Chính sách quyền tiếp cận của Trend Micro và Kế hoạch chăm sóc khách hàng có thể tiếp cận cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Người khuyết tật

Trend Micro cam kết phục vụ tất cả khách hàng bao gồm cả người khuyết tật với chất lượng dịch vụ vượt trội.

Thiết bị hỗ trợ

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi được đào tạo và quen thuộc với các thiết bị hỗ trợ khác nhau có thể được khách hàng bị khuyết tật sử dụng khi tiếp cận hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi. Trend Micro sẽ có những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng khách hàng sử dụng các thiết bị hỗ trợ sẽ không bị ngăn cản tiếp cận hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi.

Trao đổi

Chúng tôi sẽ trao đổi với người khuyết tật theo các cách thức có xét tới tình trạng khuyết tật của họ.

Hướng dẫn thiết kế khả năng tiếp cận cho trang web

Trang web của chúng tôi được thiết kế với hướng dẫn khả năng tiếp cận WCAG 2.0 A và AA.
(http://www.w3.org/WAI/intro/wcag)

Động vật trợ giúp

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ người khuyết tật và động vật trợ giúp của họ. Động vật trợ giúp được phép vào một số địa điểm trong các tòa nhà được mở cửa cho cộng đồng của chúng tôi.

Người hỗ trợ

Một người bị khuyết tật đi cùng một người hỗ trợ sẽ được phép dẫn theo người hỗ trợ đi cùng trong các tòa nhà của chúng tôi. Không tính thêm phí bổ sung khi đi cùng người hỗ trợ.

Thông báo về gián đoạn tạm thời

Trong trường hợp có sự gián đoạn theo kế hoạch hoặc ngoài dự kiến đối với các dịch vụ hoặc tiện nghi cho khách hàng bị khuyết tật, Trend Micro sẽ thông báo ngay cho khách hàng. Thông báo được đăng rõ ràng này sẽ bao gồm thông tin về lý do gián đoạn, thời gian dự kiến và mô tả các cơ sở hoặc dịch vụ thay thế, nếu có.

Thông báo sẽ được đặt tại khu vực lễ tân/sảnh tiếp tân tại cơ sở Ottawa của Trend Micro. Thông báo này được đăng trên trang web của Trend Micro và khi thích hợp, cũng sẽ được thông tin trong lời chào qua điện thoại gửi đi của công ty.

Đào tạo

Trend Micro sẽ đào tạo cho nhân viên, tình nguyện viên và những người khác thay mặt chúng tôi tiếp xúc với cộng đồng hoặc các bên thứ ba khác. Đào tạo cũng sẽ được cung cấp cho những người tham gia xây dựng các chính sách, kế hoạch, quy tắc thực hành và quy trình liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi.

Tất cả nhân viên thay mặt Trend Micro tiếp xúc với cộng đồng hoặc bên thứ ba hoặc tham gia xây dựng các quy tắc thực hành để cung cấp hàng hóa và dịch vụ của Trend Micro đều sẽ được đào tạo.

Chương trình đào tạo này sẽ được cung cấp cho nhân viên như một phần quy trình tuyển dụng trong tháng đầu tiên đi làm.

Đào tạo sẽ bao gồm: 

  • Tổng quan về Đạo luật Quyền tiếp cận cho người khuyết tật của Ontaria năm 2005 và các yêu cầu về tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng đối với các địa điểm ở Ontario
  • Kế hoạch của Trend Micro liên quan đến tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng
  • Cách tương tác và trao đổi với người mắc nhiều loại khuyết tật
  • Cách tương tác với người khuyết tật sử dụng thiết bị hỗ trợ hoặc yêu cầu sự trợ giúp của động vật trợ giúp hoặc người hỗ trợ
  • Cách sử dụng thiết bị hỗ trợ Trend Micro cung cấp tại các cơ sở của mình • Phải làm gì nếu một người khuyết tật gặp khó khăn khi tiếp cận hàng hóa và dịch vụ của Trend Micro

 

Nhân viên cũng sẽ được đào tạo khi có thay đổi trong kế hoạch dịch vụ khách hàng có thể tiếp cận.

Quy trình phản hồi

Khách hàng muốn cung cấp phản hồi về cách Trend Micro cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người khuyết tật có thể liên hệ với Trend Micro qua điện thoại, sử dụng số điện thoại được in trên trang web của Trend Micro hoặc gửi qua thư tay hoặc email đến địa chỉ được cung cấp.

Tất cả phản hồi, bao gồm khiếu nại, sẽ được chuyển đến Phòng Nhân sự:

Trụ sở tại Hoa Kỳ
Trend Micro Incorporated
225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500
Irving, Texas 75062, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 (817) 569-8900 
Số điện thoại miễn cước: (888) 762-8736

Địa điểm ở Canada:
Trend Micro Canada Technologies Inc.
Suite 200, 40 Hines Rd, Ottawa, ON, Canada K2K 2M5
Email: NA_HR_Benefits@TrendMicro.com
Điện thoại: 613-599-4505

Ngay khi nhận được phản hồi, Trend Micro sẽ đánh giá khiếu nại hoặc yêu cầu và cố gắng sửa đổi hợp lý tại các cơ sở hoặc quy trình và thủ tục của mình để giải quyết vấn đề. Nếu cần, Trend Micro sẽ liên hệ với người cung cấp phản hồi để tìm hiểu thêm thông tin hoặc đề xuất. Khách hàng có thể nhận được câu trả lời sau 3-5 ngày làm việc.

Thông báo về tính khả dụng

Trend Micro sẽ thông báo cho cộng đồng biết rằng các chính sách của chúng tôi sẽ có sẵn nếu được yêu cầu thông qua việc đăng liên kết trên trang web Trend Micro tại địa chỉ www.trendmicro.com.

Sửa đổi chính sách này hoặc các chính sách khác

Bất kỳ chính sách nào của Trend Micro không tôn trọng nhân phẩm và tính độc lập của người khuyết tật đều sẽ được sửa đổi hoặc xóa bỏ.