách dựa trên cả phần mềm độc hại và hồ sơ dễ bị tổn thương

Tính linh hoạt để phù hợp với đường ống (pipeline) của bạn

Bảo mật hiệu quả cho các vùng chứa bắt đầu bằng cách quản lý đơn giản việc bảo vệ hình ảnh.

 • Định cấu hình người dùng và nhóm được ủy quyền phù hợp cho quyền truy cập dựa trên vai trò
 • Thêm và cập nhật sổ đăng ký để tối đa hóa quét mong muốn
 • Tạo nhiều kịch bản quét đồng thời

Bảo mật

Smart Check là một phần trong giải pháp Đám mây Lai của chúng tôi, được hỗ trợ bởi công nghệ Trend Micro XGen™. Biện pháp bảo mật mạnh mẽ này cung cấp các kỹ thuật phòng thủ hiểm họa an ninh mạng để bảo vệ các khối lượng công việc thực, ảo và đám mây, cùng với việc quét trước thời gian chạy các hình ảnh vùng chứa và bảo vệ các vùng chứa và máy chủ của chúng.