Bảo vệ Hệ thống Ngưng Hỗ trợ

Ngưng Hỗ trợ không có nghĩa là ngưng bảo vệ

Đừng để lộ những ứng dụng công việc quan trọng của bạn

Việc ngưng hỗ trợ cho các nền tảng doanh nghiệp hàng đầu như Windows XP, Windows 2000 Server và Windows Server 2003 có thể dẫn đến những thách thức lớn cho các tổ chức đang chạy các ứng dụng công việc quan trọng.

Việc tiếp tục sử dụng nền tảng và ứng dụng đã ngưng hỗ trợ khiến các tổ chức đối mặt với các lỗ hổng mới, các mối đe dọa phần mềm độc hại, và vi phạm dữ liệu.

Bảo mật Sâu Trend Micro, được hỗ trợ bởi XGen, triển khai kết hợp các kỹ thuật phòng thủ liên thế hệ để bảo vệ tổ chức của bạn trước các cuộc tấn công tập trung vào khai thác lỗ hổng chưa được vá, giảm thiểu gián đoạn kinh doanh và ngăn chặn mất dữ liệu doanh nghiệp nhạy cảm. 

Bảo vệ những lỗ hổng bảo mật trước khi bị lợi dụng

Bảo mật Sâu sử dụng hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập dựa trên máy chủ (IDS IPS) để bảo vệ các lỗ hổng trong các hệ thống không hỗ trợ trước khi chúng có thể bị lợi dụng.

Với cách chúng tôi tiếp cận để bảo vệ các máy chủ và ứng dụng ngưng hỗ trợ, chúng tôi hầu như có thể vá các lỗ hổng hệ thống dễ bị tấn công, ngăn chặn các cuộc tấn công tìm cách lợi dụng sự lỗi thời của hệ thống không được cập nhật bảo mật.

Luôn được bảo vệ cho đến khi bạn có thể chuyển đổi

Nếu bạn chưa sẵn sàng chuyển đổi trước khi ngưng hỗ trợ, bạn có thể bảo vệ các môi trường như Windows Server 2003 với khả năng bảo mật mạng và hệ thống mà Bảo mật Sâu cung cấp.

Bảo mật Sâu cung cấp bộ kiểm soát bảo mật toàn diện có thể được sử dụng để bảo vệ các nền tảng đời cuối, cho phép các tổ chức lên kế hoạch và thực hiện một quá trình chuyển đổi phù hợp với doanh nghiệp. 

Bảo vệ Windows Server 2003

Nhiều tổ chức cần thời gian để chuyển đổi, khiến họ phải đối mặt với các lỗ hổng bảo mật mới, các mối đe dọa phần mềm độc hại như phần mềm tống tiền và vi phạm dữ liệu. 

Hội thảo trên web (Webinar): Điều gì xảy ra khi hệ thống Windows Server 2003 của bạn dễ bị tấn công

Paul Henry, Giảng viên Cao cấp, Học viện SANS
Steve Neville, Quản lý Tiếp thị Giải pháp, Trend Micro