An toàn internet cho trẻ em và gia đình 

Xây dựng cộng đồng kỹ thuật số an toàn

Đảm bảo
trẻ em an toàncó trách nhiệm

Con cái của bạn trưởng thành cùng với quá trình sử dụng máy tính và điện thoại di động. Nhưng trẻ em đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các mối nguy trực tuyến mặc dù các em có vẻ biết tất cả mọi thứ.

Thông qua chương trình An toàn internet cho trẻ em và gia đình, chúng tôi giúp ngăn chặn và giải quyết các nguy cơ trực tuyến và giáo dục công dân kỹ thuật số tốt.

Lynette Owens

Gặp gỡ chuyên gia
công dân kỹ thuật số

Lynette Owens, một phụ huynh có hiểu biết cao về công nghệ, một người ủng hộ an toàn trực tuyến và một blogger về công nghệ, đã thành lập chương trình An toàn internet cho trẻ em và gia đình để nâng cao nhận thức và giáo dục mọi người về việc sử dụng internet an toàn và có trách nhiệm.

Cuộc thi video Câu chuyện của bạn là gì?

What's your story winner
What's your story winner

Câu chuyện của bạn là gì? là một cuộc thi video quốc tế khuyến khích thanh thiếu niên dẫn đầu trong hoạt động giáo dục về internet.

Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng từ 13 tuổi trở lên (bao gồm các cá nhân và trường học), nhằm giúp phụ huynh, giáo viên và thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về an toàn Internet, khuyến khích và giúp họ hành động một cách an toàn và có trách nhiệm khi trực tuyến.

Hội thảo mùa hè

Hội thảo mùa hè dành cho học sinh tiểu học của chúng tôi giảng dạy về tầm quan trọng của bảo mật trực tuyến. Sáng kiến này bắt đầu tại Nhật Bản năm 2004 và lan rộng ra toàn cầu. Có khoảng 70 nhân viên của Trend đăng ký làm tình nguyện viên và một số lượng lớn hơn tình nguyện viên thường xuyên của Trend Micro ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Phillipines, Ý, Pháp, Đức và Argentina.