Tin nóng mới nhất

Trend Micro hợp tác với RM Education để cung cấp các giải pháp bảo mật Worry-Free Security cho các trường học, học viện, cao đẳng và đại học

14.06.2017
Quan hệ đối tác sẽ mở rộng phạm vi của Trend Micro và cải thiện khả năng bảo vệ mạng cho các cơ sở giáo dục trên toàn quốc
Trend Micro đã tuyên bố thỏa thuận hợp tác mới với RM Education, sẽ mang đến lợi ích cho ngày càng nhiều các trường học ở Anh từ các trang web, tin nhắn và bảo mật đám mây hàng đầu trong ngành.
Thỏa thuận này sẽ giúp Trend Micro mở rộng phạm vi tiếp cận trong một lĩnh vực phát triển nhanh chóng nhờ có cơ sở khách hàng mạnh mẽ của RM Education.
Quan trọng hơn là thỏa thuận này sẽ mang lại sự an tâm cho các trường học, học viện, cao đẳng và đại học trên toàn quốc trong khi tất cả các tổ chức này đều đang đối mặt với một mối đe dọa ngày càng tăng từ không gian mạng.

Trend Micro hợp tác với RM Education để cung cấp các giải pháp bảo mật Worry-Free Security cho các trường học, học viện, cao đẳng và đại học

14.06.2017
Quan hệ đối tác sẽ mở rộng phạm vi của Trend Micro và cải thiện khả năng bảo vệ mạng cho các cơ sở giáo dục trên toàn quốc
Trend Micro đã tuyên bố thỏa thuận hợp tác mới với RM Education, sẽ mang đến lợi ích cho ngày càng nhiều các trường học ở Anh từ các trang web, tin nhắn và bảo mật đám mây hàng đầu trong ngành.
Thỏa thuận này sẽ giúp Trend Micro mở rộng phạm vi tiếp cận trong một lĩnh vực phát triển nhanh chóng nhờ có cơ sở khách hàng mạnh mẽ của RM Education.
Quan trọng hơn là thỏa thuận này sẽ mang lại sự an tâm cho các trường học, học viện và cao đẳng, đại học trên toàn quốc trong khi tất cả các tổ chức này đều đang đối mặt với một mối đe dọa ngày càng tăng từ không gian mạng.

Trend Micro hợp tác với RM Education để cung cấp các giải pháp bảo mật Worry-Free Security cho các trường học, học viện, cao đẳng và đại học

14.06.2017
Quan hệ đối tác sẽ mở rộng phạm vi của Trend Micro và cải thiện khả năng bảo vệ mạng cho các cơ sở giáo dục trên toàn quốc
Trend Micro đã tuyên bố thỏa thuận hợp tác mới với RM Education, sẽ mang đến lợi ích cho ngày càng nhiều các trường học ở Anh từ các trang web, tin nhắn và bảo mật đám mây hàng đầu trong ngành.
Thỏa thuận này sẽ giúp Trend Micro mở rộng phạm vi tiếp cận trong một lĩnh vực phát triển nhanh chóng nhờ có cơ sở khách hàng mạnh mẽ của RM Education.
Quan trọng hơn là thỏa thuận này sẽ mang lại sự an tâm cho các trường học, học viện và cao đẳng, đại học trên toàn quốc trong khi tất cả các tổ chức này đều đang đối mặt với một mối đe dọa ngày càng tăng từ không gian mạng.

Tin tức

Thông tin liên hệ báo chí

Kết nối với chúng tôi trên ...

Trend Micro LinkedIn

Trend Micro là công ty hàng đầu thế giới về phần mềm và giải pháp bảo mật, luôn nỗ lực xây dựng một thế giới an toàn để trao đổi thông tin kỹ thuật số.

Trend Micro Twitter
Trend Micro facebook