Chính sách quyền riêng tư cho sản phẩm và dịch vụ của Trend Micro (có hiệu lực từ tháng 3/2018)

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bạn nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân tại Liên minh Châu Âu, Khu vực kinh tế châu Âu hoặc Vương quốc Anh.

 

Trend Micro Incorporated cũng như các công ty con và chi nhánh (gọi chung là "Trend Micro" hoặc "chúng tôi") cung cấp Chính sách quyền riêng tư này để giúp bạn hiểu các loại thông tin mà bạn cung cấp cho Trend Micro, chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Trend Micro.

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Với sản phẩm và dịch vụ của Trend Micro, bạn có thể tăng cường bảo vệ dữ liệu kỹ thuật số của mình tránh khỏi tin tặc, những kẻ gửi thư rác, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại và các mối đe dọa trực tuyến khác. Do tính chất phát triển nhanh chóng và liên tục của các mối đe dọa trực tuyến và phần mềm độc hại, cần phải định cấu hình các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để liên tục cung cấp dữ liệu và thông tin từ thiết bị của bạn nhằm giúp chúng tôi luôn đi trước các hoạt động gây hại và bảo vệ thiết bị cũng như dữ liệu của bạn. Dữ liệu và thông tin này cũng có thể bao gồm dữ liệu cá nhân.

Bạn cung cấp các thông tin gì?

Dữ liệu cấp phép sản phẩm

Khi bạn cài đặt và kích hoạt các sản phẩm của chúng tôi, bạn cung cấp dữ liệu cá nhân như:

 • họ tên
 • số điện thoại
 • địa chỉ email
 • ID thiết bị
 • hệ điều hành
 • mã cấp phép

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân này để đảm bảo rằng giấy phép của bạn cho các giải pháp của chúng tôi là hợp lệ và liên hệ với bạn về việc gia hạn, các vấn đề kỹ thuật và thông tin sản phẩm mới.

Thông tin và dữ liệu cá nhân để sử dụng và tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của Trend Micro

Bạn cung cấp các loại thông tin và dữ liệu cá nhân sau đây khi sử dụng và tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Thông tin và dữ liệu cá nhân cụ thể mà bạn cung cấp sẽ tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được sử dụng. Việc cung cấp các loại thông tin và dữ liệu cá nhân này cho phép bạn tham gia, chia sẻ và tận dụng cơ sở dữ liệu thông tin toàn cầu liên quan đến mối đe dọa của Trend Micro để nhanh chóng xác định và bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn trong môi trường mạng duy nhất của bạn, như được mô tả chi tiết dưới đây, cũng như cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ mà bạn yêu cầu.

 • Thông tin sản phẩm, chẳng hạn như địa chỉ MAC, ID thiết bị,
 • Địa chỉ IP công khai của cổng người dùng vào Internet
 • Môi trường di động/máy tính cá nhân
 • Siêu dữ liệu từ tệp tin thực thi đáng ngờ
 • URL, tên miền và địa chỉ IP của trang web đã truy cập
 • Siêu dữ liệu của máy khách /thiết bị được quản lý bởi sản phẩm cổng
 • Hành vi ứng dụng
 • Hành vi khách hàng [Xem Hedwig]
 • Thông tin từ e-mail đáng ngờ, bao gồm địa chỉ email người gửi, người nhận và tệp đính kèm
 • Thông tin tệp độc hại đã phát hiện
 • Thông tin kết nối mạng độc hại đã phát hiện
 • Nhật ký gỡ lỗi
 • Kiến trúc/Cấu trúc liên kết mạng
 • Ảnh chụp màn hình của lỗi

Nếu bạn không muốn cung cấp dữ liệu cá nhân cho Trend Micro, vui lòng tham khảo tài liệu sản phẩm của bạn để biết thêm chi tiết về cách vô hiệu hóa các tính năng thu thập và gửi phản hồi cho Trend Micro, nếu có.

Trend Micro sử dụng dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

Sản phẩm của chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp để thực hiện các dịch vụ và chức năng liên quan đến bảo mật và phát hiện mối đe dọa như:

 • Phân tích dữ liệu được gửi đến/từ (các) thiết bị của bạn để tách biệt và xác định các mối đe dọa, lỗ hổng, hoạt động đáng ngờ và các cuộc tấn công;
 • Đánh giá độ tin cậy của thiết bị hoặc tệp tin để tư vấn cho bạn về việc có nên cấp quyền truy cập hay không;
 • Phân tích email để bảo vệ khỏi thư rác và các nội dung đáng ngờ khác;
 • Bảo vệ chống vi-rút;
 • Phát hiện xâm nhập, phòng ngừa và bảo vệ;
 • Phòng ngừa và dự báo mối đe dọa;
 • Phòng ngừa mạng;
 • Xác định nguồn và phương pháp tấn công được nhắm mục tiêu
 • Cung cấp bảo vệ cập nhật chống lại các mối đe dọa gây hại

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho các mục đích kinh doanh khác, bao gồm

 • Lưu hồ sơ nội bộ
 • Tuân thủ pháp luật và yêu cầu từ các cơ quan chính phủ
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Cập nhật cho bạn về sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi của chúng tôi
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng, quản lý đăng ký và trả lời các yêu cầu, câu hỏi và nhận xét
 • Tất cả các dữ liệu cá nhân nêu trên là cần thiết để ký hợp đồng với Trend Micro cũng như để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Trend Micro; do đó, bạn có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc chúng tôi không thể thực hiện hợp đồng với bạn hay cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.
 

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, tổ chức, kỹ thuật và vật lý, bao gồm kiểm soát ra vào, các biện pháp an ninh tòa nhà, hủy dữ liệu an toàn và kế hoạch ứng phó với sự cố để bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Các biện pháp kiểm soát an ninh của chúng tôi được thiết kế để duy trì mức độ bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có thích hợp của dữ liệu.

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn ở đâu?

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại các trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ cũng như các địa điểm khác trên khắp thế giới do Trend Micro, chi nhánh của Trend Micro hoặc các nhà xử lý dữ liệu của Trend Micro thực hiện. Khi bạn kết nối với các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể gửi thông tin của mình ra ngoài quốc gia của bạn đến một khu vực pháp lý có thể không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương như khu vực pháp lý sở tại của bạn

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin mà bạn cung cấp trong khoảng thời gian bạn là người đăng ký hoặc người dùng đăng ký sản phẩm của chúng tôi hoặc trong khoảng thời gian chúng tôi có mục đích kinh doanh khác nhưng không lâu hơn khoảng thời gian được yêu cầu hoặc cho phép theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn như thế nào?

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu mà bạn cung cấp, ngoại trừ với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi thực thi và cải thiện dịch vụ cho bạn, với sự đồng ý của bạn, khi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng với bạn; để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn, của chúng tôi và của người khác; liên quan đến việc bán hoặc tái tổ chức doanh nghiệp của chúng tôi, nếu và trong phạm vi được pháp luật cho phép và khi được yêu cầu hợp tác với bất kỳ quy trình pháp lý nào và bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc yêu cầu nào khác của chính phủ. Có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn nếu thông tin đó có liên quan đến trát của tòa án hoặc cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc hoạt động điều tra của chính phủ nếu được cho phép theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư của Trend Micro

Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào tháng 1 năm 2017. Trend Micro có thể sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như theo phản hồi của khách hàng. Khi chúng tôi thay đổi Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ sửa ngày đề ở đầu Chính sách quyền riêng tư này. Nếu có thay đổi đáng kể đối với Chính sách quyền riêng tư này hoặc về cách Trend Micro sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Trend Micro sẽ thông báo bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó trước khi thực hiện thay đổi hoặc gửi thông báo trực tiếp cho bạn.

Thông tin liên hệ của Trend Micro và truy vấn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu, nhận xét hoặc mối quan tâm nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ legal_notice@trendmicro.com hoặc gửi thư đến Chương trình quyền riêng tư Trend Micro, Trend Micro Incorporated tới Phòng Pháp chế, 225 East John Carpenter Freeway, Suite 1500, Irving, TX 75062, Hoa Kỳ.