Video nghiên cứu tình huống về GDPRTìm hiểu về hành trình tuân thủ của chúng tôi

Nâng cao chuẩn mực về quyền riêng tư dữ liệu

Tuân thủ GDPR là hành trình liên tục liên quan đến mọi khía cạnh của tổ chức, từ đào tạo nhân viên, đến kiểm soát bảo mật dữ liệu và các công tác trung gian.

Là một phần cam kết toàn cầu về quyền riêng tư dữ liệu, chúng tôi đã làm việc với nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên hầu hết tất cả các bộ phận chức năng của tổ chức, quản lý thận trọng thông tin quy định để đảm bảo cách tiếp cận tổng thể không chỉ đối với tuân thủ GDPR mà cuối cùng là bảo vệ dữ liệu.

Hãy tham gia với chúng tôi vì chúng tôi chia sẻ hành trình tuân thủ của mình thông qua một loạt video với sự xuất hiện của các đại diện từ nhiều bộ phận chức năng của tổ chức chịu tác động bởi quy định sâu rộng này.

Hành trình tuân thủ GDPR của chúng tôi

Xem hành trình tuân thủ GDPR từ nhiều góc nhìn khi chúng tôi nâng cao chuẩn mực về quyền riêng tư dữ liệu.

Giới thiệu về GDPR Thời lượng 4:21

Danh sách các đoạn video

GDPR là gì và vì sao nó quan trọng?

Giám đốc tài chính / Tài chính Thời lượng 4:38

Giám đốc chương trình GDPR

Pháp lý

Bảo mật CNTT

Giám đốc điều hành

Danh sách các đoạn video

Bảo mật đã thay đổi như thế nào?

Nhân sự

Hoạt động tiếp thị

Sản phẩm & Dịch vụ

Bán hàng & Đối tác