Bảo mật đám mây Cloud Security

Bảo mật cho đám mây được tái tạo – dễ mua, mở rộng quy mô nhanh và được tích hợp vào các phương pháp DevOps

Bảo mật đám mây là trách nhiệm chung

Cho dù bạn đang sử dụng các nhà cung cấp đám mây, như AWSMicrosoft Azure để lưu trữ các ứng dụng và dữ liệu nhạy cảm của bạn hay tận dụng tốc độ Microsoft Office 365, Dropbox và các nhà cung cấp khác về phần mềm như là một dịch vụ đám mây cloud software-as-a-service (SaaS) cung cấp, bạn đều có vai trò trong bảo mật đám mây.

Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và SaaS nỗ lực để mang đến môi trường bảo mật, nhưng trong mô hình trách nhiệm chung về bảo mật, bạn chịu trách nhiệm cuối cùng về dữ liệu và khối lượng công việc mà bạn đưa vào đám mây. Cho dù đó là các biện pháp kiểm soát bảo mật bổ sung để đáp ứng các yêu cầu nội bộ hay bên ngoài (ví dụ như PCI, HIPAA, NIST) hay bảo vệ chống lại các cuộc tấn công của mã độc tống tiền (WannaCry và mã độc khác), lỗ hổng zero-day và các cuộc tấn công tinh vi khác — Trend Micro có thể trợ giúp.

Bảo mật khối lượng công việc cho AWS, Azure và các môi trường đám mây khác 

Cho dù bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào, bạn đều cần bảo vệ bổ sung cho những gì bạn đưa vào đám mây. Trend Micro™ Deep Security™, được hỗ trợ bởi phần mềm bảo mật XGen™ sử dụng sự kết hợp các kỹ thuật phòng thủ hiểm họa an ninh mạng giữa nhiều thế hệ để bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây khỏi vi phạm và thúc đẩy sự tuân thủ với:

  • IDS/IPS, chống phần mềm độc hại, giám sát tính toàn vẹn, kiểm soát ứng dụng và nhiều hơn nữa trong một tác nhân nhẹ duy nhất
  • Giá hàng giờ hoặc hàng năm và nhiều tùy chọn triển khai
  • Tích hợp API sâu với AWS và Azure

 

 

Bảo mật cho Microsoft Office 365 và các ứng dụng đám mây SaaS khác

Mặc dù Microsoft cung cấp tính năng bảo vệ chống vi-rút tích hợp cho Office 365, nhưng không thể phát hiện 90% phần mềm độc hại ngày nay bằng các kỹ thuật chống vi-rút truyền thống. Đó là lý do tại sao bạn cần khả năng phát hiện và ngăn ngừa nâng cao của Bảo mật ứng dụng đám mây của Trend Micro, bao gồm phân tích phần mềm độc hại bằng hộp bảo mật để ngăn chặn mã độc tống tiền và các hiểm họa an ninh mạng khác.

Được thiết kế để bảo vệ các ứng dụng SaaS, Bảo mật ứng dụng đám mây cũng có thể bảo vệ các ứng dụng chia sẻ tệp tin trên đám mây như Dropbox, Box, Google Drive, SharePoint Online và nhiều ứng dụng khác khỏi các hiểm họa an ninh mạng và mất dữ liệu. 

 

Thông tin bảo mật dựa trên đám mây

Chúng tôi đi tiên phong trong việc sử dụng đám mây trong Trend Micro Smart Protection Network, phân tích hiệu quả 100TB thông tin đe dọa hàng ngày để nhanh chóng xác định các hiểm họa an ninh mạng mới. Chúng tôi phân phối ngay thông tin này cho các sản phẩm bảo mật hàng đầu thị trường của chúng tôi để bảo vệ các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏngười tiêu dùng chống lại các hiểm họa an ninh mạng mới nhất, bao gồm cả mã độc tống tiền.

 

Bảo mật được cung cấp như là dịch vụ

Trend Micro mang đến cho các tổ chức sự linh hoạt để chọn phần mềm hoặc, đối với một số giải pháp bảo mật của chúng tôi, cách tiếp cận như là dịch vụ. Với mô hình dịch vụ, không cần thiết lập hoặc cấu hình và chúng tôi xử lý tất cả các bản cập nhật sản phẩm và quản lý cơ sở hạ tầng cho bạn.

Bảo vệ tài sản của bạn trên đám mây bằng giải pháp bảo mật được cung cấp trên đám mây. Xem Deep Security as a Service.