Chống phần mềm độc hại và Bảo vệ nâng cao khỏi hiểm họa an ninh mạng Advanced Threat Protection

Bảo vệ chống lại phần mềm độc hại đã biết, chưa biết và chưa tiết lộ

Kết hợp tối ưu các kỹ thuật bảo vệ

Các mối đe dọa tinh vi ngày nay đòi hỏi một cách tiếp cận mới để bảo vệ người dùng, mạng và trung tâm dữ liệu. Cách tiếp cận này cần sử dụng sự kết hợp các kỹ thuật bảo vệ khỏi các mối đe dọa ở nhiều thế hệ sử dụng kỹ thuật phù hợp đúng thời điểm. Bảo mật XGen™ của Trend Micro cung cấp sự kết hợp tối ưu các kỹ thuật.

Phát hiện mối đe dọa
đã biết, hiệu quả

malware protection

Mặc dù mối đe dọa được biết, điều đó không có nghĩa là nó ít nguy hiểm hơn—điều đó có nghĩa là đã có biện pháp bảo vệ. Điều này có thể cản trở phân tích tĩnh, ký hiệu, hoặc tập tin và cơ sở dữ liệu web. Phát hiện mối đe dọa đã biết được coi là giai đoạn bảo vệ đầu tiên và cực kỳ quan trọng. Với số lượng lớn các cuộc tấn công diễn ra trên các hệ thống bằng phần mềm chưa được vá, phần mềm độc hại đã biết trên 10 năm vẫn đang được sử dụng hiệu quả ngày nay.
 

Phát hiện các mối đe dọa
đã biết

Ngày nay, nhiều hiểm họa an ninh mạng nâng cao được thiết kế đặc biệt để vượt qua các biện pháp bảo vệ bảo mật truyền thống và vẫn không bị phát hiện khi lấy cắp dữ liệu của công ty bạn hoặc mã hóa thiết bị để đòi tiền chuộc. Các phương pháp phát hiện không dựa trên ký hiệu được thiết kế để phát hiện các loại tấn công này. Các kỹ thuật bảo mật XGen - XGen Security™ này bao gồm, nhưng không giới hạn, tùy chỉnh sandbox, phân tích hành vi, xâm nhập và ngăn ngừa khai thác, điều tra và pháp y, kiểm tra bộ nhớ, kiểm tra sự phổ biến/trưởng thành và kiểm soát ứng dụng.

Tầm quan trọng của những lỗ hổng chưa tiết lộ

Vùng màu xám giữa đã biết và chưa biết được gọi là chưa tiết lộ. Đây là những lỗ hổng phần mềm chỉ được biết đến bởi một nhóm ít người (thường là nhà nghiên cứu bảo mật, nhà cung cấp bảo mật và nhà cung cấp phần mềm bị ảnh hưởng). Giống như một lỗ hổng chưa biết trong hàng rào, những lỗ hổng này, nếu không được vá, là những mục tiêu tiềm ẩn cho các cuộc tấn công. Chúng tôi giúp ngăn ngừa hiểm họa an ninh mạng liên tục chống lại các lỗ hổng mới xuất hiện thông qua dịch vụ Vaccine kỹ thuật số của chúng tôi, thường vài tháng trước khi lỗ hổng có thể bị khai thác bởi một hiểm họa an ninh mạng.

Bảo vệ người dùng của bạn

 

Bảo vệ tối đa cho người dùng và dữ liệu của họ, trên các ứng dụng thiết bị đầu cuối, email, web và SaaS (Phần mềm như là Dịch vụ (SaaS))

Bảo vệ mạng của bạn

 

Phát hiện và chặn các hiểm họa an ninh mạng.

Bảo vệ máy chủ
và khối lượng công việc
dựa trên đám mây

Bảo vệ tối ưu cho máy chủ thực, ảo và dựa trên đám mây.